İşe iade için kıdem hesabında raporlu günler

İşçinin rapor alması her zaman karşılaşılabilecek bir durumdur. İşçinin iş göremeyeceği bir dönem olan rapor dönemi, işinin hastalanmasından ya da rahatsızlık geçirmesinden kaynaklanmakta olup doktor görüşü ile belirlenmektedir. Peki ama işçinin raporlu olduğu günler işe iade kıdeminde hesaba alınır mı?

İşe iade davasının şartları

İşe iade davası, işçinin iş güvencesine sahip olmasının bir sonucudur ve işçiye dava yoluyla işyerine geri dönme imkanı verir. Fakat işe iade başvurusu yapma hakkı bütün işçilere tanınmamıştır; bir başka deyişle işe iade hakkı ancak belirli şartları taşıyan işçilere tanınmış bir güvence hakkıdır.

İşe iade davasının şartlarını daha önce anlatmıştık: iscidunyasi.com/adim-adim-ise-iade-davasi

Bu şartlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  • İşyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması
  • İşçinin o işyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması
  • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması

O halde yukarıdaki şarttan herhangi biri eksik olsa, artık bu işçinin işe iade başvurusu yapma hakkı olmayacaktır.

İşçinin raporlu günleri kıdemden sayılacak mı?

İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığı işinden çıkarıldığını ve işyerinde de 30’un üstünde işçi çalıştığını varsayalım. Çalıştığı dönemde raporlu günleri de olan işçinin 6 aylık kıdem şartını bu raporlu günleriyle tamamladığını düşünelim. Peki ama işçinin fiilen çalışmadığı bu günler kıdemine dahil edilecek midir?

İşçinin kıdeminden ne anlamalıyız?

 

İşçinin işe başladığı tarih ile fesih bildirimini aldığı tarih arasında işçinin fiilen çalıştığı ya da çalışmış kabul edildiği günler işçinin kıdemine dahildir.

Bunların dışında işçinin raporlu olduğu ve fiilen çalışmadığı günlerin hesaba katılıp katılmamasıyla ilgili olarak Yargıtay’ın ne dediğine bakalım.

işe iade kıdeminde raporlu günler

Yargıtay’a göre raporlu olunan süre boyunca iş sözleşmesi devam ettiğinden ve işçinin işe gelmemesi kasten değil de rapor nedeniyle olduğundan, işçinin raporlu günlerinin de kıdem hesabına dahil edilmesi gerekmektedir:

“… Altı aylık kıdem işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarih ile fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih arasında geçen süreye göre belirlenir.

Somut olayda davacının 21.07.2012 tarihinde mayın tespit uzmanı olarak çalışmaya başladığı 15.09.2012 tarihinde ateşli silahla yaralanmak suretiyle geçirdiği iş kazası sebebiyle tedavi gördüğü, bu sebeple 26.09.2013 tarihine kadar raporlu bulunduğu, iş sözleşmesinin davacının istihdam edilebileceği boş kadro bulunmaması sebebiyle, raporun bittiği tarih itibariyle feshedildiği anlaşılmaktadır. İş sözleşmesi devam ettiğinden davacının raporlu olduğu süre işe iade davası bakımından kıdeme esas alınacağından, altı aylık sürenin dolmadığı savunması yerinde değildir…” (22 Hukuk, 2015/1541 E. ve 2015/1573 E.)

işe iade 6 aylık kıdem hesabı

SONUÇ

İşçinin işe iade davası açabilmesi için taşıması gereken şartlardan birisi de 6 aylık kıdem şartıdır. Bu öyle bir şarttır ki, sağlanamadığı anda işe iade hakkının yitirilmesine sebep olur.

Bazı durumlarda işçinin kıdemi ancak 6 ay kadar olabilir ve üstelik bu kıdem süresince işçinin raporlu olduğu için işe gelemediği günler de mevcut olabilir. İşçinin sigorta priminin bildirilmediği bu raporlu günler ne olacaktır? Raporlu günler iş güvencesi kıdemine dikkate alınacak mıdır?

Yargıtay’a göre, iş güvencesi için ön şart olan işyerindeki 6 aylık kıdeminin hesabında, işçinin raporlu olduğu bu günler de dikkate alınmalıdır. Raporlu günler de işe iade bakımından kıdemden sayılmalıdır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.