İstifa ettikten sonra pişman olmak / İstifadan vazgeçme dilekçesi

Özel sektörde çalışan bir işçi çeşitli nedenlerle istifa edebilir. Ancak istifa ettikten sonra bundan pişman olan ve istifasını geri çekmek isteyenler de olabilir. Peki istifa geri çekilir mi?

Özel sektörde istifa

İşçinin işten kendi isteğiyle ayrılması istifa olarak tanımlansa da, İş Kanunu bakımından istifa tam olarak bu anlama gelmez.

İş Kanunu bakımından istifadan bahsetmemiz için işçinin haklı bir nedene dayanmaksızın işten ayrılması gerekir.

Şu yazımızda işçinin haklı nedenle fesih gerekçelerini açıklamıştık: iscidunyasi.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri

İşte bu nedenlere dayanmadan ayrılma istifa olarak nitelendirilir ve ihbar süresine uyma yükümlülüğünü de beraberinde getirir.

Nasıl istifa edilir?

İstifa etmeden önce yapılması gerekenleri daha önce yazmıştık: iscidunyasi.com/istifa-edecek-iscinin-bilmesi-gerekenler

İstifa her şeyden önce yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü istifa da olabilir; ancak olası bir dava aşamasında ispat konusunda sıkıntı yaşanması ihtimal dahilindedir: iscidunyasi.com/sozlu-istifa-olur-mu

İstifa nasıl geri alınır?

boş kağıt kahve kalem kutusu

Yazılı olarak istifa eden bir işçi, iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş demektir. Bu işçinin artık işverenle bir bağı kalmamıştır.

Ancak istifa ettikten sonra pişman olan ya da herhangi bir nedenle çalışmaya devam etmek isteyen bir işçi, bir an önce istifadan vazgeçme dilekçesi vermelidir.

Bu dilekçede, daha önceki istifa dilekçesinden bahisle, istifasını geri aldığını ve çalışmaya devam edeceğini beyan etmelidir. Ayrıca derhal işe başlamalı ve işverenden özel bir davet beklememelidir.

İstifadan vazgeçme geçerli mi?

Bu konuda fazla Yargıtay kararı yok. Ancak bulduğum birkaç tanesini, size fikir vermesi açısından aşağıya ekliyorum.

“Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin müşteriye ait kredi kartının bilgisi dışında kullanılması olayı sebebiyle önce 11.8.2001 tarihinde davalı bankanın …  şubesinde müfettiş tarafından ifadesi alınmış, ardından İstanbul´daki genel müdürlüğe çağırılarak 24.8.2001 tarihinde yeniden beyanları alınmıştır. Davacı işçinin savunmasını verdiği 24.8.2001 tarihinde istifa dilekçesi verdiği anlaşılmaktadır. Daha sonra 28.8.2001 tarihinde insan kaynaklarına gönderdiği bir dilekçe ile savunmasının alındığı sırada hırsızlıkla suçlandığını ve olayı itirafa zorlandığını, olayın etkisiyle istifa dilekçesi verdiğini ancak bunun gerçek iradeyi yansıtmadığını bildirmiştir. 18.9.2001 tarihli bir başka dilekçeyle de istifanın geri alınmasını ve işe başlatılmasını talep etmiştir.

Bu konuda dinlenen davacı tanıkları da, davacının ifadesinin alındığı tarihte ruh halinin iyi olmadığını ve baskı nedeniyle istifa ettiğini açıklamışlardır.

Olayların bu sıralaması ve tanık beyanlarına göre, davacı işçinin ciddi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu bir sırada istifa dilekçesi vererek işyerinden ayrıldığı, gerçekte işyerinden ayrılmayı düşünmediği halde olayın etkisiyle buna yöneldiği anlaşılmaktadır. Gerçekten olaydan kısa bir süre sonra işyerine gönderdiği dilekçe ile iradesinin istifa niteliğinde olmadığını belirtmiştir.

