İstifa edecek işçinin bilmesi gerekenler

İstifa etmek isteyen işçi ne yapmalı?

İstifa genelde işçilerin başvurmak istemedikleri bir yöntemdir. Çünkü her şeyden önce kıdem tazminatı hakkı, istifayla birlikte yitirilebilmektedir. Bunun dışında başka sonuçlar da meydana gelecektir. İstifa sonrasında en az hasarla kurtulmak için işçi ne yapmalıdır?

İstifanın sonuçları

İstifa eden işçinin hangi hallerde kıdem tazminatı alabileceğini daha önce yazmıştım. Bu haller istisna olup normal şartlar altında istifa eden bir işçi, kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Bu tek sonuç değildir. Aynı zamanda bu işçinin ihbar sürelerine de uyması gerekir. Aksi takdirde işçi, kıdem tazminatını alamadığı gibi bir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

İşverene belirli bir süre önce haber verilmeli

İstifa edecek işçi öncelikle işten ne zaman ayrılacağına karar vermelidir. Bundan sonra yapması gereken ise tabi olduğu bildirim sürelerini öğrenmektir. İşçinin işyerindeki kıdemine göre belirlenen ihbar süreleri şu şekildedir:

  • Kıdemi 6 aya kadar olan işçi için 2 hafta
  • Kıdemi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olan işçi için 4 hafta
  • Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta
  • Kıdemi 3 yıldan çok olan işçi için 8 hafta

İhbar süreleri beklenmeli

işçi istifa etmeden önce

O halde, istifa edecek olan işçi işten ayrılmayı düşündüğü tarihten “yukarıdaki süreler” kadar önce işverene bildirimde bulunmalı ve bu süreleri işyerinde geçirmelidir. Bu sürelere uymaksızın derhal istifa etmek isteyen işçi, yine bu süreler kadar ücreti tutarında ihbar tazminatını işverene ödemek zorunda kalacaktır. Hatta bu sürelerin bir kısmında çalışmaya devam eden ancak sürenin sonunu beklemeyen işçi, sürelerin tamamı için ihbar tazminatı ödeyecektir.

SONUÇ

İstifa ederek işten ayrılmak isteyen bir işçinin dikkat etmesi gereken ilk husus, ihbar süreleridir. İstifa ederek kıdem tazminatı hakkını yitiren işçi, bir de ihbar tazminatı ödemek istemiyorsa, bildirim sürelerine uymalıdır.

İşten ayrılmadan önce bildirim sürelerine uymayan ve bu süreleri beklemeden işten ayrılan işçi, bildirim süresi kadar ücreti tutarında ihbar tazminatını işverene ödemek zorunda kalacaktır.

2 Yorum

  1. maaşın geç ödenmesi durumda istifa edildiğinde durum nedir peki yine iki hafta beklenmeli mi?(bahsettiğim gecikme 2 ay)

    1. Hayır, maaşın geç ödenmesi İş Kanunu 24 üncü madde kapsamına bir haklı fesih gerekçesidir ve işçi derhal iş akdine son verebilir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir