İşçinin şikayetinden vazgeçmesi

İşçinin şikayetten vazgeçmesi

Çalışma koşullarından memnun olmayan ya da işyerinde kanunsuz uygulamalar olduğunu düşünen işçinin en temel haklarından birisi de şikayettir. Anayasanın da güvence altına aldığı dilekçe hakkı kapsamında, işçi işyeri hakkında şikayette bulanabilir. Ancak uygulamada, şikayette bulunan işçinin bir süre sonra, çeşitli nedenlerle, şikayetten vazgeçtiğini görüyoruz. Peki bu mümkün müdür? Mümkünse, hangi sonuçları doğurur?

İşçinin şikayet hakkı

Daha önce de yazdığımız gibi, işçinin şikayette bulunması için çeşitli seçenekler mevcuttur. Alo 170, Bimer, İşkur ya da İş Teftiş Kuruluna başvurulması bunlardan bazılarıdır. Bütün bu yöntemlerin içinde en çok tercih edilenin Alo 170 olduğu açıktır.

Hem ulaşımın kolay olması hem de sözlü olarak şikayetin belirtilebilmesi, işçilerin genelde bu hattı tercih etmelerine neden olmaktadır. Bimer de çok etkili bir şikayet yöntemi olup, şikayetlerin sonuçlarının Başbakanlık tarafından takip edilmesi, daha ciddi incelenmesini sağlamaktadır.

Ya da işçiler, bulundukları yerdeki İşkur müdürlüklerine doğrudan başvurarak, şikayet dilekçesi doldurabilmektedir. Benzer şekilde, çalışma hayatını denetleme yetkisine sahip olan İş Teftiş Kuruluna doğrudan dilekçe verilmesi de mümkündür.

Terfi alamamak haklı fesih nedeni midir?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İşçi şikayetinin sonuçları

Be şikayetlerin en doğal sonucu, işyerinde teftiş yapılmasıdır. Tabi burada kastedilen şikayetin, işçi çalışmaya devam ederken yapılan şikayet olduğunu hatırlatmak isterim. Aksi takdirde şikayet, sadece İşkur tarafından ve evrak üstünde yapılacaktır.

Çalışırken yapılan şikayet, şikayeti alan birim tarafından, şikayetin konusuna göre ilgili kurumlara gönderilir. Bu kurum ise; denetim elemanları vasıtasıyla işyerinde teftiş/denetim yapar ve bu teftişi bir sonuca bağlar. Sonuçtan hem işçi hem de işveren haberdar edilir.

İşçi şikayeti geri alınır mı?

işkur şikayetten vazgeçme

İşçinin işyerini şikayet etmesi nasıl en doğal hakkıysa, bundan vazgeçmesi de o kadar hakkıdır. Ama uygulamada bunun nasıl sonuçları olur? Eğer şikayet üzerine henüz işyerinde teftişe başlanmamışsa, bu vazgeçme isteği dikkate alınır ve şikayet incelenmez.

Çünkü işçi şikayeti neticede bireysel bir hakkın kullanımından ibarettir ve işçi istemedikten sonra, şikayetin incelenmesi doğru olmaz.

Ancak şikayet üzerine işyerinde teftişe başlanmışsa, artık şikayetin dönüşü söz konusu olmayacaktır. İşçi şikayetten vazgeçse bile, tefti yapılacak ve sonuca bağlanacaktır.

Şikayetten vazgeçmek isteyen işçi ne yapmalı?

Bunun en kolay yolu, hangi kanaldan şikayette bulunulmuşsa, oraya tekrar ulaşarak şikayetten vazgeçildiğinin belirtilmesidir. Örneğin Alo 170’i arayarak şikayette bulunan işçi, yine aynı numarayı arayarak şikayetten vazgeçtiğini bildirirse, bu talep ilgili kurumlara en kısa zamanda iletilecektir.

Ya da İşkur’a şikayet dilekçesi veren bir işçi, yine İşkur’a bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçtiğini bildirmelidir.

SONUÇ

Şikayette bulunmak işçinin kanuni hakkı olduğu gibi, bu şikayetten vazgeçmek de en doğal hakkıdır. Çünkü şikayet bireysel bir hak olup, işçinin bundan vazgeçmesi her zaman mümkündür. Ancak, şikayet üzerine işyerinde teftişe başlandıktan sonra, vazgeçme talebi dikkate alınmayacaktır.

İşçi, henüz şikayet konusu incelenmeye başlanmadan vazgeçme beyanında bulunursa, bu şikayet artık incelenmeyecektir. Bu konuda işçiye her hangi bir yaptırım ya da ceza da uygulanmayacaktır.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.