Mahkemece, davacının istifa etmek suretiyle ayrıldığı gerekçesiyle dava konu isteklerin reddine karar verilmesi hatalıdır. Bu durumda, işverence yapılan bir feshin olduğu düşünülmeli ve davacının savunmasının alındığı olayla ilgili gerekli araştırmaya gidilerek davaya konu isteklere hak kazanılıp kazanılamayacağı noktasında bir karar verilmelidir. Gerekirse bankacı bilirkişiden rapor alınarak sonuca gidilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (9 Hukuk, 2005/23801 K.)

bloknot defteri

“Davacının özel sebepleri bahane göstererek 25.08.2008 tarihi itibariyle istifa ederek işten ayrıldığı tartışmasızdır. Davacı her ne kadar 28.08.2008 tarihli istifadan vazgeçme dilekçesi sunmuş ise de, istifa iradesi bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaşmakla hüküm ve sonuç doğuracağından, davacının bilahare sunmuş olduğu istifadan vazgeçme dilekçesi tek başına hüküm ve sonuç doğurmaz. Kaldı ki davacı, istifa iradesini ortaya koyduktan sonra davalı işyerinde fiilen çalıştığını ispatlayamamıştır. Davacı işyerinden kendi isteği ile ayrıldığı için kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz.” (22 Hukuk, 2013/14098 K.)

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere, her istifanın ve bundan vazgeçme iradesinin özel olarak incelenmesi gerekir. Önemli olan sadece istifadan vazgeçme dilekçesinin karşı tarafa ulaşması değil; aynı zamanda istifa sürecinin ve öncesinin nasıl ilerlediğidir.

SONUÇ

İstifadan vazgeçme olur mu? Bu sorunun cevabı elbette olumludur. Ancak doğuracağı sonuçlar tartışmalıdır.

Çünkü istifa beyanı, bozucu yenilik doğuran bir haktır ve işveren ulaşmakla birlikte artık sonuç doğurur. Yani istifa dilekçesi işverene verildiği anda, işçi işten ayrılmış ve iş akdi sona ermiş demektir.

Normal şartlar altında, istifanı geri alınması bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü iş sözleşmesi bir kere sonlandırılmıştır ve yeniden kurulup kurulmaması konusunda işverenin takdir hakkı vardır.

Yine de özel bazı durumlarda, istifanın geri alınması geçerli kabul edilebilir. Örneğin işçinin istifasının zorla alınmış olması, işçinin istifaya zorlanmış olması ya da işverenin bir vaadi üzerine işçinin istifa etmiş olması bu duruma örnektir.

Dolayısıyla istifanın geri alınmasının sonucunun ne olacağının tek bir cevabı yoktur. Durumunuzu, yukarıdaki açıklamalara göre değerlendirmeli ve ona göre bir karara varmalısınız.

Yine de istifanızı geri almak istiyorsanız, aşağıdaki istifadan vazgeçme dilekçesi örneğini kullanabilirsiniz. Bu dilekçede herhangi bir ger dönüş nedeni belirtilmemiştir. Dilerseniz, dilekçenin ilk paragrafına eklemeler yaparak dönüş nedeninizi de belirtebilirsiniz: drive.google.com


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

6 Yorum

    1. Böyle bir ihtimal olabileceği düşünülüyorsa, dilekçe noterden gönderilir ve böylece varlığı reddedilemez.

  1. Ben pskojik baskıdan dolayı sinirden çok sevdıgım içimden istifa ettım ama gerı çekmek istyrm bunu notere bildirip istifamı geri çekme bir hakkım olurmu

    1. Leyla hanım, istifanızı özgür iradenizle vermişseniz artık bunun geri dönüşü olmaz. Yine de işyerine ikinci bir dilekçe verebilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Bunu kabul etmek ya da etmemek işverenin takdirinde olacaktır.

  2. Mesaj olarak müdürüme işten ayrılacağımı söyledim bir gün sonra dilekçe verebilirsin dedi ama henüz gitmedim şu an istifa hiç bir şekilde başlamamıştır değil mi ?

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.