İşçinin, işyerine sarhoş gelmesinin sonuçları

İşçinin işe alkollü gelmesi

İşçinin özel hayatında ne yaptığı onu ilgilendirir. Bu konuda bir şüphe bulunmamaktadır. Ancak işçinin özel hayatındaki fiilinin işine ya da işyerine etkisinin olması durumunda artık özel hayattan bahsetmemiz çok mümkün olmayacaktır. Örneğin evinde ya da dışarıda alkol alan bir işçi, bu şekilde işe gelirse ne olacaktır?

İşverenin haklı nedenle feshi

Öncelikle bilinmesi gereken husus, işverenin hangi durumlarda işçisini işten haklı nedenle çıkarabileceğinin İş Kanununun 25inci maddesinde tek tek sayıldığıdır. Öyleyse ister işçinin işe alkollü gelmesi olsun isterse işyerinde kavga etmesi ya da bunlara benzer başka bir neden olsun, işverenin işçiyi derhal ve haklı nedenle işten çıkarabilmesi için bu eyleminin hukuki dayanağını 25inci maddede bulması gerekir.

Bu madde kapsamında hangi hallerde, işverenin işçisini kıdem tazminatı ödemeden işten çıkarabileceğini daha önce ayrıntılı şekilde yazmıştım. Şu yazıya göz atarak bu konuda bilgi edinebilirsiniz. Şu an için bilinmesi gereken, bu maddenin 2/d fıkrasındaki “… işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.” Hükmüdür. Buna birazdan değineceğiz.

İşyerine sarhoş gelen işçi

İşçin işyerine sarhoş ya da alkollü gelmesi kesin bir şekilde haklı nedenle fesih sebebidir. Bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır. Burada önemli olan iki husus vardır; alkollü olmanın derecesi ve sarhoşluğun ispatı.

İşçi ne kadar alkollü?

İşçinin işe geldiğinde alkollü olması tek başına yeterli değildir. Nitekim bu alkollülük hali çok düşük miktarlarda ve işçinin işini yapmasına engel olmayacak biçimde kendini gösterebilir. Zaten İş Kanunu da haklı nedenle fesih gerekçesi olarak işçinin işyerine alkollü gelmesini değil sarhoş gelmesini işaret etmiştir.

Yapılması gereken şey, işçinin alkol durumunu iyi incelemek ve sarhoşluğa varabilecek ya da işçinin işini yapmasına engel olabilecek nitelikte bir alkollülük halinde işçinin sözleşmesini feshetmek olmalıdır.

İşçi gerçekten sarhoş mu?

işe sarhoş gelen işçi

Bu konuda işverenlerce en sık yapılan hata, işçinin sarhoş ya da alkollü olduğunu salt bir tutanakla tespit etmek ve bu tutanağa dayanarak işçiyi işten çıkarmaktır. Halbuki sadece tanık imzalarına dayanan bu tip bir tutanak tek başına işçinin sarhoş olduğunu kanıtlamaya yeterli olmayabilecektir.

Alkollü ya da sarhoş olduğu düşünülen işçi mutlak surette doktor karşısına çıkarılmalı ve konu hakkında rapor alınmalıdır. İşçinin doktora gitmeyi reddetmesi durumunda ise ikinci bir tutanakla bu durum mutlaka tespit edilmelidir.

Yargıtay sarhoş işçi için ne diyor?

Bir Yargıtay kararında (Yargıtay 9 Hukuk, 2015/26323 E.) şöyle denilmektedir: “Somut uyuşmazlıkta güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işyerine alkollü gelmesi nedeniyle haklı nedenle feshedilmiştir. Dosyada davacının o gün alkollü olduğu gösterir bir doktor raporu bulunmamaktadır. Davalı bu konuda bir tutanak sunarak tanık anlatımlarına dayanmıştır. 11.03.2014 tarihli tutanakta davacının işyerine içkili ve sarhoş gelerek görevini ifa edemeyecek durumda olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. Mahkemece söz konusu tutanağın tutanak tanığı olan davalı tanıkları … ile … tarafından doğrulandığı gerekçesiyle feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmişse de; tutanak tanığı … beyanında davacının alkollü olduğunu diğer tutanak tanığı …’nin kendisine söylediğini, anladığı kadarıyla …’in fabrika içerisinde davacıyla karşılaştığını davacının alkollü olduğunu düşündüğünü, kendisine bir bakmasını söylediğini, davacının yanına gittiğini tuhaf konuştuğunu konuşmasını yaydığını ancak bir koku hissetmediğini ifade etmiştir. Davacı tanıkları da davacının içkili olduğunu gösterir bir farklılık hissetmediklerini beyan etmişlerdir. Tanık beyanları ve dosya kapsamı dikkate alındığında davacının o gün alkollü veya sarhoş olduğunun kanıtlanmadığı, iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshedildiğini ispat yükü üzerinde olan işverenin bu ispat yükümünü yerine getirmediği, davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.”

SONUÇ

Bir işçinin iş akdi İş Kanununun 25/2-d maddesi kapsamında işe sarhoş/alkollü gelmesi nedeniyle feshedilecekse, diğer işçilerin imzaladığı ve işçinin sarhoş olduğunu tespit eden tutanağın tek başına yeterli olamayabileceği unutulmamalıdır. İşçi mutlaka doktor karşısına çıkarılmalı ve bu konuda bir rapor alınmalıdır. İşçi doktora gitmek istemezse bu durum ayrıca bir tutanakla tespit edilmelidir.

Çünkü işçinin ne kadar alkollü ya da sarhoş olduğuna, alkollülük derecesinin işine etkisine uzman olmayan kimselerce karar verilmesi hakkaniyete uygun değildir. Ancak işyerinde bulunan kameralara yansıyan işçi davranışları varsa, bunların da dava aşamasında ekstra delil olarak kullanılabileceği de hatırdan çıkarılmamalıdır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Merhabalar bir.müşterimiz şirketimiz arayarak sözlü beyanda benim sarhoş.oldugumu ayakta duramafıpımı bu durumdan çok rahatsız olduğunu belirtmiş. Konu ile alakalı şirket benden savunma yazısı istemiş ve müşteri.ile başka bir arkadaşım ilgilenmiş. Sadece uzaktan kpktugumu belirtmiş. Bu U haklı fesih sebebi.olurmu bulunduğum şirkette mağaza müdürü olrak çalışmaktayım teşekkürler

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.