İşe iade davasını kazanan işçi, işverene nasıl başvurmalıdır?

İşe iade için başvuru nasıl olmalıdır?

İşe iade davasının önemi ortadadır. Bu davayı kazanan işçinin işe iade edilmesi ve başlatılmazsa ona tazminat ödenmesi mahkemece kararlaştırılabilmektedir. Bunun anlamı ise ya eski işine geri başlamak ya da işe başlatmama tazminatı almaktır. Peki işe iade davasını kazanan işçi, eski işyerine nasıl başvurmalı ve başvurusu kabul edilirse kaç gün içinde işe başlamalıdır?

İşe iade davası

İş güvencesinin bir sonucu olan işe iade davasının açılabilmesi için belirli şartların varlığı aranır. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan bir işçi, işten çıkarıldıktan sonra işe iade davası açabilir:

  • İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması
  • İşyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması
  • İşyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması

Yukarıdaki koşulları haiz olmayan bir işçi işe iade davası açamaz. Bu işçinin kötü niyet tazminatı talep edebileceğini daha önce yazmıştım.

İşe iade davası kazanılırsa ne olur?

İşten çıkarılan işçi ne yapmalı?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

Bunun iki muhtemel sonucu vardır. Mahkeme seçenekli bir karar vermekte ve takdir hakkını işverene bırakmaktadır. İşveren ya işçiyi tekrar işe başlatmak zorundadır ya da ona mahkemenin belirlediği tutarda işe başlatmama tazminatı ödemekle mükelleftir. Ancak bütün bunlar için öncelikle işçinin işyerine başvurması gerekir.

İşe iade davası sonrası işyerine başvuru

Söylediğim gibi; yukarıda yer alan iki seçeneğin geçerli olması için işçinin işverene başvuruda bulunması ve işe geri alınmayı talep etmesi gerekir. İşte tam da burada, önemli bazı ayrıntılar vardır. Bu başvuruyu süresinde ya da usulüne uygun olarak yapmayan işçi haklarını yitirebilir.

İşe iade başvurusu samimi olmalıdır

Evet, Yargıtay’ın bu konudaki içtihatları bu yöndedir ( 22 Hukuk, 2011/14286 E.) . Yüksek mahkeme bu hususu şöyle ifade etmektedir: “İşçinin işe iade konusundaki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyetinde olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından faydalanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak görülemez.”

Görüleceği üzere, işçinin gerçekten de işe iade edilmesini amaçlayarak başvuruda bulunması istenmektedir. Peki ama bunun tespiti nasıl yapılabilir? Bu durumda Yargıtay, işçinin başvurusu üzerine işverenin onu işe başlaması için davet etmesi halinde; işçinin davranışına bakmaktadır. Eğer işçi bu daveti reddetmişse, başvurusu samimi bulunmamakta ve işe başlatmama tazminatı hakkı yitirilmektedir.

Başvuruyu avukat da yapabilir

işe iade işe başlama

Bu başvurunun illa ki işçi tarafından yapılması gerekmez. Yargıtay’a göre işe iade başvurusunun işçinin avukatı tarafından yapılması da mümkündür. Aldığı davayı vekaletnameyle takip eden avukatın yapacağı işe başlatma başvurusunun geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak işe başlatma başvurusunu avukat yapabilse de, işveren tarafından davet edilen işçinin işe bizzat başlaması gerekir.

Başvuru sonrası işe başlama süresi

Diyelim ki işçi süresi içinde, yani mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde, işverene başvurdu ve işveren de 1 ay içinde cevap vererek, işçiden işe başlamasını istedi. Burada da kritik bir süre söz konusudur. Yine Yargıtay içtihatlarına göre, böyle bir daveti alan işçi makul sürede işe başlamak zorundadır. Makul süre ise; işe başlama bildirimini aldığında işçi, işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmekteyse 2 gün, başka bir yerde ikamet etmekte ise 4 gündür.

SONUÇ

İşe iade davasını açan ve kazanan işçinin işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreler için ücreti hak edebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde bu haklar zayi olacaktır.

  • Mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işverene yazılı olarak başvurmalıdır.
  • Bu başvuru işçinin davasını gören avukat tarafından da yapılabilir.
  • İşveren tarafından işe davet edilirse, işçi bu davete uymak zorundadır.
  • İşe geri başlama bildirimini aldığında işyerinin bulunduğu yerde ikamet ediyorsa 2 gün içinde, başka yerde ikamet ediyorsa 4 gün içinde işe başlamalıdır.

Yukarıdaki başvuru ve başlama şartlarına uymayan işçi hem iş güvencesi tazminatını hem de boşta geçen süreler için hesaplanan ücretini yitirir. Çünkü bu durumda Yargıtay, işçinin işe geri başlama iradesinde samimi olmadığını düşünmektedir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.