İşçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi

İşçi ihbar tazminatı öder mi?

Gerek ihbar tazminatı ve gerekse kıdem tazminatı işçilerin en çok merak ettiği haklarının başında gelmektedir. Bu iki tazminatın asıl önemi, işçilerin işten ayrıldıktan sonra hak ettikleri yüksek miktarları ihtiva etmesidir. Birçok işçi hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı hakkından haberdardır. Peki ama ihbar tazminatının aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu işçiler bilmekte midir?

İhbar süreleri

İşçi ya da işveren, taraflardan birisi iş sözleşmesini feshetmek istediğinde ve haklı nedenle derhal fesih hakkı kullanılmayacaksa, İş Kanununun 17nci maddesinde belirtilen ihbar sürelerine uymakla mükelleftir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf,  işçinin kıdemine göre belirlenmiş süreler kadar öncesinden karşı tarafa bildirim yapmakla yükümlüdür. Bu süreler ise şu şekildedir:

  • Kıdemi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta
  • Kıdemi 6 ay (dahil) ile 1,5 yıl arasında süren işçi için 4 hafta
  • Kıdemi 1,5 yıl (dahil) ile 3 yıl (dahil) arasında süren işçi için 6 hafta
  • Kıdemi 3 yıldan çok olan işçi için 8 hafta

Hem işçi hem işveren ihbar sürelerine uymak zorunda

Genel kanının aksine, ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü sadece işverene ait değildir. İşçi de bu sürelere uymak zorundadır. İşte işçi, İş Kanununun 17nci maddesinde belirtilen bu ihbar sürelerine uymazsa ne olur? Bu durumda işçinin, karşı tarafa yani işverenine bu süreler kadar ücreti tutarında bir tazminat ödemesi gerekecektir. İşte bu tazminat, ihbar tazminatıdır.

İşçi işi hemen bırakmamalı

iscinin ihbar tazminati odemesi

İhbar tazminatı ödemek istemeyen işçi, İş Kanununun 17nci maddesi kapsamında işi bırakacaksa, kıdemine göre belirlenen süre kadar öncesinde işverenine bildirimde bulunmalı ve bu sürenin bitimiyle birlikte işten ayrılmalıdır. Aksi takdirde işçinin ihbar tazminatı ödemesi gerekecektir.

SONUÇ

Haklı bir nedeni olmaksızın işten ayrılmak isteyen işçi iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önceden işverenine bildirmekle yükümlüdür. İhbar öneli de denilen bu sürelerin geçmesiyle birlikte fesih bildirimi sonuç doğuracaktır.

İşte bu yükümlülüğünü yerine getirmeden işi bırakan işçi de, beklemekle yükümlü olduğu süreler kadar ücreti tutarındaki ihbar tazminatını işverenine ödemek zorundadır.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.