İşkolu tespitini kim yapar?

İşkolu tespitinin yapılması

İşyerinin girdiği işkolunun tespiti, orada hangi sendikanın faaliyet göstereceğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu yazımda sizlere, işkolu tespitinin kim tarafından ve nasıl yapıldığını anlaşılır bir dille ve özet olarak açıklamaya çalışacağım.

İşkolu nedir?

İşkolu kelime anlamı olarak, birbirine benzeyen ya da aynı nitelikte olan çalışma dallarını ifade etmektedir. Sendikalar açısından ise, bir sendikanın faaliyet gösterebileceği alan anlamına gelmektedir. Şöyle ki; işkolları listesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ekinde yayımlanmaktadır. Şu bağlantıya tıklayarak güncel işkolları listesine ulaşabilirsiniz.

Bir işkoluna hangi işlerin girdiği ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan İşkolları Yönetmeliğiyle belirlenmektedir. Ayrıca bir işyerinde yürütülmekte olan yardımcı işlerin de otomatik olarak asıl işin girdiği iş kolundan sayılacağı da unutulmamalıdır.

İşkolu tespitini kim yapar?

Bir işyerinin dahil olduğu işkolunun tespitini, ilgililerin başvurusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapar. Tespite ilişkin karar ise resmi gazetede yayımlanır.

Yapılan bu tespite karşı yargı yolu açıktır ve ilgili taraflar 15 gün içinde dava açabilirler. Böyle bir davanın açılması halinde mahkemenin 2 ay içinde karar vermesi ve temyiz aşaması olursa Yargıtay’ın da 2 ay içinde kesin karara bağlaması gerekir.

İşkolu değişirse ne olur?

is kolu tespiti kim yapar

İşkolu tespiti yapıldığında bazen işyerindeki işkolunun değiştirildiğine rastlamaktayız. Burada önemli olan üç husus şudur:

  • Yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılması için yetki süreci başlamışsa, değişiklik tespiti ancak bir sonraki dönem için geçerli olacaktır.
  • İşkolu tespitinin istenmiş olması ya da bu tespitin dava konusu yapılmış olması, yetki işlemleri açısından bekletici neden olmaz.
  • İşkolunun değişmiş olması, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesini etkilemez.

SONUÇ

İşkolu tespit talebi ilgililerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır. Bu talep üzerine inceleme yapan Bakanlık, vardığı sonucu Resmi Gazete’de duyurur. Böylece, verilen işkolu tespit kararını yanlış bulan ilgililer yetkili iş mahkemesinde 15 gün içinde dava açabilir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.