İşçinin trafik kazası yapması

Araba kazası yapan işçi

İşini yapması için kendisine araba tahsis edilmiş bir işçinin kaza yapması, her zaman mümkündür. Bazen işçinin kusurundan, bazen de hiç kusuru yokken meydana gelen bir kazanın sonuçları ne olabilir? İşveren, kaza yapan işçisini işten çıkarabilir mi?

Kazada işçinin kusuru önemlidir

Kendisine araç tahsis edilen bir tıbbi ilaç mümessili, bir pazarlamacı ya da bir servis şoförü gün boyunca otomobil ya da minibüs/otobüs kullanmakta ve kaza riskine maruz kalmaktadır. Hatta bu riskleri azaltmak için sigorta ve kasko gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

Normal şartlar altında, bu meslekleri icra eden işçilerin bu risklere maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğunu elbette işveren de bilmektedir. Buna rağmen, işçinin arabasıyla bir kazaya karışması durumunda işten çıkarılması mümkün müdür?

Her trafik kazası kendi içinde değerlendirilmeli

İlk olarak, bu sorunun kesin bir cevabının olmadığını belirtmek isterim. Yaşanan her bir kaza olayı tek tek irdelenmelidir. İşçinin kusuru, kaza öncesi ya da sonrası davranışları, daha önceki vukuatları sonucu değiştirecektir.

Yargıtay, trafik kazasında işçinin kusurunu dikkate alıyor

kaza yapan işçinin iş sözleşmesinin feshi

Bir Yargıtay kararında (9 Hukuk, 2007/9635 E.) “Somut uyuşmazlıkta, davacının görevinde kullanmak üzere verilen araçla maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası yaptığı, trafik kaza raporu ve hazırlık evrakına göre, kusurlu olduğu sabittir. Davacının bu davranışının özellikle araçta bulunan kız arkadaşının yaralandığını bildirmemesi ve araç içinde yaralanan kişiden, işverenin araç sahibi olarak sorumlu olması medeniyle davacının kusuruyla buna neden olduğu, davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. Kaldı ki işverenin kasko sigortası ettiği aracın hasar bedelini sigorta şirketinden alması, davacıya görevde kullanması için başka araç verilmesi davacının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, feshi geçersiz kılmaz. Kasko sigortasının bozulması nedeni ile de işveren zarar görmüştür. Davalı işverenin iş sözleşmesi ilişkisini sürdürmesi beklenmemelidir. Haklı nedenin açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı davasında davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli neden vardır. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.” denilmektedir.

SONUÇ

İşyerine ait araçla trafik kazası yapan bir işçi; bu kazasında kişisel olarak kusurlu ise, buna dayanarak işçinin tazminatsız olarak işten çıkarılması mümkündür.

Ancak; kusuru olmaksızın trafik kazasına karışan bir işçinin, sadece kaza yaptı diye kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılması mümkün değildir.

Her bir trafik kazasının kendi içinde değerlendirilmesi ve işçinin kusuru, kaza sonrası davranışları, varsa önceki vukuatlarına göre bir karara varılması gerekmektedir.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.