İşe iade ve kıdem tazminatı aynı davada istenebilir mi?

İşe iade ve kıdem tazminatı birlikte istenebilir mi

İşe iade davasının önemini birçoğumuz biliyoruz. Yine de kısaca açıklamak gerekirse; işe iade davasının kazanılması durumunda, işveren işçisini tekrar işe almak istemezse ona yüklü miktarda bir tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Mahkemece belirlenen bu tazminat tutarı işçinin en az 4 ve en çok da 8 aylık ücreti kadar olabilmektedir. Peki; işe iade davası açan bir işçi aynı davada ücret, tazminat gibi diğer haklarını da talep edebilir mi?

İşe iade davası

İşe iade davasının adım adım nasıl açılacağıyla ilgili şu yazıma göz atabilirsiniz. Ancak burada kısaca tekrarlamak gerekirse; işe iade davası açmanın ön şartları şunlardır:

Diğer işçilik alacakları neler?

Yazımıza konu olan diğer işçilik alacakları ise kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti gibi doğması, iş ilişkisinin sona ermesine bağlı olan alacaklardır. Bunlar da işçi tarafından dava konusu edilebilmektedir.

İşten çıkarılan işçi ne yapmalı?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İşe iade davası ile birlikte diğer alacaklar talep edilebilir mi?

Buradaki asıl sıkıntı şudur; işe iade davası açan bir işçi, iş güvencesi kapsamında işe iadesini talep etmektedir. Peki işe iadesini talep eden bir işçi, nasıl olur da aynı anda mesela kıdem tazminatını ya da fazla çalışma ücretli alacaklarını talep edebilir? Bunları talep eden bir işçinin, işe iade talebinde samimi olduğu söylenebilir mi? Bu noktada, daha fazla yorum yapmadan sözü Yargıtay’a bırakmak istiyorum.

İşe iade davasının tek başına açılması gerektiğine dair Yargıtay kararları

ise iade davasi kidem tazminati ucret ayni dava

“Diğer taraftan Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması gereği yargılama usulleri farklı olan feshin geçersizliği ve işe iade istemiyle birlikte kıdem, kötü niyet tazminatı ve işçilik alacaklarının aynı davada istenmesi olanağı bulunmamaktadır. Zira işçinin işe iadeyle ilgili isteklerinin yanında işçilikten doğan diğer tazminat ve alacakların da istenmesi halinde, bu talepler yönünden yargılama yapılması, işe iade davasının yasa koyucunun öngördüğü süre içinde seri yargılama usulüne göre görülüp sonuçlandırılmasına engel oluşturur. İşe iade davası dışında kalan diğer hak ve alacaklarla ilgili davalar ise sözlü yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle işe iadeyle birlikte diğer işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar verilerek yargılama yapılmalıdır. Esasen işçinin açmış olduğu işe iade davasında ihbar ve kıdem tazminatlarını da talep etmiş olması bir çelişkiyi oluşturur. Bir taraftan feshin geçersizliği ve işe iade talep edilirken, diğer yandan feshin sonucuna bağlı olan tazminatların istenmesi doğru olmaz. Mahkemece, kıdem ve kötü niyet tazminatıyla yıllık ücretli izin ve diğer işçilik alacaklarının tefrik edilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir. Kaldı ki kıdem ve kötü niyet tazminatıyla yıllık ücretli izin dışında, iş sözleşmesinin feshine bağlı olmayan işçilik alacakları da istenmiştir. Feshe bağlı kıdem ve kötü niyet tazminatıyla yıllık ücretli izin alacağı, feshin geçersizliğiyle ilgili davanın sonucuna bağlı tutulmalı ve tefrik edildikten sonra bu istekler yönünde bekletici mesele yapılmalıdır.” (Yargıtay 9 Hukuk, 2008/29872 K.)

