İşçinin ücreti çek ile ödenebilir mi?

İşçinin ücretinin çekle ödenmesi mümkün mü?

Ücret; işverene bağlı olarak iş gören işçinin yaptığı işin karşılığıdır. İşçinin ve varsa ailesinin geçim kaynağı olan ücretin zamanında ve tam olarak ödenmesi işçi için önem arz etmektedir. İster asgari ücretle çalışan bir işçi olsun isterse bir firmanın genel müdürü olsun; her işçinin belirli bir harcaması vardır. Bu harcamaların kaynağı da ücretleri olmaktadır.

İş Kanunu ücretin ödenmesiyle ilgili ne diyor?

Ücretle ilgili bilinmesi gereken ilk husus; işyerinde en az 10 işçi çalıştıran işverenlerin işçilere bütün ödemelerini banka kanalıyla yapmaları gerektiğidir. 10’dan az işçi çalıştıran işverenler ise ücretleri elden ödeyebilirler.

Bunun dışında; ücretlerin en geç ayda bir ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içerisinde mücbir bir sebep dışında ücreti ödenmeyen işçi, iş yapmaktan kaçınabilir. Gününde ödenmemiş ücretler için mevduata uygulanmakta olan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır. Bu şekilde, ücreti ödenmediği için çalışmayan işverenin iş akdi bu nedenle feshedilemez ve yerine başka işçi alınamaz.

Ücret senetle ya da bonoyla ödenebilir mi?

Bu konuda İş Kanunu net bir tavır almıştır. İş Kanununun 32 nci maddesine göre; senetle, bono ile, kuponla ya da diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret ancak ve ancak para ile ödenir.

senetle maaş işçi

SONUÇ

İşçi maaşı; senet, bono, çek ve benzeri her hangi bir yolla ödenemez. İşçinin ücretinin peşin olarak ve sadece para ile ödenmesi mümkündür.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.