İşyerinde uyuyan işçinin işten çıkarılması

İşçinin işyerinde uyuması

İşçinin uyumasına özellikle gece vardiyalarında rastlamaktayız. Bu durum bazen işin yoğunluğundan bazen de işçinin kişisel yorgunluğundan kaynaklanabilmektedir. İşyerinde uyurken yakalananişçi karşısında işverenin hakları nelerdir?

Güvenlik görevlisi ya da bekçinin uyuması

İşçinin uyuması fiilini ikiye ayırmak gerekmektedir. Bunlardan ilki; güvenlik görevlisi, gece bekçisi gibi işyerini korumak ve gözetlemekle sorumlu olan işçilerin uyumasıdır. Bu işçilerin esas işi işyerine izinsiz veya kötü amaçlarla girilmesini önlemek olduğuna göre, işverenin bu işçilerinden uyumamalarını beklemesi en doğal hakkıdır.

Yargıtay da bir kararında (7 Hukuk, 2014/3627 E.) “Güvenlik hizmeti veren bekçinin uyuması veya görev yerini terk etmesi … gibi durumlar, işin güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara örnek olarak verilebilir.” derken, bir başka kararında (7 Hukuk, 2013/22677 E.) “Somut olayda, davacı kurumsal olarak güvenlik hizmeti veren davalı yanında güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktadır ve gece nöbetinde uyuduğu 4.2.2012’de tutanakla tespit edilip 4857 s. Kanundaki hak düşürücü süre içinde 7.2.2012 tarihli bildirimle iş akdi işveren tarafından feshedilmiştir. Güvenlik görevlisinin nöbeti sırasında uyuması 4857 s. Kanunun (25/II.e) maddesi uyarınca doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışlardan olup işveren yönünden haklı fesih nedenidir. Şu durumda, iş akdi haklı nedenle feshedildiğinden ihbar ve kıdem tazminatının reddi gerekir.” demektedir.

Diğer işçilerin uyuması

Arabuluculuk sonrası dava açma süreci

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Diğer işçilerin işleri başında uyumaları da elbette kabul edilemez bir davranıştır. Ancak, bu durum yine de güvenlik görevlisi ya da gece bekçisinin uyumasından farklı değerlendirilmiştir.

Yargıtay bir kararında (7 Hukuk, 2013/16392) söyle demektedir: “Davacının sabit olan 09.05.2011 tarihli gece çalışması esnasında uyuması ise yaptığı işin niteliği (hasta kayıt elemanı olarak çalıştığı) dikkate alındığında 4857 s. Kanunu 25/II-h maddesi anlamında hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etme olarak değerlendirilemeyeceği gibi, işin güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte de değildir. Davacının bu eylemi geçerli fesih sebebi oluşturur ise de haklı fesih sebebi olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Bu durumda işveren tarafından yapılan feshin haksız olduğu dikate alınarak kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.”

Bu karardan da görüleceği üzere Yargıtay’ın buradaki kriteri, uyuma fiilinin işin ya da işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediğidir.

SONUÇ

gece bekçisi güvenlik görevlisi uyuması

Eğer uyuyan işçi güvenlik görevlisi ya da bekçi gibi işyerinin güvenliğinden direkt olarak sorumlu bir işçi ise, bu işçiler kıdem tazminatı ödenmeksizin İş Kanununun 25inci maddesi gereğince işten çıkarılabilmektedir.

Yukarıdaki işçiler dışındaki işçilerin uyuması halinde ise, somut olayın değerlendirilmesi gerekir. Eğer bu işçinin uyuma fiili, işin güvenliğini tehlikeye düşürmüyorsa, bir defa uyuduğu için işçinin kıdem tazminatı ödenmeksizin 25inci madde gereğince işten çıkarılması doğru olmayacaktır. Ancak bu işçinin fiili, işçinin 17nci madde kapsamında kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılmasına sebep olabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

  1. Masa başında uyuyan bir işçi, 5 dk sonra daha dinç olarak görevine devam edebilmektedir. Tecrübeyle sabittir. işçi olarak hep fedakarlık yapıyor ve geç saate kadar çalışıyoruz fakat masa başında 5 dk uyusak hemen patron dibimizde bitiyor. Kanunların bu hususta işçiyi koruması lazım.

  2. Ben 14 senedir güvenlik görevlisi olarak bir barajda çalışıyorum 14 sene zarfında hiç bir şekilde tutanağım yok yüz kızartıcı birşey yapmadım ama geçenlerde nöbet yerinde uyuya kaldım 10 dakika sadece tam o sırada amir içeriye girdi yakaladı ve tutanak tutu 25. Madeyi devreye soktu burda benim mahkemeye versem herhangi bir hakım olurmu şimdilikten tşk

  3. İşyerinde güvenlik olarak çalışırken uyuklamisim kapı çalındı kamera resim yok denetlemeye açtım kapıyı uyudun diyerek savunma yazdırdı bana zorla ailevi sorunlardan dolayı 20 dakika istemsiz olarak uyudum affimi istiyorum diye denetlemeci ceza vercez deyip görev yerinden ayrıldı 2 gün işe gitme pazartesi şirkete gel karara bağlıcaz dedi işten çıkartılmak için yeterli mi

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.