İşsizlik maaşı alırken rapor parası alınır mı?

İşsizlik maaşı alırken rapor parası alınabilir mi?

İşsizlik maaşı alan kimse, işsiz kaldığı süre boyunca devletten maddi bir destek almaktadır. Ancak ödenen maaş kadar, kişinin SGK tarafından sunulan ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanması da önem arz etmektedir. O halde, işsizlik maaşı alırken hastalanan ve rapor alan bir işçi; SGK’dan rapor parası da alabilir mi?

İşsizlik maaşının ödenmesi

İşten ayrıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün primi bulunan ve son 120 günde de kesintisiz sigorta primi olan işçiye işsizlik maaşı bağlanmaktadır. Ancak bunun için bir de işçinin, kusuru olmadan işten çıkarılması ya da haklı bir nedeni varken işten ayrılması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı alırken sigortanın yatırılması

İşkur işsiz kalanlara maaş bağlamakta ancak bunların uzun vadeli sigorta primlerini yatırmamaktadır. Ancak işsizlerin kısa vadeli sigorta primlerinden hastalık ve analık sigorta primlerini yatırmaya devam etmektedir. Böylece; işsiz kalan işçinin sigortası yatmasa da, sağlıktan faydalanması mümkün olmaktadır.

Rapor parası ya da geçici iş göremezlik ödeneği

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği ise; hastalanan sigortalının sağlık raporu alması ve istirahat etmesi halinde, belirli şartların da varlığı halinde, raporunun 3üncü gününden itibaren sigortalıya ödenen bir paradır.

işsizlik maaşı rapor parası

O halde; işsizlik maaşı alan bir işçinin de hastalanması ve işsizlik maaşı alırken rapor parası alması da gündeme gelebilir. Bu durumda ne olacaktır?

İşsizlik maaşı alırken rapor parası alınır mı?

İşsizin hastalık primleri İşkur tarafından yatırıldığına göre, rapor parası alması da pekala mümkündür. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Rapor parası alan işçinin, rapor parası aldığı süre boyunca işsizlik maaşı durmakta ve raporun bitiminden itibaren ödenmeye devam edilmektedir.

SONUÇ

İşsizlik maaşı alan kimse, İşkur tarafından hastalık sigorta primi yatırıldığı için, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Bu durumda olan biri, elbette hasta olabilir ve sağlık raporu almak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda, rapor parası almak da onun en doğal hakkıdır.

Ancak rapor parası ve işsizlik maaşı bir arada ödenmemektedir. Sağlık raporu alan işsiz kimseye, raporun 3. gününden itibaren rapor parası ödenecek ve işsizlik maaşı da raporun sonuna kadar duracaktır. Raporun bitiminden itibaren işsizlik maaşı kaldığı yerden devam edecek, rapor parası alınan süreler de işsizlik maaşının alınacağı sürenin sonuna eklenecektir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

    1. Merhaba. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 3) (RG: 30/01/2002) 13. maddesinde “Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlar ile hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri, bu durumların devamı süresince durdurulur.” denilmektedir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.