İşçinin Ücreti Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

İşçi ücretinin zamanında ödenmemesi

4857 sayılı İş Kanununun Ücret ve ücretin ödenmesi başlıklı 32 nci maddesine göre genel olarak ücret bir kişiye yaptığı bir iş karşılığında işveren ya da 3. kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutardır. Yine aynı maddede; ücretin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleriyle ya da toplu iş sözleşmeleriyle ödeme süresinin en az 1 haftaya kadar indirilebileceği söylenmektedir.

Aynı kanunun Ücretin gününde ödenmemesi başlıklı 34 üncü maddesinde; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde zorunlu bir neden olmaksızın ödenmeyen işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabileceği, bu nedenle her birinin kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemelerinin işçilerin geneli açısından toplu bir nitelik kazansa bile grev olarak nitelendirilemeyeceği, gününde ödenmeyen bu ücretler için mevduata uygulanmakta olan en yüksek faiz oranının uygulanacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca Kanunun 24 üncü maddesinde; işveren tarafından işçinin ücretinin doğru olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi halinde, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkının olduğu belirtilmektedir. İşçi, bu sebeple sözleşmesini tek taraflı feshederse kıdem tazminatına hak kazanırken ihbar tazminatı alamaz.

Buna göre; sözleşmeyle belirlenen ödeme günü geçmesine rağmen ücreti ödenmeyen işçi, bu nedene dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatını da alır. Tek geçim kaynağı “ücret” olan işçinin bu ödemeyi almaksızın yaşamına devam etmesini beklemek, hayatın olağan akışına aykırıdır.

Ancak, ücreti ödenmeyen işçinin, işten ayrılmayıp “iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması” için iki hususun birlikte varlığı aranır. Buna göre;
– İşveren ücretleri zorunlu sebep dışında ödemiyor olmalıdır.
– Ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün geçmiş olmalıdır.

Peki, ücretin ödeme günü sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa ne olur? Bu durumda işçinin ücretinin en geç ayda bir ödeneceği ana kuralı gereği; bir ay boyunca çalışan işçinin ücretinin ödeme tarihi, takip eden ayın başı kabul edilir. Bu anlamda, takip eden ayın ilk günlerinde ücretin ödenmemesi halinde de işçi için ücretin zamanında ödenmemesi sonucu yeni haklar meydana gelir.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.