İşçiye kaç gün haftalık izin verilmesi gerekir?

İşçinin hafta tatili kaç gün?

Hafta tatili, İş Kanununun işçilere tanıdığı önemli haklardan birisidir. Kanun bu hakkı o kadar önemsemiştir ki; her halde ve şartta kullandırılmasını istemiş ve işçinin, istese bile hafta tatili gününde çalıştırılamayacağını ifade etmiştir. Peki işçilerin hafta tatili kaç gün olmak zorundadır?

İşçiler için hafta tatili

İş Kanunu bu konuda çok net bir hüküm getirmiştir. İşçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerekir. Basit gibi görünen bu husus, göründüğünden biraz daha karmaşıktır. Çünkü işçinin hafta tatiline hak kazanması bir şarta bağlanmıştır.

İşçi ne zaman hafta tatiline hak kazanır?

İş Kanununa göre, tatil gününden önceki iş günlerinin tamamında çalışan ya da çalışmış kabul edilen işçi hafta tatiline hak kazanır. O halde, işçinin mutlaka hafta tatili kullanacağını söyleyemeyiz. Önce, hafta tatilinin hak edilmesi gerekir. Bunun için de işçinin, hafta tatilinden önceki 6 iş günü boyunca işe gelmiş olması veya gelmemişse bile geçerli bir mazeretinin olması gerekir. Mazeretsiz devamsızlık yapan işçi, hafta tatiline hak kazanamayacağından, o hafta için toplam 2 günlük ücretinin kesilmesiyle de karşı karşıya kalacaktır.

Hafta tatili hangi gün?

İşçiler arasındaki genel inanış, işçinin hafta tatilinin pazar günü olduğu yönündedir. Halbuki böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. İşçiye, 6 günlük çalışması sonucunda 24 saat kesintisiz izin verildikten sonra, bunun hangi gün olduğunun önemi yoktur. Hafta içi bir gün de hafta tatili kullandırılabilir. Önemli olan, işçiye hafta tatili hakkının 7 günlük zaman dilimi içinde kullandırılmış olmasıdır.

Hafta tatilinde çalışan işçi

haftalık izin kaç gün olmalıdır?

Yukarıda belirttiğim gibi, işçi rıza gösterse bile hafta tatilinde çalıştırılmamalıdır. Bunun tespiti halinde, işverene idari para cezası uygulanacaktır. Peki buna rağmen çalıştırılırsa ne olur? Daha önceki bir yazımda da açıkladığım üzere, işçiye bu durumda toplam 2,5 günlük ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Hafta tatilinin toplu kullandırılması

Bu da uygulamada rastlanan bir durumdur. Özellikle şantiye gibi yerleşim yerlerine uzak işyerlerinde, hafta tatillerinin ay içinde birleştirilerek uygulanması mantıklı görünse de, İş Kanunu bakımından bu geçerli bir mazeret kabul edilmeyecektir. Hafta tatilinin mutlaka, haftası içinde kullandırılması gerekir.

SONUÇ

İşçiye hafta tatili kullandırılması zorunlu olup bunun süresi kesintisiz en az 24 saattir. Bir başka deyişle, işçinin hafta tatili en az bir gündür. İşveren dilerse, işçinin hafta tatili gününü artırabilirken; işçi ya da işveren istese dahi, işçiye hafta tatili kullandırılmaması mümkün değildir.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.