İşten çıkan işçi rapor parası alabilir mi?

İşten ayrıldıktan sonra rapor parası alınabilir mi?

İşçinin işten çıkarılmasının yada ayrılmasının birçok sonucu vardır. Bunlardan biri de sigortalılığın sona ermesidir. Sigortanın en önemli fonksiyonlarından birisi ise çalışanlara sağlık güvencesi sağlamasıdır. O halde, işten ayrılan ve sigortası sona eren bir kimse hasta olur ve sağlık raporu alırsa rapor parası alabilir mi?

İşten ayrıldıktan sonra sağlık güvencesi

Bu hususta daha önce bir yazı yazmıştım. Kısaca söylemem gerekirse; sigortalılık bittikten sonra da sağlık güvencesinden bir süre daha faydalanmak mümkündür. Bu süre duruma göre 10 ya da 100 gün olabilmektedir.

İşten ayrılan işçinin, işten ayrıldığı tarihten önceki son 1 yıl içinde 89 gün ve altında primi varsa; bu işçi 10 gün daha sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir.

Eğer işçinin, işten ayrıldığı günden önceki son 1 yıl içinde 90 gün ve üstünde primi varsa; bu işçi sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak 100 gün daha faydalanabilecektir.

Rapor parası nedir?

Rapor parası ise, hastalanan ve istirahat etmek zorunda kalan işçiye SGK tarafından ödenen bir paradır. Geçici iş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası alabilmek için;

  • Sağlık kuruluşundan alınmış bir sağlık raporu olmalıdır
  • Raporun alındığı tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde en az 90 gün prim bulunmalıdır

Yukarıdaki şartları taşıyan ve hastalandığı için rapor alan kişiye rapor parası, sağlık raporunun 3. gününden itibaren ödenmektedir.

İşten ayrılan kişinin hastalanması ve rapor parası alması

işten ayrıldıktan sonra rapor parası

Bu durumda ne olacaktır? Kişi işten ayrıldığı için artık sigortalı değildir; ama sağlık yardımından faydalanmaktadır. Sağlık yardımından faydalandığı için doktora giden ve rapor alarak istirahat edecek olan bu kişiye rapor parası ödenecek midir?

Bu konuda kanun koyucu 10 günlük süreyi esas almıştır. Hastalık ve analık sigortaları  bakımından sigortalılık, işten ayrılmış olunan tarihten itibaren 10 gün daha devam ediyor kabul edilmektedir. Böylece, işten ayrılmış olunsa dahi, 10 gün içinde alınan raporlar için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

SONUÇ

İşçi işten ayrılsa bile, hastalık ve analık bakımından sigortalılığı; işten ayrıldığı tarihi takip eden 10. günden itibaren sona ermiş sayılmaktadır.

Bu nedenle; işten ayrılan işçi 10 gün içinde hastalanır ve sağlık raporu alırsa, bu işçiye rapor parası ödenmektedir. Hatta şu kadarını söylemeliyim ki; bu işçiye ödenecek rapor parası 10 gün ile de sınırlı değildir.

Örneğin işçi 10 gün içinde rapor alsa; ancak aldığı rapor 30 günlük olsa, bu işçiye 30 günlük rapor parası ödenecektir. Önemli olan, ilk 10 gün içinde rapor alınmış olmasıdır.

 

, , ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.