İşçinin saatlik izni yıllık izinden düşülür mü?

İşçinin saatlik izinleri yıllık izninden mahsup edilir mi?

İşyeri dışında kısa süreli işi olan bir işçi, bu işini halletmek için işverenden birkaç saatlik bir izin isteyebilir. Ya da hastanede randevusu olan bir işçi, öğleden önceki mesaisi için izin talep edebilir. Buna benzer çeşitli nedenlerle saatlik izin alan işçilerin yıl içerisinde almış oldukları bu türden izinler yıllık izin sürelerinden mahsup edilir mi?

Reklam

Yıllık izne dair bazı kurallar

İş Kanunu sadece işçinin yıllık ücretli izin sürelerini belirlemekle kalmamış; aynı zamanda yıllık izin uygulamasını da ayrıntılarıyla düzenlemeyi tercih etmiştir. Bu konuda genel bir bilgi sahibi olmak için daha önce yazdığım ‘Yıllık izin rehberi‘ne göz atabilirsiniz.

Bu kurallardan birkaçı, konumuzla direkt olarak ilgilidir. Bu kuralların başında da yıllık iznin en çok üçe bölünebilmesi kuralı gelmektedir.

İşçinin yıllık izninin tek seferde kullandırılması esas olmakla beraber, işçi ve işveren anlaşırsa yıllık izin en çok 3’e bölünerek de kullandırılabilir. Bu durumda dahi bölünen bu izinlerden en az birisinin en az 10 gün kullandırılması gerekir.

Yukarıdaki kuralın temel nedeni; kanun koyucunun, yıllık izinden her şeyden önce ‘işçinin dinlenmesi’ni anlamış olmasıdır. Her şey, işçinin bir yılın yorgunluğunu atmasını ve yeni çalışma yılını daha verimli geçirmesini sağlamak içindir. İşte tam da bu nedenle kanun koyucu, iznin mümkün olduğunca uzun bir süre halinde verilmesini arzu etmektedir. İşçinin, bu sayede daha iyi dinleneceği malumdur.

İşçinin saatlik izni

isci calisma suresi iscidunyasi

İşçi çeşitli formlar aracılığıyla günün belirli saatlerinde izin almakta ve bu iznine dair ücreti de kesilmemektedir. Uygulamada işçilerin mağdur olmaması için bu izinler kullandırılmaktadır. Ancak bu izin, niteliği itibariyle yıllık ücretli izne benzemektedir. Bunun temel nedeni ise, kullanılan bu iznin işverenin takdirinde ve ücretli olmasıdır.

Saatlik izinler yıllık izinden düşülemez

Evet, yazının en başındaki sorunun cevabını net bir şekilde verebiliriz. Bunun temel nedeni de yıllık iznin en çok üçe bölünebilmesidir. Eğer işçinin yıl içinde yaptığı izinler tek tek yıllık izin kabul edilecek olursa, her şeyden önce yıllık iznin 3’ten çok olacak şekilde bölüneceği aşikardır. Bu ise, İş Kanunundaki yıllık izin uygulamasının mantığına terstir.

Ayrıca yine İş Kanununda açık bir şekilde; işverence yıl içerisinde verilen diğer ücretli ve ücretsiz izinlerle hastalık ve dinlenme izinlerinin yıllık izinden indirilemeyeceği belirtilmiştir.

Gün içerisinde alınan izinler nasıl değerlendirilmelidir?

Bu saatlik izinleri yıllık izin süresinden düşemeyeceksek nasıl değerlendirmemiz gerekir? İşçinin bu tür saatlik izinleri toplamı bazen birkaç günlük çalışması karşılığına bile ulaşabilmektedir. Bu durumda işçilere verilen saatlik ücretli izinlerin işverenin şahsi takdirinde bir ücretli izin olduğu kanaatindeyim. Yani bu tip izinlerin, verilmesini müteakip her hangi bir işlemi doğurmayacağını ve işveren tarafınfan işçiye tanınmış tek taraflı bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

SONUÇ

İşçiye gün içerisinde verilen saatlik izinlerin yıllık ücretli izin sürelerinden indirilemeyeceği ve bu tür saatlik izinlerin, işveren tarafından takdir edilerek işçiye tanınmış ücretli birer hak olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde, yıllık ücretli izin uygulamasının en temel kurallarından olan ve işçinin izninin en çok üçe bölünmesini içeren genel kuralın delinebileceği aşikardır.

Ayrıca İş Kanunu tarafından; işçiye yıl içerisinde verilen diğer ücretli ve ücretsiz izinlerle hastalık ve dinlenme izinlerinin yıllık izinden indirilmesinin yasaklandığı da unutulmamalıdır.

Reklam
, ,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.