İşçinin namaz kıldığı vakitler, çalışma süresinden sayılır mı?

Namaz vakitleri çalışma süresinden sayılır mı?

Çoğunluğu Müslüman bir ülkede yaşadığımıza göre, namaz da hayatımızın bir parçasıdır. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen işçiler de işyerlerinde ya da müsait başka yerlerde namazlarını kılmaktadır. İşçilerin namazlarını kılabildiği bir işyerinde, işçinin namazda geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılır mı?

Çalışma süresi kavramı

Çalışma süresi; işçinin bizzat iş görerek ya da işveren emrinde hazır bekleyerek geçirdiği süredir. Çalışma süresinin doğru tespit edilmesi; fazla mesai, genel tatil ücreti ve diğer hesaplamalar bakımından önem arz eder. İşçinin haftalık çalışma süresi normal şartlar altında 45 saat olduğuna göre, bunun üstüne çıkan çalışmaların karşılığının ayrıca fazla mesai ücreti olarak ödenmesi gerekir. Çalışma süresinin hesabında en önemli ayrıntı, ara dinlenmelerinin çalışma süresinden sayılmayacağıdır.

Ara dinlenmesi ya da mola, çalışma süresine dahil değil

İş Kanununa göre işçiye ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 4 saat ve altında süren işlerden en az 15 dakika, 4 saat ile 7,5 saat arasında süren işlerde en az 30 dakika ve 7,5 saati aşan işlerde en az 60 dakika ara dinlenmesi imkânı sağlanmalıdır.

İşyerinde giyinme ve soyunma süreleri

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Ara dinlenmesi ya da mola; işçinin çalışmadan geçirdiği, işten uzaklaştığı bir zaman dilimini ifade eder. Yemek arası, çay molası, sigara molası gibi zamanlar birer ara dinlenmesidir. Peki namaz kılınan süre de bir tür ara dinlenmesi midir?

Yargıtay ara dinlenmesi diyor

Yüksek mahkeme bir kararında şöyle demektedir: “Somut olayda davacının da kabulüne olduğu gibi davacıya namaz vakitlerinde ibadetini yapabilmesi için her gün izin verildiği ve davacının Cuma günleri de Cuma namazını kılabilmesi için de camiye gittiği anlaşılmaktadır. Bu durumda yaz ve kış mevsimi gözetilmek suretiyle öğle namazlarının ve Cuma namazının ara dinlenmesine denk gelip gelmediği belirlenip ayrıca öğlen vakti verilen ara dinlenmesi yanında ikindi namazları için de 15 dakika ara dinlenmesi verildiği ve kış aylarında denk gelmesi halinde akşam namazları için de ara dinlenmesi verildiği hususu gözetildiğinde akşam namazlarının kış aylarında hangi günler mesai saatine denk geldiği de belirlenerek namaz için verilen tüm ara dinlenme süreleri net olarak belirlendikten sonra davacının yaz ve kış mevsiminde günlük çalışma süreleri tespit edilerek fazla mesai hesabı yapılması gerekirken…” (7 Hukuk, 2014/19591 E.)

Karardan da görüleceği üzere namazda geçirilen süreler ara dinlenmesi olarak kabul edilmiş ve işçinin çalışma süresinden düşülmesi istenmiştir.

namaz mesaiden sayılır mı

Bunu bir örnekle somutlaştırabiliriz. İşçi 08:00-17:30 saatleri arasında çalışıyor olsun. Bu işçinin öğle arası tatili 1 saat ve öğleden sonra yarım saat çay molası olsun. Namaz da kılan bu işçinin çalışma süresi normalde ilk bakışta 8 saat görünse de öyle değildir. İşçinin bir buçuk saatlik ara dinlenmesinin üzerine namaz vakitlerinin de eklenmesi gerekir. Tabi bu süreler kışın ya da yazın farklılaşacaktır. İşçi kışın belki üç vakti dahi işyerinde kılarken, yazın sadece bir vakit bile kılabilmektedir. Ama ne olursa olsun, bu 1,5 saatlik ara dinlenmesi hesabına namaz sürelerinin de eklenmesi gerekir.

SONUÇ

Ara dinlenmesi; işçinin iş görmeden ve işten uzak kalarak geçirdiği bir zaman dilimini ifade eder. Yargıtay’a göre namaz vakitleri de bu şekildedir. Namaz vakitlerinin de ara dinlenme olarak kabul edilmesi ve namazda geçirilen sürelerin çalışma süresinden düşülmesi gerekir.

Ancak tabi ki işveren isterse, bu namaz sürelerini çalışma süresinden düşmeyebilir ve işçiye bu konuda esnek davranabilir. Ama istemezse, namaz sürelerinin ara dinlenmesi olarak kabul edilmesi gerekir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.