İşçinin işyerinde cinsel tacize uğraması

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçi

İşçinin cinsel tacize uğraması, işyerlerinde rastlanabilen bir durumdur. Hiçbir işçinin başına gelmemesini dilediğimiz böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda işçinin İş Kanunu bakımından hakları nelerdir? Tacize uğrayan işçi ne yapmalıdır?

İşçinin cinsel tacize uğraması

İşçinin böyle bir sorun yaşaması, her şeyden önce işverenin sorumluluğunu gerektirir. Ancak bunun mutlak bir sorumluluk olduğunu söyleyemeyiz. Bir başka deyişle, belli şartların varlığı halinde işverenin sorumluluğundan söz edilebilecektir. Buna benzer üzücü bir durumun yaşanmaması için işverenin her türlü tedbiri alması gerektiği ise açıktır.

İşverenin tacizden haberinin olması gerekir mi?

Bir Yargıtay kararında da (9 Hukuk, 2012/26702 E.) belirtildiği üzere; işçinin başka bir işçi ya da üçüncü kişilerce cinsel tacize uğraması durumunda, bu durum kanun gereği işçi tarafından işverene bildirilmelidir ve gerekli önlemlerin alınması talep edilmelidir. İşveren tarafından cinsel taciz olayı bilinmekteyse veya bilinebilecek durumdaysa, işçinin artık durumu ayrıca bildirmesine gerek yoktur.

İşveren cinsel taciz konusunda hangi tedbirleri almalıdır?

İşverenin aldığı önlem, işçinin maruz kaldığı bu olayın tekrarlanmasını engellemeye dönük olmalıdır. Bu yönde alınan önlemin yetersiz kalması, işçiye haklı fesih imkânı verecektir. Tacizin ağırlığına göre, tacizci işçinin işine son verilmesi de işveren tarafından alınması gereken önlemler arasındadır.

Cinsel tacizin, işyerinde çalışan başka bir işçi yerine üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde, işveren önlem olarak müşteriyi uyarmalı, müşteriyle ilgilenecek başka bir işçiyi görevlendirmeli veya fiilin ağırlığına göre müşterisiyle ilişkisini kesmelidir.

Cinsel tacize uğrayan işçinin hakkı

isyerinde taciz

İşçinin, işyerinde ya da işini yaparken cinsel tacize uğraması halinde İş Kanununun 24üncü maddesinin II/d fıkrası uyarınca iş akdini haklı nedenle ve derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde işten ayrılan işçi kıdem tazminatını talep edebilecek ancak ihbar tazminatını alamayacaktır. İşçinin ayrıca genel hükümler çerçevesinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

SONUÇ

İşyerinde cinsel taciz vakasının yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak, işverenin asli görevlerindendir. Buna rağmen işçinin cinsel tacize uğraması halinde işverenin bu taciz karşısındaki tutumuna bakılır. İşveren, tacizin sona erdirilmesi veya tekrarlanmaması için ilgili tedbirleri almamışsa, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Hatta şu kadarını söyleyebiliriz ki; böyle bir cinsel taciz olayının yaşanması durumunda; kendisine tacizin bildirildiği işveren bütün tedbirlerini alsa bile işçinin hâlen haklı nedenle fesih imkanı olabilir. Bunun takdiri mahkemelere kalmıştır.

İşçinin haklı nedenle fesih hakkının olmadığını söyleyebilmemiz için ise; işverenin bütün tedbirleri almış olması, yaşanan taciz olayı üzerinde de yapması gereken her şeyi objektif ölçülerle yapmış olması gerekecektir.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.