İşveren istediği işçiyi dilediği zamanda çıkarabilir mi?

İşveren dilediği zaman işçiyi çıkarabilir mi?

İşçi ile işveren arasındaki ilişki, İş Kanunuyla düzenlenmiştir. Devlet, bu özel ilişki alanını kişilerin inisiyatifine bırakmamış; bunun yerine temel kuralları koymayı tercih etmiştir. İşçinin işten çıkarılma halleri de kanunla düzenlenmiştir. İşveren, istediği işçiyi ve istediği zaman işten çıkarabilir mi?

İşten çıkarmanın sonuçları

İş Kanunu, özel bir hukuk alanı olduğu için mutlak kurallar koymak yerine, bu kurallara uymamanın yaptırımlarını düzenlemiştir. Örneğin bir memur işten çıkarılsa ve idare mahkemesine açtığı davayı kazansa, işe tekrar alınmak zorundadır.

İşçi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü İş Kanunu; işçi ile işveren arasındaki ilişkiye bir yere kadar karışır. O noktadan sonra, kesin kararı verecek olan iş ilişkisinin tarafları olacaktır.

Ortada haklı bir nedeni yokken işçiyi çıkaran işveren ona kıdem tazminatı başta olmak üzere ihbar tazminatı ya da eşit davranmama tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Ya da işçi işe iade davası açarak işe tekrar alınmasını isteyebilir. Bütün bunlar, işçinin haklarıdır. Ama ortada bir gerçek vardır ki; son kararı verecek olan yine de işveren olacaktır.

İşveren maliyetlere katlanmayı göze alırsa!

işveren dilediği işçiyi çıkarabilir mi?

Aslında yazımızın konusu olan sorunun cevabı tam olarak burada yatmaktadır. İşçiyi sadece canı istediği için işten çıkaran bir işverene uygulanacak tüm yaptırımlar maddidir. O halde işveren; tüm bu maddi yaptırımları göze alıyorsa, işçisini işten çıkarır ve bir daha onunla çalışma zorunda kalmaz.

SONUÇ

Bu hususta bir ayrımı iyi yapmak gerekir. İşçinin ortada haklı bir neden yokken işten çıkarılması sonucunda, işçi birçok hakka sahiptir. İşe iade davası açmak, kıdem tazminatını ya da ihbar tazminatını istemek veya diğer tüm yasal haklarını talep etmek bunlardan bazılarıdır.

İşçiyi geçerli bir neden yokken işten çıkaran işverenin maruz kalacağı birçok maddi yaptırım ve tazminat bulunmaktadır. Bu yaptırımlar da işverenleri, İş Kanununun koyduğu kurallara uymaya itmektedir.

Ancak ortada bir gerçek vardır ki; tazminat ödemeyi göze alan bir işveren, işçisini istediği zaman ve gerekçe dahi göstermeksizin işten çıkarabilir. Hiçbir hukuki sonuç da, onu işçisini tekrar işe almaya zorlayamaz. Dolayısıyla, işverenin istediği işçisini işten çıkarabileceğini; ancak bunun karşılığında bir takım maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir