İşçinin yıllık izni devreder mi?

İşçinin izin hakkı devreder mi?

Bu sorunun sorulma sebebi, memurlarla işçilerin yıllık izin uygulamalarının farklı olmasıdır. Bu da doğal olarak, bir kafa karışıklığına yol açıyor. Gelin, bu yazıda işçilerin yıllık izin sürelerinin sonraki senelere devredip devretmediğinin cevabını bulalım.

İşçiler için yıllık izin süreleri

İşçiler için izin süreleri, işçinin kıdemine göre belirlenmiştir. Kural olarak işçinin, işyerindeki ilk senesinde izin hakkı yoktur.  Çünkü yıllık izin hakkı, işçinin çalıştıktan sonra elde ettiği bir haktır. Bu kapsamda;-

  • İşyerindeki kıdem 1 – 5 yıl arasında olan işçinin 14 iş günü
  • 5 – 15 yıl arasında olanın 20 iş günü
  • 15 yıldan çok kıdemi olanın ise 26 iş günü

İzin hakkı vardır. Bu süreler en az olup işveren dilerse bu süreleri artırabilir; ancak hiçbir şekilde azaltamaz.

Kullanılmayan izin ne olur?

İşçinin kullanamadığı izninin yanıp yanmayacağını daha önce yazmıştım. Memurlarda bilindiği üzere, yıllık izin süreleri en fazla bir sonraki seneye devredilebilmektedir. Senesi içinde ve en geç bir sonraki sene içinde kullanılmayan memur izinleri yanmaktadır. Dolayısıyla memurlar, kullanmadıkları izinlerini biriktirememektedir.

işçi yıllık izin devri

Ancak işçiler için bu kural geçerli değildir. İşçinin, hangi sebepten olursa olsun, kullanmadığı yıllık izni sonraki senelere devreder. Hatta şu kadarını söyleyebilirim ki; işçi 30 yıl çalıştığı bir işyerinde hiç izin kullanmamış olsa, işten ayrıldığında bu 30 yılın tamamının izin ücretini almaya hak kazanacaktır.

SONUÇ

İşçinin kullanamadığı yıllık izin süreleri, sonraki senelere devretmektedir. Hatta bunun bir sınırı ya da süresi bile yoktur. İşçi işten ayrıldığında kullanmamış olduğu kaç günlük yıllık izin hakkı varsa; tamamının karşılığı olan ücretin, işçinin işten ayrıldığı tarihteki ücreti üzerinden ödenmesi gerekir.

Hatta bazı kamu kurumlarında işçiler senelerce yıllık izin kullanmaktansa rapor alarak ya da başkaca şekillerde dinlendiğinden, emekliye ayrıldığında 700 – 800 gün yıllık izni biriken işçilere rastlanmaktadır. Bu durumdaki bir işçiye neredeyse 25 – 30 aylık ücreti kadar yıllık izin ücreti tek seferde ödenmekte ve bu da işçi için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir