Kaç tane İş Kanunu vardır?

Kaç adet İş Kanunu var?

Başlığın garip göründüğünün farkındayım. Aynı kanundan kaç tane olabilir ki? Bir kanun yürürlüğe girdiğinde, kendisiyle aynı hususları düzenleyen bir önceki kanunu da yürürlükten kaldırır. Ama yeni İş Kanunu ve eski İş Kanunu tabirlerini bir arada duyduğunuzu da tahmin ediyorum. Peki ama gerçekten de kaç İş Kanunu vardır?

4857 sayılı İş Kanunu

Bugün İş Kanunu denince aklımıza gelmesi gereken ve yasal olarak yürürlükte olan kanun budur. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu halen geçerlidir ve işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin temel kurallarını koyan, uygulama esaslarını belirleyen de bu kanundur.

1475 sayılı İş Kanunu

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunundan önce 1475 sayılı İş Kanunu vardı. 1971 yılında yürürlüğe giren bu kanun yaklaşık 32 yıl boyunca çalışma hayatına yön vermiş ve işçi ile işveren arasındaki ilişkinin belirleyicisi olmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte de yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bir istisna yapılmış ve tek bir maddesi yürürlükte bırakılmıştır.

İşveren İşçi Ücretinden Kesinti Yapabilir Mi?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi halen yürürlükte

kaç adet iş kanunu vardır

4857 sayılı İş Kanunu hayatımıza girerken ve 1475 sayılı İş Kanunu varlığını yitirirken, ilginç bir şekilde eski kanunun 14. maddesi canlı tutulmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 120. Maddesine göre, 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatını düzenleyen bu madde halen geçerlidir.

SONUÇ

Aslında elbette ki sadece bir tane İş Kanunumuz vardır ki, o da 4857 sayılı İş Kanunudur. Ancak bu kanundan bir önceki kanun olan 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi yürürlükten kaldırılmamıştır ve halen geçerlidir.

İşçi ile işveren arasındaki ilişkilere dair tüm kurallar 4857 sayılı İş Kanununa göre düzenlenirken sadece kıdem tazminatı konusu 1475 sayılı eski yasanın 14. maddesiyle düzenlenmektedir. Bunun anlamı ise; yürürlükte sadece bir İş Kanunu olması; ancak pratikte çalışma hayatını düzenleyen iki İş Kanununun bulunmasıdır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.