İşe iade tazminatı kime ödenir?

İşe iade tazminatı

İşe iade tazminatı; adından da anlaşılacağı üzere, işçisini işe iade etmeyen işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür. Dayanağını İş Kanununun 21inci maddesinden almaktadır. Önce işe iade kavramına bir bakalım.

İş güvencesi

İşe iade, iş güvencesinin bir sonucudur. Memurlarınki kadar olmasa da işçilerin de iş güvencesi bulunmaktadır. Ancak bu güvenceden bütün işçiler değil, bazı şartları taşıyan işçiler faydalanabilmektedir. İş güvencesine sahip olmak için;

  • İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması
  • İşçinin o işyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması
  • İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların tamamını bir arada taşımayan bir işçi için iş güvencesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.

İşe iade davası

İşten çıkarılan işçi ne yapmalı?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İş güvencesine sahip bir işçinin en temel hakkı ise işe iade davası açmaktır. Bu davada işçi, işverenin kendisini işten çıkarırken ortaya koyduğu nedenin geçerli bir nenden olmadığını ya da işverenin bir neden bile göstermediğini iddia ederek, işe iade edilmesini istemektedir. Burada takdir iş mahkemesinde olup mahkeme bu doğrultuda karar verirse, işçinin eski işine tekrar alınması gerekmektedir.

İşe iade tazminatı nedir?

Burada bir anlam kargaşası olduğunu görüyorum. Öncelikle onu ortadan kaldırmak isterim. Mahkemece işe iade kararı verildiğinde, işçinin işe iade tazminatını otomatik olarak hak ettiği ve alacağı sanılmaktadır. Halbuki işe iade tazminatı her zaman söz konusu olmayacaktır. Mahkeme kararında, işverene seçimlik 2 hak tanınacaktır. İşveren, dilediğini seçmekte serbesttir.

Seçimlik iki hak: İşe iade mi işe iade tazminatı mı?

işe iade tazminat miktarı

Bu seçeneklerden ilki işçiyi tekrar işe almaktır. Bu zaten mahkemenin kararının da bir gereğidir. Ancak İş Kanunu gereğince, mahkemece işe iade kararı verildiğinde bir de tazminat tutarı belirlenmesi gerekmektedir. İşveren böylece dilerse işçisini tekrar işe alacak ve dilerse de işe almayıp ona mahkemece belirlenen tutarda işe iade tazminatı ödeyecektir.

İşe iade tazminatı ne kadar?

O halde işçisini işe iade etmek istemeyen işveren ona tazminat ödeyecektir? Peki bu tazminat ne kadar olacak? Kanun gereğince bu tazminatı mahkemece belirlenmesi ve en az işçinin 4 aylık ücreti kadar ve en çok da 8 aylık ücreti kadar belirlenmesi gerekmektedir. Buradaki tazminat tutarı hakimin takdirinde bulunmaktadır.

SONUÇ

İşe iade tazminatı, işverenin işçisini işten çıkarması üzerine iş güvencesi kapsamında açtığı işe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatmak istemeyen işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür.

Miktarı sabit olmayıp işçinin en az 4 aylık ücreti ve en çok 8 aylık ücreti kadar belirlenir ve bu tutarı belirleme yetkisi hâkimdedir. O nedenle, işe iade tazminatının miktarını önceden bilmek mümkün değildir.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Merhaba, bu tazminat miktarı 4 ile 8 arasındaki maaş katlarından mı oluşmaktadır, yoksa bu sınırlar arası herhangi bir rakam mı tesbit edilir? Her iki durumda da, 1 aylık ücret hesabı (brüt veya net) ne şekilde yapılır? Bunda, (kıdem tazminatında olduğu gibi) bir üst sınır var mıdır? Teşekkür ederim.

    1. Merhaba. Aynen, 4 ila 8 aylık ücret arasında bir miktar mahkeme tarafından belirlenir. Bir üst sınır yoktur. İşçinin aylık ücreti ne kadar ise bunun belirlenen katını alır. Şu yazımda işe başlatmama tazminatının nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak açıklamıştım.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.