İşe Başlayan İşçinin Kendisini SGK’ya Bildirmesi

  • Sigortam halen yapılmamış…
  • Deneme süreli dediler, sigorta yapmamışlar…
  • 5 aydır ssk’sız çalışıyormuşum…
  • Hastaneye gittim, sigortan yok dediler geri döndüm…
  • Vb…

Yukarıdaki yakınmaları çalışma hayatı boyunca hem büyüklerimizden, hem de çevremizdeki arkadaşlardan duyarız. Hatta zaman zaman belki biz bile bizzati yaşarız. Yeni bir işe girilmiş, hayat olağan akışında seyretmeye başlamıştır. Ve zamanla yukarıdaki gibi olaylar başımıza gelince aslında bir yerlerde hata olduğu aklımıza geliverir.

Maalesef ki İşyerlerinde hizmet akdine tabi olarak çalışanların, sigortalı bildirim belgesi ile kendilerini sigorta müdürlüğüne bildirmesi uygulaması yıllardır yürürlükte olmasına rağmen halen çalışanlar tarafından bilinen bir uygulama değildir.  Halbuki 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde;
Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez, ibaresine yer verilmiştir.

İşveren ya kasıtlı olarak ya da ihmalkarlık sonucu sigorta pirimini ödememiştir. Böylece işçi kayıt dışı istihdam ile iş görmekte olup birçok hakkından da mahrum bırakılmıştır. Gelişen teknoloji ve yeni konsept iş hayatı uygulamaları bu konularda bazı yenilikler getirmiştir.

Mesela E-Devlet şifreniz ile SGK üzerinden bir işyerinde çalışmaya başladığınızı Devlete bizzat basit bir şekilde ve ücretsiz olarak (Hatta kaleme kağıda dahi dokunmadan) bildirebiliyorsunuz.  Bu yazımızda kısaca bu hususun nasıl yapıldığını göstereceğiz.

 

İşe başlayan işçi 1 ay içerisinde E-Devlet şifreleri ile  https://www.turkiye.gov.tr/sgk-4a-sigortalilik-bildirimi bağlantısına giderek iş sözleşmesinde bulunan kendi bilgilerini girmek sureti ile kuruma bildirmiş olur.

Böylelikle SGK tarafından, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde durum bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene de bildirilecek, yapılan bildirimlerin sonucunda sigortalı ile işverenin bildirdiği işe başlama tarihleri arasındaki farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılabilecek ve hakkaniyet bulunacaktır.

, , ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.