İşyeri sendika temsilcisinin işe iade davası açma şartları

Yazıyı sizin için güncelledik:

İşyeri sendika temsilcisi için işe iade davası açma şartları

İşe iade davası açmak bazı şartlara bağlanmıştır. İşçi haklı da olsa haksız da olsa, bu şartları taşımadan işe iade davası açamamaktadır. Ancak işyeri sendika temsilcilerine bu hususta bir pozitif ayrımcılık yapılmış ve bunların işe iade davası açma hakkı kolaylaştırılmıştır.

İşe iade davası açmak

İşe iade davası açan işçi, davayı kazanırsa önemli kazanımlar elde etmektedir. İşveren bu işçiyi işe geri almak istemezse, ona 8 aylık ücreti tutarına kadar belirlenen işe başlatmama tazminatını ödemekte ve ayrıca dava sırasında boşta kalan işçiye, 4 aylık ücreti tutarına kadar ücret de ödemektedir. Ancak bu davayı açabilmek için; işçinin o işyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması, işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması ve o işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartlardan birisini bile taşımayan işçi, iş güvencesi hükümlerinden faydalanamaz.

İşyeri sendika temsilcileri için işe iade davası

İşe iade davası şartları

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 24üncü maddesinde buna ilişkin özel hükümler getirilmiştir.

Buna göre; normalde iş güvencesinden faydalanılması için, feshin geçersiz bir nedene dayandığının tespit edilmesi gerekirken, işyeri sendika temsilcileri için durum farklıdır. Bunların feshinin geçerli olması dahi yeterli değildir. Bir başka deyişle işyeri sendika temsilcisi ANCAK haklı bir nedenle işten çıkarılabilmektedir.

Bunun anlamı ise, işyeri sendika temsilcisinin ancak İş Kanununun 25inci maddesinde belirtilen haklı fesih nedenleri varsa işten çıkarılabileceğidir.

Boşta geçen süreler

sendika temsilcisi işten çıkarılma

Yine normalde işe iade davasını kazanan işçiye, boşta geçen süreleri için 4 aya kadar ücreti tutarında ödeme yapılması gerekirken, bu sınırlama işyeri sendika temsilcileri için kaldırılmıştır. Yani, işe iade davasını kazanan bir sendika temsilcisinin, dava ne kadar sürmüşse, fesih tarihinden itibaren boşta geçirdiği tüm bu sürelerin ücreti ona ödenecektir.

Sendika temsilcisinin başvuru süresi

Her hangi bir işçi işe iade davasını kazanırsa, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işveren başvurarak işe başlatılmasını istemeli ve işveren de kararını 1 ay içinde vermelidir. Ancak işyeri sendika temsilcileri için başvuru süresi 6 iş günüdür ve işveren de 6 iş günü içinde onu işe başlatmak zorundadır.

Normal bir işe iade davasında işveren dilerse işçiyi işe başlatmamakta ve ona işe başlatmama tazminatı ödemektedir. Fakat davayı kazanan işyeri sendika temsilcisi olduğunda işverenin böyle bir yetkisi yoktur. 6 iş günü içinde işe başlatmazsa, sendika temsilcisi işe başlamış kabul edilmektedir.

SONUÇ

İşyeri sendika temsilcisi söz konusu olduğunda; işe iade davası açma koşulları da davanın sonuçları da, normal işçilere göre farklılaşmaktadır. Bunları son olarak maddeler halinde sıralayalım:

  • İşyeri sendika temsilcisi sadece İş Kanununun 25inci maddesindeki haklı nedenlerle işten çıkarılabilir.
  • İşyeri sendika temsilcisi işe iade davası açtığında; 30 işçi şartı, işçinin en az 6 ay kıdeminin olması şartı da aranmaz.
  • İşe iade davasını kazanan işyeri sendika temsilcisine, fesih tarihinden işe tekrar başladığı tarihe kadar olan TÜM sürelerin ücreti ayrıca ödenir.
  • İşe iade davasını kazanan işyeri sendika temsilcisi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 6 iş günü içinde işverene başvurmak zorundadır.
  • İşveren, işe iade davasını kazanan işçisini 6 iş günü içinde işe başlatmak ZORUNDADIR. İşe almayıp da işe başlatmama tazminatı ödeme yolunu seçemez.

Görüldüğü üzere işyeri sendika temsilcisinin işe iade davası ile ilgili kurallar, normal işçininkinden farklıdır. Hem işverenlerin hem de işçilerin buna göre hareket etmesinde yarar bulunmaktadır.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.