İşten kovulmak mı yoksa istifa etmek mi?

İşçi kovulmak isteyebilir mi?

İşçinin işten ayrılmasının iki temel yolu vardır: Kendi rızasıyla ayrılmak ya da çıkarılmak. Bu iki yoldan hangisini kullanacağını çoğu zaman işçi belirleyemez. Bu genelde, yaşananların olağan sonuçları olarak ortaya çıkar. Peki ama hangisi işçi için daha iyi olur?

Bazen işten ayrılma şeklini seçme şansı olmayabilir

Evet, işyerinde olaylar öyle bir gelişir ki seçme şansı ortadan kalkar. Mesela işyerinde karışılan bir kavga, yaşanan bir hastalık ya da işverenin işçiye hakaret etmesi ve benzeri nedenler gündeme geldiğinde; duruma göre ya işçi kendisi işten ayrılmak zorunda kalır ya da işveren onu direkt olarak işten çıkarır.

İşten nasıl ayrılacağı konusunda işçinin seçme hakkı varsa!

Böyle bir durumla zaman zaman işçiler karşı karşıya kalabilir. Özellikle işyerinde uzun dönenmdir yaşanan huzursuzlak varsa ve işçinin bu huzursuzlukları sebep göstererek haklı nedenle sözleşmesini feshetmesi mümkünse, işçi bazen bu sıkıntılara katlanmayı tercih edebilir. Böyle bir işçinin beklentisi, işverenin onu işten çıkarmasıdır. O halde işçinin kendi rızasıyla işten ayrılmasıyla işten kovulması arasındaki farklara bir bakalım.

İşçi kendisi ayrılırsa

İşçinin haklı bir nedeni olduğunu varsayarsak; ki fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, bayram çalışmalarının ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izninin kullandırılmaması, hafta tatili yaptırılmaması vb. sebepler haklı nedenlere örnektir, işçi bu nedenlere dayanarak haklı gerekçeyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak işten kendisi ayrıldığı için ihbar tazminatı alamaz.

İşçi bekler ve işveren onu işten çıkarırsa ne olur?

isten kovulmak iscidunyasi

İşçi haklı olmasına rağmen beklerse ve işveren en sonunda dayanamayıp işçiyi işten çıkarırsa bu durumda ne olur? İşçi haklı bir nedeni olduğu işçin kıdem tazminatına hak kazanırken aynı zamanda ihbar tazminatı da alabilecektir. Bununla da yetinmeyip eğer şartları mevcutsa işe iade davası açabilecek ve bu dava sonucunda 12 aylık ücreti toplamına kadar ekstra tazminat hak edebilecektir.

SONUÇ

İşçinin haklı bir nedeni varsa ve işyerinde buna dayanabilecek durumdaysa işten kendisinin ayrılması yerine işverenin onu kovmasını beklemesi daha mantıklı olacaktır. Çünkü işten haklı bir nedenle kendisi ayrılan işçi sadece kıdem tazminatı almaya hak kazanırken; aynı durumda işveren tarafından işten çıkarılan işçi kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatı ile 12 aylık ücreti toplamına kadar işe iade tazminatı ve boşta geçen süreler için tazminat alabilecektir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.