İstifa eden işçinin ihbar süresinde işten çıkarılması

Haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak isteyen işçinin, ihbar sürelerine uyması gerekir. Dolayısıyla ihbar tazminatı ödemek istemeyen işçi, belirli bir süre daha işyerinde çalışmak zorunadır. Peki ama işçi ihbar süresini kullanırken, işveren onu çıkarmak isterse ne olur? İhbar süresinde çıkarılan işçinin hakları nelerdir?

İhbar süresi kavramı

İş sözleşmesini hangi taraf feshedecek olursa olsun, ortada bir haklı neden yoksa, karşı tarafa belirli süre önceden haber vermesi gerekir. İşte bu süreler uygulamada ihbar süresi olarak bilinir.

İhbar süreleri işçinin kıdemine göre belirlenir ve 2, 4,6 ve 8 hafta şeklindedir. Şu yazıdan bu konuda detaylı bilgi edinebilirsiniz: iscidunyasi.com/ihbar-sureleri-kac-haftadir

İhbar süresine uymadan işten ayrılan işçi ya da ihbar süresine uymadan işçinin çıkaran işveren, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İhbar süresinde işçinin hakları

İhbar süresinde işçinin en temel hakkı, yeni iş arama iznidir: iscidunyasi.com/yeni-is-arama-izni-nasil-hesaplanir

Ayrıca bu süre tıpkı işçinin normal çalışma süresi gibi, kıdeminden sayılır ve hem kıdem tazminatı hem de yıllık izin bakımından etki eder.