İşçinin tuvalet hakkı

İşçiye tuvalet yasağı konabilir mi?

İşyerinde, işçinin tuvalete gitmesi yasaklanabilir mi? Bilindiği üzere iş sözleşmesi; bir tarafın (işçi) bağımlı şekilde iş görmeyi taahhüt ettiği, diğer tarafın (işveren) ise ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Buna göre işçinin borcu işverene bağımlı olarak iş görmektir.

İşin tanımını ise işveren belirleyecektir. Kanunda yazılı genel kurallara aykırı olmaması kaydıyla, işçinin çalışma koşullarını, süresini ve diğer haklarını belirleyecek olan işverendir. İşçi, bu belirlenen koşulları kabul ediyorsa iş sözleşmesini imzalar ve işe başlar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iş sözleşmesinin bir parçası da çalışma koşulları ve süreleridir. Çalışma sürelerine ilişkin İş Kanununun düzenlemeleri temel esaslara yöneliktir. Bu düzenlemelerden bazıları şunlardır:

 • Genel olarak çalışma süresi haftalık en fazla 45 saattir.(Yer altı maden işlerinde en çok 37,5 saat)
 • Ara dinlenmeleri (molalar) çalışma sürelerinden sayılmaz.
 • Günlük çalışma süresi, ne olursa olsun, 11 saati aşamaz.
 • Gece döneminde fazla çalışma kural olarak yapılamaz. (Turizm, özel güvenlik, sağlık hizmetleri sektörleri hariç)
 • Gerekli şartları sağlayan işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz olarak hafta tatili verilir.

Bu temel düzenlemelerden konumuzla en alakalı olanı ara dinlemesi kavramıdır. Buna göre ara dinlenmeleri şu şekilde belirlenir ve aralıksız uygulanır:

 • 4 saat veya daha az süren işlerde 15 dakikadır.
 • 4 saatten çok ve 7,5 saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süren işlerde ise yarım saattir.
 • 7,5 saatten çok süren işlerde 1 saattir.

Peki işveren, ara dinlenmesi haklarını kullandırdığı işçilerine, ara dinlenmesi zamanları dışında tuvalete gitmeyi yasaklayabilir mi?

Bu sorunun cevabı ilk bakışta “evet” gibi görünmektedir. Çünkü işveren, işçilerine kanunen vermek zorunda olduğu ara dinlenmelerini vermekte ve bunun dışındaki zamanlarda işçilerinden sadece işlerini yapmasını istemektedir. Ama burada önemli bir ayrıma göre cevap vermek gerekecektir.

 • İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmesinin birden fazla seferde kullanılabileceği hükmü varsa, işçi ara dinlenmesi süresini aşmamak kaydıyla istediği kadar tuvalete gidebilir.
 • İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmesinin tek seferde kullanılacağı hükmü varsa, bu tek ara dinlenmesi dışında işçinin tuvalete gitmesi yasaklanabilir.
 • postalar arasında dinlenme

SONUÇ

Acımasız görünmekle beraber olayı sadece İş Kanunu açısından yorumladığımızda, işçinin ara dinlenmesini tek seferde kullanması halinde, geriye kalan çalışma süreleri içinde tuvalete gitmesi yasaklanabilir.

Ancak, ne olursa olsun; engellilere, hamilelere, çocuk ve genç işçilere ya da hastalığı bulunanlara bu yasağın getirilemeyeceği de unutulmamalıdır. Çünkü bu işçiler, İş Kanunu açısından özel olarak korunan işçiler grubuna girmektedir.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.