İşveren Danışmanlığı

 • İşçiDünyası.Com olarak işverenlere yönelik, iş mevzuatı danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. Gerek işyeri uygulamaları, gerek yapılan teftişler ve gerekse de iş ilişkisinin sona ermesinden sonra açılan davalar nedeniyle meydana gelen maliyetleri düşürebileceğinizi biliyor muydunuz?

  Peki bu maliyetler nedir?

  1- İşyeri uygulamalarından kaynaklanan maliyetler

  Bunlar; şu şekilde sıralanabilir:

  • Fazla mesai ücretleri
  • Hafta tatili ücretleri
  • Genel tatil ücretleri

  İşyerlerine özgü bazı tedbirlerle, bu maliyetlerin aşağı çekilmesi ya da bunlardan tamamen kurtulmak mümkündür.

  2- Teftiş maliyetleri

  Devlet adına işyerlerini denetlemekle görevli iş müfettişleri, yaptıkları teftişler neticesinde noksanlık tespit ettiklerinde işyerlerine idari para cezaları uygulanmaktadır. Tek seferde yüzbinlerce liraları bulabilen bu cezalardan kurtulmak, işyeri evrak düzeninin ve çalışma mevzuatına uygunluğun sağlanması ile mümkündür.

  3- Dava maliyetleri

  İş akdi sona eren bir işçinin işveren aleyhine açacağı bir davanın kaybedilmesi, aşağıdaki muhtemel ödemeleri de beraberinde getirir:

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • İşe iade tazminatı
  • Sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı vb.
  • Fazla mesai ücreti
  • Genel tatil ücreti
  • Hafta tatil ücreti
  • Yıllık izin ücreti
  • Vekalet ücretleri ve dava masrafları

  İşverenler, özellikle evrak düzeni doğru oluşturulmadığı için, işçiye zaten ödediği hakları bazen tekrar ödemek zorunda kalabilmektedir.

  Ya da işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gereken hallerde ödeme yapılmakta veya işçiyle anlaşılması gereken yerde anlaşmayarak, olası tazminatların önü açılmaktadır.

  Biz ne yapıyoruz?

  İşçi Dünyası olarak online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetimiz temel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:

  • İş sözleşmelerinin incelenmesi, düzeltilmesi ve düzenlenmesi
  • Çalışma saatlerinin mevzuata uygunluğunun araştırılması ve bu konuda öneri getirilmesi
  • Fazla mesai ücret ödemek yerine kullanılabilecek ekstra kanuni haklar konusunda işyerinin yönlendirilmesi
  • Yıllık izin kayıt düzeninin incelenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi
  • İşçiler hakkında düzenlenecek tutanakların hazırlanması veya kontrolden geçirilmesi
  • Her bir işçi çıkarma sürecinin yakından takip edilmesi, bu kapsamda ihtarname ve ibraname hazırlanması
  • İşçinin çıkarılması ya da ayrılması durumunda gündeme gelen tazminatların hesaplanması
  • İşçi çıkarılması süreçlerinde, tazminat ödenip ödenmemesi / haklı fesih ya da geçerli fesih yapılıp yapılmaması konularında destek hizmeti verilmesi

  Yukarıda sayılan hizmetleri yerine getirirken; işlemlerin çok daha hızlı yürümesi, anlık belge/bilgi paylaşımının sağlanması bakımından iletişimi şu kanallarla sağlıyoruz:

  • Cep telefonu
  • Skype
  • E-posta

  Böylece 7 gün 24 saat boyunca bilgi verebiliyor, hesaplama yapabiliyor ve gereken belgeleri sizlere ulaştırabiliyoruz.

  İşveren danışmanlığı hizmetimizi iki türlü almanız mümkündür:

  • Tek seferlik danışmanlık hizmeti
  • Sürekli danışmanlık hizmeti

  Danışmanlık hizmetimiz, sözleşme düzenlenmesi suretiyle ve faturalı olarak yapılmaktadır.

  İşveren danışmanlığımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz

  Zeynel Abidin Özkale,

  Zeynel Abidin Özkale Sosyal Güvenlik Müşavirliği,

  işçidünyası.com editörü