İşe gelmeyen işçiye ihtar örneği

Devamsızlık yapan işçiye ihtarname

İşçinin devamsızlık yapması halinde, bu durum tutanağa bağlanmalıdır.

İşçi; işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın aşağıdaki hallerden birine uyan şekilde işe gelmezse, işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır:

  • Ardı ardına 2 iş günü
  • 1 ay içinde 2 kere her hangi bir tatil gününden hemen sonraki iş günü
  • 1 ayda toplam 3 iş günü

Bu durumda işçiye bir ihtarname çekilmesi önem arz etmektedir. İşte işe gelmeyen işçi için düzenlenmesi gereken ihtarname örneği buradadır.

İhtarnameyi indir.

1 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir