İşkur’a işçi şikayeti nasıl yapılır?

İşkur’a nasıl şikayette bulunulur?

Çalışan işçi, işyerindeki bazı uygulamaların İş Kanununa aykırı olduğunu düşünüyorsa ya da işten ayrılan bir işçi alacaklarının tamamını alamadığı kanaatindeyse İşkur’a şikayette bulunabilir. Bu şikayet için bir dilekçe doldurulması gerekir. Şikayet nasıl ve nereye yapılmalıdır?

İşçi şikayet mercileri

Şu yazımda, işçinin şikayetlerini hangi mercilere yapabileceğini açıklamıştım. Çalışan ya da işten ayrılan işçi, şikayetlerini İşkur’a yapabileceği gibi, Bimer’e ya da ALO 170’e de yapabilir. Bimer ve ALO 170 başvuruları internet ya da telefon üzerinden yapılırken, İşkur şikayetlerinin ise İşkur birimlerine yapılması gerekir.

İşkur’da nasıl başvuru yapılır?

İşçi şikayetleri için İşkur bünyesinde şikayet birimleri oluşturulmuştur. İl müdürlüğüne ya da ilçe birimine giden işçi ya öncesinde şikayet dilekçesini hazırlamalıdır ya da İşkur’dan temin edeceği şikayet dilekçesi formunu doldurmalıdır. Bu başvuru şahsen yapılabileceği gibi posta ile de gönderilebilmektedir.

İşçinin şikayetinden vazgeçmesi

Bu yazı da ilginizi çekebilir

Şikayet dilekçesinde hangi hususlar yer almalı?

İşçinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve adresinden başka işverenin unvanının, adresinin ve iletişim numarasının da bulunması gerekir. Bu maktu bilgiler dışında, şikayet konuları açıklanmalıdır. Çalışırken şikayette bulunan işçi; işyerindeki kanunsuz uygulamaları dile getirmeli, bunların işyerindeki hangi birimde olduğunu ve varsa kanıtlarını belirtmelidir. İşten ayrılan işçi ise; işten neden ayrıldığını ya da çıkarıldığını ayrıntılı olarak anlatmalı ve talep ettiği alacaklarını eksiksiz yazmalıdır. Örneğin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti ya da maaş alacaklarından hangisini talep ediyorsa; bunları, nedenleriyle birlikte ifade etmelidir.

İşkur şikayetinin sonucu

işkura şikayet nasıl yapılır

Çalışan işçinin yaptığı şikayet, İş Teftiş Kuruluna gönderilir ve gerek görülürse iş müfettişleri tarafından işyerinde fiilen inceleme teftişi yapılır. Teftiş sonucu ise şikayetçi işçiye yazılı olarak ayrıca gönderilir.

İşten ayrılan işçinin haklarını ise İşkur memurları inceler. Bunlar; eldeki verileri tetkik ederek ve taraflarla görüşerek bir sonuca varır. Bu sonuç işçinin lehine de olabilir, aleyhine de olabilir. Ancak burada önemli husus, bu kararın hukuki bağlayıcılığının olmamasıdır. Yani örneğin işçisine kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verilen işveren, bu karara uymakla mükellef değildir. O halde İşkur tarafından verilen bu kararın öneminin ne olduğu sorulabilir. Bu karar, ileride olası bir dava aşamasında; lehine karar verilen taraf için önemli bir delil teşkil edecektir. Ayrıca bu karara rağmen ödeme yapmayan işveren, mahkeme aşamasının da büyük ihtimalle aleyhine sonuçlanabileceğini düşüneceğinden kendiliğinden ödeme yapabilecektir.

SONUÇ

İşkur’a yapılacak şikayet için bir dilekçe doldurulması ve hem şikayet konusunun hem de taleplerin açıkça yazılması gerekir. Çalışan işçinin şikayeti, iş müfettişlerince yerinde incelenecek ve işyerinde yapılan bu teftişin sonucu işçiye ayrıca bildirilecektir.

İşten ayrılan ve İşkur’a şikayet dilekçesi veren işçinin şikayeti ise İşkur memurlarınca incelenecek ve verilen karar taraflara tebliğ edilecektir. Burada işveren ya da işçinin aleyhine verilen kararların hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Çıkan karar ne olursa olsun, taraflar yine dava açabilir ve alacaklarını mahkeme kanalıyla talep edebilirler. İşkur’un verdiği karar, muhtemel bir dava aşamasında delil niteliğinde değerlendirilecektir.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

14 Yorum

  1. temmuz 2017 de işe başladım 10nisan 2018 de işten çıkarıldım am ne kağıt imzaladım ne alacağımı ALDIM BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIM

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.