İşveren vekili kimdir?

İşveren vekili kimdir?

Bu ismi sık sık duymaktayız. Bazen İş Kanununun sağladığı haklar bakımından, bazen de uygulamada sahip olunan yetkiler açısından işveren vekili kavramı önem arz etmektedir. peki işveren vekili nedir? Kime işveren vekili denir?

İşveren vekili nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 2nci maddesine göre işveren vekili; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimsedir. Tanımdan da görebileceğiniz üzere işveren vekilliğinin unsurları şunlardır:

  • İşveren adına hareket edebilme
  • Bir sürecin yönetiminde yer alma

İşveren vekilinin fiillerinden sorumluluk

İşveren vekili, işverenin kendisine verdiği görevleri yapsa da; bu durum işvereni sorumluluktan kurtarmaz. Yani işveren vekilinin her fiilinden işveren de aynen sorumlu olacaktır. Örneğin bir işçiye işveren vekilini hakaret etmesi durumunda, işveren hakaret etmiş gibi sonuç meydana gelecektir.

İşveren vekili işçi midir?

İşveren vekilinin, işveren adına hareket etme ve yönetim yetkisinin olması onu diğer işçilerden farklı kılmaz. İşveren vekili de İş Kanununa tabi bir işçidir ve kanunun öngördüğü tüm haklardan yararlanacaktır. Neticede o da, maaşla çalışan ve işveren karşısında hakları korunması gereken bir konumdadır.

işveren vekili kimdir

İşveren vekilinin diğer işçilerden tek farkı, işe iade davası açamamasıdır. Ancak burada da bir ayrımı iyi yapmak gerekir. Bir çalışanın önünde işveren vekili unvanı var diye, onun hiçbir şekilde işe iade davası açamayacağını söylemek yanlış olacaktır. Burada işe iade davası açamayacak işveren vekilinden kastedilen şunlardır:

  • İşletmenin bütününü idare eden işveren vekilleri (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı gibi)
  • İşletmenin bir bölümünü idare eden işveren vekillerinden İŞÇİYİ İŞE ALMA VE İŞTEN ÇIKARMA yetkisi bulunanlar (Örneğin bir banka şubesi müdürü işveren vekili olsa da, işe alımları o yapmadığı için işe iade davası açabilir.)

SONUÇ

İşveren vekili işletmeyi ya da işyerini idare ederken, kendisine özel yetkiler verilmiş olması halinde; kamu kurumlarına karşı da işvereni temsil edebilecektir. Örneğin bir teftiş tutanağını imzalayabilecek ya da vergi dairesiyle muhatap olabilecektir.

Burada hatırlanması gereken husus; işveren vekillerinin de İş Kanununa tabi birer işçi oldukları ve kanunla getirilen haklardan onların da yararlanabileceğidir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.