İşkolları listesi

Bir işyerinde yapılan işlerin hangi işkoluna girdiği birçok açıdan önem arz eder. Bu yazıda işkolunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını; ayrıca nasıl tespit edildiğini açıklamaya çalışacağız. Yazının sonunda güncel işkolları listesini de bulabilirsiniz.

İşkolu tanımı

İşkolu; bir sendikanın faaliyet gösterebileceği alanı ifade eder. Ayrıca kelime anlamı olarak; birbirine benzeyen çalışma dalları olarak da tanımlanabilir.

İşkolu neden önemli?

Türkiye’de uygulanmakta olan sendikacılık mevzuatı gereği; sendikalar işkolu bazında kurulur. Bir başka deyişle; işyeri bazında sendika kurulması mümkün olmadığından; yapılan bir işin hangi işkoluna girdiğinin tespit edilmesi, hangi sendikaların yetkili olacağını da belirleyecektir.

İşkolu tespiti nasıl yapılır?

Bir işyerinin hangi iş koluna girdiği konusunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde; ilgili tarafların başvurusu üzerine, işkolunun hangisi olduğu, o işyerinde yürütülen işin niteliği göz önüne alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

Bakanlık tarafından yapılan tespit ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgili taraflar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5. maddesi hükümlerine göre kararın yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde dava açabilirler. Böyle bir durum olmazsa ve taraflar anlaşırsa da işyerindeki işe uygun bir işkolu seçilir.

İşkolu tespitinin nasıl yapıldığını şu yazımızda detaylıca açıklamıştık: iscidunyasi.com/iskolu-tespitini-kim-yapar

Güncel işkolları listesi

Her bir iş koluna hangi işlerin girdiği, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına dair uluslar arası normlar ve standartlar göz önüne alınarak düzenlenen iş kolları listesinde gösterilmiştir. Ayrıca; bir işyerinde yürütülmekte olan asıl işe yardımcı işlerin de, asıl işin girdiği işkolundan sayılacağı unutulmamalıdır.

Aşağıda yer alan ve güncel olan işkolları listesini inceleyebilir ve dilerseniz indirebilirsiniz.

İşkolları listesi word versiyonu: drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQODUxd1hKSkV1SlU

Ayrıca isteyen ziyaretçilerimiz, yukarıda word versiyonunu verdiğimiz listenin bir kısmının güncel halini aşağıdaki listeden de kontrol edebilir.

Unutmayın; aşağıdaki listede sadece ilk 6 iş kolunun bilgisi bulunmaktadır. Toplam 20 işkolu listesinin tamamını görmek isteyen ziyaretçilerimiz; yukarıdaki bağlantıdan tamamını inceleyebilir.iskolu listeleri

 

01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 Tütün yetiştirilmesi
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21 Üzüm yetiştirilmesi
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.46 Domuz yetiştiriciliği
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.50 Karma çiftçilik
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)
01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler
01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)
01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.20 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
02.30 Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
03.11 Deniz balıkçılığı
03.12 Tatlı su balıkçılığı
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler

02 GIDA SANAYİ

Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)
10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.41.01 Ayçiçekyağı imalatı
10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç)
10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)
10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
10.41.11 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52 Dondurma imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.85 Hazır yemeklerin imalatı
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
12.00 Tütün ürünleri imalatı
20.59.11 (Mülga: 26.03.2014 – 28953 s. R.G. Yön./1. md.)
56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)
56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)

03 MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

05.10 Taş kömürü madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92 Turba çıkarımı
08.93 Tuz çıkarımı
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)
24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi
43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)

04 PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.20 Doğalgaz çıkarımı
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
10.41.03 Beziryağı imalatı
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı
19.20.19 Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç)
20.11 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.59.15 (Mülga: 26.03.2014 – 28953 s. R.G. Yön./1. md.)
20.59 (Ek: 26.03.2014 – 28953 s. R.G. Yön./2. md.) Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil)
25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27.20 Akümülatör ve pil imalatı
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
32.30.19 Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)
32.30.20 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)
32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)
32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı
32.40.08 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil)
32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dahil)
32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı
32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı
32.91 Süpürge ve fırça imalatı
32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil)
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı
32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı
32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı
32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı
32.99.17 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dahil)
32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
35.21 Gaz imalatı
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
49.50 Boru hattı taşımacılığı
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması
71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)

iskolu listesi indir

05 DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ

Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı
01.63.07 Çırçırlama faaliyeti
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil)
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.20 Dokuma
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
14.11 Deri giyim eşyası imalatı
14.12 İş giysisi imalatı
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.14 İç giyim eşyası imalatı
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.20 Kürkten eşya imalatı
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
31.03 Yatak imalatı
32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı
32.99.10 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı
33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı

06 AĞAÇ VE KAĞIT

Kurşun kalem imalatı
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24 Ahşap konteyner imalatı
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
17.11 Kağıt hamuru imalatı
17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
17.21 Oluklu Kağıt ve mukavva imalatı ile Kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)
17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
23.99.07 Amyantlı Kağıt imalatı
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)
32.40.01 Oyun Kağıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)
32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dahil)
32.40.09 Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı
95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Bütün hak ve hürriyetlerimizi, anayasal haklarımızı, kanun, tüzük ve yönetmenliklerimizi, hükümet emirlerini; kullanmak ve bu adalet zincirine birlikte sarılalım…Sonra, Allah’tan istemeyi bilmiyoruz; Allah’tan isteyelim. Allah Teala buyuruyor ki; éAhmet’ten, Mehmet’ten, insanlardan(Avrupa’dan, Asya’dan) ne istiyorsun. Onlara da ben verdim. İste sana da vereyim. Sana vereceğim deryalardan bir zerre bile olmaz…”
    Tüm vatandaşlarımı birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımla selamlıyorum… Rıza Genç
    Em. Başkomisr

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.