İşe iade davası açma süresi

İşe iade davasında en önemli husus, 1 aylık süredir. Çünkü işe iade şartlarını taşısanız da sonuna kadar haklı da olsanız, bu 1 aylık süreyi kaçırmanız halinde hiçbir hak iddia edemezsiniz. O halde, işe iade davasında söz konusu olan 1 aylık sürenin nasıl hesaplandığına bakalım.

İşe iade davası

Bu öyle bir haktır ki; işçiye hiç ummadığı miktarda tazminat alma yolunu açabilir. Önce şartlarına göz atalım. İşe iade davası açabilme şartları şunlardır:

  • İşyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması
  • İşçinin kıdeminin işyerinde en az 6 ay olması (Yeraltı işlerinde çalışanlarda bu süre aranmaz.)
  • İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

İşe iade şartlarından 6 aylık süre

Bu süre oldukça nettir. Bir işyerinde ya da aynı işveren bünyesinde toplam kıdemi 6 aydan az olan işçi, hiçbir şekilde işe iade başvurusu yapamaz.

İşe iade davasının kazanılması durumunda sonuçlar

İşe iade davası açan bir işçi, iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia etmektedir. Böyle olunca da işçinin talebi, işe tekrar iade edilmesi şeklinde olacaktır.

Ancak burada önemli olan husus, davayı kaybeden işverenin işçiyi işe başlatmayı tercih etmemesi halinde ortaya çıkar.

İşe iade davasını kazanan ve işveren tarafından işe iade edilmeyen bir işçi aşağıdaki tazminatları ve ödemeleri almaya hak kazanır:

Bu işçi ayrıca kıdem tazminatını ve ihbar süresi kullandırılmamışsa, ihbar tazminatını da alabilecektir. Görüleceği üzere, işe iade davasını kazanan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları hariç 12 aylık ücretine kadar ekstra tazminat alma hakkına sahip olabilmektedir.

İşe iade davasında 1 aylık süre

inşaatta çalışan baret takmış 2 işçi

Bu süre, bir hak düşürücü süredir. Bunun anlamı, bu süre geçirildikten sonra artık işe iade davasının açılamayacağıdır.

İş Kanununa göre, işe iade başvurusu yapmak isteyen işçinin 1 aylık süresi vardır. 2008 yılı itibariyle getirilen zorunlu arabuluculuk müessesesi nedeniyle, bu başvuru önce arabulucuya yapılmak zorundadır: iscidunyasi.com/isciler-icin-arabulucu-basvurusu-nasil-yapilir

Peki bu 1 aylık süre ne zaman başlar? Burada öyle önemli bir ayrıntı vardır ki, çoğu zaman işçiler bunu gözden kaçırır ve böylece 1 aylık süreyi geçirmiş olur. Bu ayrıntı nedir?

İşe iade davasında 1 aylık sürenin hesaplanması

Bu önemli konuyu ikiye ayırarak açıklamak istiyorum. İlk bölümde işçinin işten aniden çıkarıldığını ve ikinci bölümde ihbar süresi kullandırılarak işten çıkarıldığını varsayalım.

İşçi işten derhal çıkarılmışsa, 1 aylık süre, işten çıkarıldığı ya da kendisine fesih bildiriminin yapıldığı tarihte başlar.

Örneğin 02/05/2018 tarihinde işten çıkarılan ya da işten çıkarıldığı kendisine yazılı olarak bildirilen işçinin işe iade başvurusu yapma süresi, tam olarak bu tarihte yani 02/05/2018 tarihinde başlar.

Gelelim ikinci örneğe ki, bu çok hassas bir ayrıntıyı barındırır. Bu örnekte işveren işçinin iş akdini derhal feshetmemiş ve ona ihbar süresi kullandırmış olsun.

Örneğin 02/05/2018 tarihinde işçiye yazılı bildirim yapsın ve 8 hafta sonra ihbar süresi bitiminde iş akdinin sona ereceğini ona tebliğ etmiş olsun.

Buradaki 1 aylık süre ne zaman başlar? 8 haftanın sonunda mı? Böyle düşünüyorsanız, 1 aylık süreyi kaçırmışsınız demektir, geçmiş olsun.

İş Kanununun 20nci maddesine göre, 1 aylık işe iade başvurusu yapma süresi tam olarak “FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNDEN” itibaren başlar.

Yani 1 aylık süre 8 hafta sonunda değil, fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği 02/05/2018 tarihinde başlayacaktır.

İşe iade için 1 aylık süre kaçırılırsa ne olur?

Bunun anlamı, işçinin artık işe iade başvurusu yapamayacak olmasıdır. Ne yazık ki bunun bir dönüşü de mümkün değildir.

Ancak unutulmamalıdır ki; işe iade davası açmayan ya da açma süresini kaçıran bir işçi, halen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ya da fazla mesai ücreti gibi diğer alacakları için arabulucu başvurusu yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

masada tartışan iki ofis çalışanı

İşe iade davasının temel hususlarını şu yazımızda açıklamıştık: iscidunyasi.com/adim-adim-ise-iade-davasi

Bu yazıya konu olan 1 aylık başvurusu süresi ise, belki de en önemli konudur. Çünkü 1 aylık süre içinde işe iade başvurusu yapmayan işçi artık işe iade başvurusu yapma hakkına sahip olamayacaktır.

1 aylık süre konusunda bilinmesi gereken en önemli ayrıntı ise, yazımızda da açıkladığımız üzere, işçiye ihbar süresi kullandırıldığı durumlarda, 1 aylık sürenin bu ihbar süresi sonunda değil de işçiye fesih bildiriminin yazılı olarak yapıldığı tarihte başlayacak olmasıdır.

İhbar süresi sonunda işten çıkarılacağına dair yazılı fesih bildirimi alan işçi, işe iade başvurusu için bu sürenin sonunu beklerse, 1 aylık süreyi kaçırabilir.

Bu durum ilk bakışta mantıksız gibi görünebilir; çünkü işçinin daha işten ayrılmadan yani ihbar süresini kullanırken işe iade başvurusu yapmasını gerektirir.

Ancak İş Kanununun ilgili hükmü bu yöndedir ve 1 aylık süreyi kaçırmak istemeyen işçi, bu ayrıntıyı mutlaka dikkate almalıdır.

İşe iade davasını kazanan işçinin izlemesi gereken süreci açıkladığımız şu yazımıza da göz atabilirsiniz:

iscidunyasi.com/ise-iade-davasini-kazanan-isci-ne-yapmalidir


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.