İşçinin, sendikal faaliyeti nedeniyle işten çıkarılması

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan işçi

Sendika, doğru işlediği zaman işyerinin verimliliğini artıran ve İş Kanununun öngördüğü kuralların işlemesini sağlayan bir örgütlenmedir. Bu yapılanmanın temel taşları da elbette işçilerdir. Bir araya gelecek olan 7 işçi tarafından kurulabilen sendikanın varlığı bazen işverenleri rahatsız edebilmektedir. İşte böyle bir durumda, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir?

Sendika nedir?

Sendika; işçilerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla en az 7 işçinin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluştur. Sendikanın nasıl kurulabileceğini bir başka yazımda açıklamıştım. Buradan da görüleceği üzere, sendika kurmak çok kolay bir iştir. Önemli olan 7 gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelmesi ve oldukça kolay olan birkaç bürokratik işlemi yerine getirmesidir.

Sendikanın faydaları neler?

Bu konuda kitapların yazıldığının farkındayım. Ancak kısaca özetlemek gerekirse; sendikanın varlığının işyerindeki uygulamaların kanunlara uygunluğunu sağlamak, işçinin verimini artırmak, işçi ile işveren arasındaki bağlılığı artırmak gibi önemli faydalar vardır. Bunun yanında, siyasallaşan bir sendikacılık faaliyetinin işçiler arasında ayrışmalara neden olduğu, sendikacılığı sadece daha çok zam almaktan ibaret gören sendikacılar yüzünden işverenlerin aşırı maliyetlere katlanmak zorunda kaldığı da bir gerçektir. Bunlara rağmen, sendika kurmak ve sendikal faaliyetlerde bulunmak Anayasanın da güvence altına aldığı bir temel hak ve özgürlüktür.

İşçi, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılabilir mi?

Böyle bir durum elbette yasal olarak mümkün değildir; ama çalışma hayatında bunun örneklerine rastlanmaktadır. Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin, normal şartlar altında işten çıkarılan bir işçiye göre fazladan hakları bulunmaktadır. Bunların başında da sendikal tazminat gelmektedir.

Sendikal tazminat

sendikal fesih

Sendikal tazminat; işçilerin işe girmelerinin, belirli bir sendikaya girmeleri ya da girmemeleri veya belirli bir sendikadaki üyeliğe devam etmeleri veya üyelikten ayrılmaları şartına bağlı tutulması durumunda gündeme gelmektedir. Ayrıca işverenin, sendika üyesi işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler ya da farklı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma koşulları veya işten çıkarma bakımından her hangi bir  ayrım yapılmamalıdır.

Buna göre işçinin iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin tespiti durumunda işçinin en az 1 yıllık ücreti tutarında sendikal tazminata hükmedilebilmektedir. İşçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi diğer hakları da ayrıca saklıdır.

SONUÇ

Sendikaya üye olduğu ya da sendikal faaliyette bulunduğu için işten çıkarılan bir işçi, iş mahkemesine dava açtığında sendikal tazminat da talep etmelidir. İşçinin en az 1 yıllık ücreti tutarında belirlenen bu tazminat, miktar olarak önemli rakamlara tekabül edecektir.

Bu işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacakları ve diğer hakları da ayrıca saklı olup işçi bunları da talep edebilecektir.

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

28 Yorum

  1. Merhaba mustafa bey 2,5 aydir özel bir sirkette engelli kadrosunda calisiyordum sendikaya üye olmak icin gittim sirketin sahibi beni orada gördü ve benden habersiz üye olamazsın dedi 2 gün sonra yetersiz gostererek daha dogrusu bir sebep göstermeden direk işime son verdi nasıl bir cözüm bulabilirim haksız yere isimden oldum ve isime geri dönmek istiyorum

    1. Cansu hanım, işe iade davası açamazsınız. Yazıda açıklanan haklarınızı aramanızı öneririm. Ayrıca ihbar tazminatı da alabilirsiniz. Bir avukatla görüşmelisiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.