İstifa eden işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi?

İstifa eden işçi izin ücreti alabilir mi?

İşçinin istifa etmesinin birçok olumsuz sonucu olduğu bilinmektedir. İş Kanunu bazı önemli haklar söz konusu olduğunda, işçinin istifa etmesi halinde bu haklardan yararlanmamasını öngörmüştür. Bu ise, genel bir kanaatin oluşmasına neden olmuştur: İstifa eden işçi hiçbir şey alamaz. Bu ne kadar doğrudur? İstifa eden işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi?

Yıllık ücretli izin

Daha önce de açıkladığım gibi, yıllık izin süreleri işçinin kıdemine göre değişmektedir. 14, 20 ve 26 gün olarak belirlenen bu süreler, en az olup artırılması mümkündür. Yıllık ücretli iznin her sene mutlaka kullandırılması esas olmakla birlikte; buna rağmen izinlerin bir kısmının kullandırılmaması ve işçi işten ayrıldığında bakiye yıllık izni olması halinde, geriye dönük kullanılmayan izinlere ait ücretler işçiye ödenmektedir.

İstifa eden işçi

İstifa etmekten kasıt, işçinin haklı bir nedeni yokken işten ayrılmasıdır. Bunun ise iki temel sonucu vardır. İstifa eden işçi ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı alamaz. İstifa edildiğinde kıdem tazminatı alamamanın üç istisnası olduğunu daha önce yazmıştım. Ama bu işçi, ihbar tazminatını hiçbir şekilde alamayacaktır. Görüldüğü gibi, istifa eden işçi en önemli iki hakkından birden olmakta ve ihbar tazminatı alamadığı gibi kıdem tazminatı da alamamaktadır.

İstifa eden işçinin bütün hakları gider mi?

işçi istifa yıllık izin hakkı

Bu çok yanlış bir inanıştır. Bazı haklar işçinin işten nasıl ayrıldığına bağlı olarak değişirken, bazı haklar mutlaktır. İş akdi nasıl sona ermiş olursa olsun bunların ödenmesi gerekir. İşçinin geriye dönük maaş alacakları, ücret alacakları ve yıllık izin ücreti alacağı bunların başında gelir. İşçi isterse, çok büyük hata olarak kabul edilebilecek bir davranışından dolayı kovulmuş olsun, yine de bu haklarının ödenmesi gerekir.  Çünkü bu haklar, iş akdinin sona ermesiyle otomatik olarak ortaya çıkan ve hiçbir şarta bağlanmamış haklardır.

SONUÇ

İstifa eden işçinin, bütün haklarını kaybedeceği inanışı son derece yersizdir. İstifa eden işçi her halde ihbar tazminatını ve çoğu zaman kıdem tazminatını yitirir. Ancak yıllık izin ücreti, işçinin işten nasıl ayrıldığına göre ödenip ödenmeyen bir alacak değildir. Çalıştığı süre zarfında izinlerinin tamamını kullanmayan ve işten ayrıldığında yıllık izin ücreti hak eden işçiye, hesaplanan tutarın derhal ve şartsız olarak ödenmesi gerekir.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

  1. İyi çalışmalar. 2013 yılında üniversite okumak için 11 kamu işçisi olarak çalıştığım GLİ den istifa ettim. Aynı ve ya farklı statüde geri dönebilir miyim? Teşekkürler.

      1. Bilgi için mail attığımda tüzüğümüzde böyle bir madde yoktur tarzında bir cevap aldım. Bunun anlamı nedir? (istifa eden işçinin geri dönmesi)

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.