“İşe iade davasıyla tazminat ve alacak davaları ayrı yargılama usullerine tabi olduğundan davaların tefrikine karar verilerek ayrı dosyalar üzerinden yargılamalarının yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken sadece işe iade davası açılmış gibi hüküm kurulmuş olması hatalı olmuştur.” Yargıtay 9 Hukuk, 2010/19447 K.)

“Davanın açıldığı tarihte feshin geçersizliği isteminin seri yargılama usulüne, işçilik alacaklarına yönelik eda niteliğindeki istemlerin incelenmesinin ise sözlü yargılama usulüne tabi olduğu noktası esas alınarak, feshin geçersizliği istemiyle feshe bağlı olsun olmasın işçilik alacaklarının birlikte ve terditli olarak istenmeyeceği, bu şekilde açılan davada işçilik alacaklarına ilişkin istemin tefrik edilerek, farklı bir esasta ayrı olarak yürütülmesi gerektiği yönünde Dairemizin kararlı bir uygulaması bulunmaktadır… Bu nedenle, yargılamanın devamı sırasında davanın tefrikine karar verilmesi gerekmekte idi.6100 sayılı HMK da söz konusu ayrım kalkmış olmasına karşın işe iade talebiyle birlikte feshin kesinleşmesine bağlı alacakların (kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücret vb.) iş güvencesi hükümleriyle birlikte değerlendirilemeyeceği gözetildiğinde iş güvencesine ilişkin davanın tefrikiyle yargılama yapılarak sonuca gidilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması isabetsizdir.” (Yargıtay 9 Hukuk, 2012/22762 K.)

SONUÇ

Yukarıdaki kararlardan da görüleceği üzere işe iade davasının tek başına açılması gerekmektedir. İşe iade davası ile birlikte kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da ücret gibi diğer alacakların da aynı davada talep edilmesi durumunda ise; işçilik alacaklarına ilişkin talepler ayrıştırılarak farklı bir dava dosyasında görülecek ve işe iade talebi tek başına karara bağlanacaktır.

Aynı zamanda böyle bir durumda; işveren vekilinin, işe iade talebinin samimi olmadığı yönünde savunması yapması da mümkün olacaktır. Hem işe iade talep edip hem de kıdem tazminatı isteyen bir işçinin iyi niyetinin mahkemece sorgulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

16 Yorum

 1. Merhaba benim sorum şu olacak, ben işe iade davası açtım yeni ama alacak olduğum primlerim var işe iadeyi kazandığım zaman bu primlerim de geçmişe dönük ödenir mi.? Yoksa ayrı dava mı açmam lazım teşekkür ederim..

  1. Mesut bey, dava dilekçenizde primlerinizi talep ettiniz mi? Etmediyseniz, işe iade davası sonuçlandıktan sonra, bu alacaklarınız için ayrıca dava açmanız gerekir.

 2. Merhaba, Geçtiğimiz hafta sebep gösterilmeksizin tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldım. 9 yıllık çalışanım ve işe geri dönme talebim yok. Sadece 9 yıllık haklarımın verilmesini istiyorum. Bunun için işe iade davası mı açmalıyım yoksa alacak davası mı? Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler.

  1. Selim bey, sitemizdeki canlı destek bölümünden bize ulaşırsanız, sizi yönlendiririz.

 3. Merhaba,

  Kıdem ve ihbar tazminatımı alarak 5 yıl çalıştığım şirketten çıkartıldım. İşe iade davası açtım kasımda duruşmam var , işime geri dönmek istiyorum , şu an fazla çalışmalarım ile ilgili alacak davasını da açmayı düşünüyorum bu işe iade davamı etkiler mi?

  1. Ahmet bey, fazla çalışma ücreti 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu nedenle, işçi çalışırken dahi dava açarak bu hakkını arayabilir. Bu nedenle, işe iade davası açmış olmanızın fazla çalışma ücretleri için dava açmanıza engel olmayacağı kanaatindeyim.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.