İşçinin kıdemi hesaplanırken, yıllık izin süreleri dikkate alınır mı?

Yıllık izin süreleri kıdeme dahil midir?

Yıllık izin süresince işçi dinlenmekte ancak ücretini de almaktadır. Hatta İş Kanununa göre, normalde işçi çalıştıktan sonra ödenen maaşın, yıllık izne ayrılan işçiye peşin olarak ödenmesi bile gerekmektedir. İşçinin kıdemi ise tazminatlardan, dava açma haklarına kadar birçok konuda önem arz etmektedir. O halde işçinin çalışmadan geçirdiği bu yıllık izin süreleri, işçinin genel kıdemine dahil midir?

Yıllık izin süreleri

İş kanunu işçilerin yıllık izin sürelerini kıdemlerine göre belirlemiştir. Her şeyden önce, yıllık izne hak kazanabilmek için işçinin kıdeminin en az bir yıl olması gerekir. Böylece kıdemi 1-5 yıl arasındaki işçi en az 14 iş günü, 5-15 yıl arasındaki işçi en az 20 iş günü ve 15 yıldan çok olan işçi en az 26 iş günü yıllık izin kullanma hakkına sahip olur.

İşçinin kıdemi neden önemli?

Yıllık izin süreleri belirlenirken işçinin kıdeminin esas alındığını gördük. Peki ama başka hangi nedenlerle kıdem bu kadar önemlidir. Bunlar maddeler halinde sıralayalım.

  • Kıdem tazminatı işçinin kıdemi üzerinden hesaplanır.
  • İhbar süreleri kıdeme göre belirlenir.
  • İşe iade davası açabilmenin ön şartı en az 6 aylık kıdeme sahip olmaktır.
  • İşe başlatmama tazminatının hesabında işçinin kıdemi göz önüne alınır.

Yıllık izin süresi kıdemden sayılır mı?

yıllık izin süreleri kıdem hesabı

Bu soruya kesin olarak “evet” cevabını verebiliriz. Çünkü bunun aksine bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Örneğin 11 yıldır işyerinde çalışan ve o güne kadar toplam 170 gün izin kullanan bir işçinin kıdem tazminatını hesaplarken, bu 170 günün düşülmesi mümkün değildir. Çünkü yıllık izin süreleri, işçinin çalışmış gibi kabul edildiği hallerdendir.

SONUÇ

İşçinin kıdemi hesaplanırken, onun kullanmış olduğu yıllık izin sürelerinin düşülmesi mümkün değildir. Yıllık izin, İş Kanununun işçiye çalışmadan ücret alma imkanı verdiği bir süreyi ifade etmekte olup yıllık izinde geçen sürelerin, her türlü kıdem hesabında çalışılmış gibi dikkate alınması gerekir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

YouTube kanalımıza üye olan ziyaretçilerimizin yorumları öncelikle cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla YouTube kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.