Kadrolu kamu işçisi işten çıkarılabilir mi?

Kadrolu işçinin işten çıkarılması

(Not: Burada bahsedilen işten çıkarma, işverenin haklı bir nedeni ya da işçinin bir kusuru yokken yani durup dururken işçinin işten çıkarılmasıdır. İşverenin haklı bir nedeni varsa, örneğin işçi hırsızlık yapmışsa, kavga etmişse, görevini yerine getirmişse, bu durumda yapılan fesih bu yazının konusu değildir.)

Reklam

Bir belediyede ya da il özel idaresinde veya her hangi bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorsunuz. Hem de kadrolu işçi olarak görev yapıyorsunuz. Taşeron işçisi ya da geçici işçi de değilsiniz. Belki de toplu iş sözleşmesiniz bile var. Peki kamu kurumu buna rağmen sizi işten çıkarabilir mi? Önce şuradan başlayalım: Memur olsanız ne olurdu?

Memurun mahkeme tarafından görevine iadesi mümkün

Bildiğiniz üzere devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla bir memur ile kurumu arasında hukuki bir anlaşmazlık olduğunda karar mercii idare mahkemeleri ya da Danıştay olmaktadır. Bu iki tür mahkemenin verdiği karar da kamu kurumu açısından bağlayıcı sonuç doğurmaktadır. Yani eğer mahkeme, görevine son verilen memurum göreve iadesine karar verirse, kamu kurumu bu memuru göreve başlatmakla yükümlü olmaktadır. Aksi takdirde, memuru işe başlatmayan kamu görevlilerini idari ve adli soruşturmalara maruz kalması işten bile olmayacaktır.

İşçinin mahkeme tarafından işe iadesi

Söz konusu ‘işçi’ olunca sonuç değişmektedir. İşçi olarak çalışan bir kişi ister kamuda çalışsın isterse özelde, her halde ve şartta 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmaktadır. Evet, bir istihdam biçimi olarak işçi kavramı 657 sayılı kanunda yer almaktadır; ancak bu durum, işçilerin İş Kanununa tabi olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

İşçi ile işveren arasında hukuki bir anlaşmazlık olduğunda ise nihai karar mercii bu kez iş mahkemeleri ya da Yargıtay olmaktadır. Peki ama bunların kararları idare için bağlayıcı değil midir? Elbette ki bağlayıcıdır; ama burada ince bir nüans bulunmaktadır.

Kamu kurumunun seçimlik hakkı var

kadrolu isci ise iade

İş Kanununun 18 inci maddesine göre, yapılan feshin geçersiz olduğunu düşünen işçinin, belirli şartları taşıyorsa, mahkemeye başvurarak işe iadesini isteme hakkı vardır. Ancak, yine aynı kanunun 21 inci maddesinde işveren lehine bir hüküm dikkat çekmektedir.

Bu maddeye göre, hakkında işe iade kararı verilen işçiyi işveren, işe başlatmak zorundadır. Ancak hemen ardından koyulan bir hükümle de işverenin işçisini mahkeme kararına rağmen işe başlatmaması halinde, ona işe iade tazminatı ödemek zorunda kalacağı belirtilmektedir.

İşe iade tazminatı ödeme yoluna başvurulabilir mi?

Normalde özel sektör uygulamasına baktığımızda, işverenlerin mahkemelerce işe iade kararı verildiği hallerde, işçilerini işe başlatmaktansa işe iade tazminatı ödemeyi tercih ettiği görülmektedir. Peki aynı şeyi kamu kurumu da yapabilir mi? Yani, mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmayıp da tazminat ödemeyi göze alabilir mi?

Kamu görevlisinin cezai sorumluluğu yoluna gidilebilir

Bu noktada net bir cevap vermek zor. Olaya İş Kanunu açısından baktığımızda, kamu kurumunun işçiyi işe başlatma zorunluluğu olmadığın söyleyebiliriz. Ama olayın bir de kamu görevlisi boyutu bulunmaktadır. Bir mahkeme kararını hiçe saymak, kamu görevlisini hukuken zor durumda bırakır mı? Örneğin onun Türk Ceza Kanunu kapsamında kovuşturma geçirmesine sebep olur mu? Bu noktada İş Kanununun sistematiği gereği, kamu kurumunun işçiyi işe başlatmama hakkı olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde işçi istihdamının memur istihdamından bir farkı kalmazdı. Ancak, bu benim kişisel mütalaamdan ibarettir.

İşçi sayısı 30’dan azsa veya işçinin kıdemi 6 aydan az ise işçinin yapacağı bir şey yok

İşe iade davasının ne olduğunu şu yazımda açıklamıştım. O yazıdan da görülecektir ki, işe iade davasının açılmasının 3 temel şartı vardır. Bunlar sırasıyla;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmak
  • İşyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması
  • İşçinin o işyerindeki kıdeminin en az 6 ay olması

O halde bir kamu kurumunda bile çalışıyor olsa, yukarıdaki şartların tamamını aynı anda taşımayan bir işçi, işe iade davası açamayacaktır. Örneğin bir kamu kurumunda işçi olarak çalışmaya başlayalı 5 ay olan bir işçi işten çıkarıldığında işe iade davası açamayacaktır.

SONUÇ

Bu uzun konuyu kısaca ikiye ayırarak toparlayabiliriz. Kamu kurumunca işten çıkarılan kadrolu işçi ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz:

1- İşçi; yukarıda belirtilen işe iade davası açabilme şartlarını taşıyorsa ve işe iadesi için dava açmışsa, mahkemece verilen işe iade kararına kamu kurumu ya uyacaktır ya da uymazsa, yine mahkemece belirlenen tutarda işe iade tazminatını işçiye ödeyecektir. Bu konuda kamu kurumunun seçimlik hakkının olması gerektiğini düşünüyorum.

2- İşçi; yukarıda belirtilen işe iade davası açma şartlarından her hangi birini taşımıyorsa, zaten işe iadesini isteme hakkı bile bulunmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir işçinin işe iadesi mümkün olmayacaktır.

NOT: 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerine kadro verildi. Bu yasal düzenlemenin ayrıntılarını okumak için lütfen tıklayınız.

Reklam
, ,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

  1. Sayin Mustafa Baysal insanları yönlendirme yaparken sorumluluk bilinci ile davranmaniz gerekir. Bir konu hakkında bilginiz yoksa yok derseniz herkes için daha iyi olur. Mihriban hanim gitmek istediğiniz yerde işçi çalıştıran bir kurum varsa oranın işçi kontenjanı boş durum varsa ki çoğu kurumda kurum amirinin insiyatifinde olan kontenjan her zaman vardır . önce gitmek istediğiniz kuruma dilekçe verin durumunuzu anlatın gerekirse araya tanıdık sözü geçen kişiler varsa onlar vasıtasıyla yada kurum amiri ile yüzyüze de konuşmak etkili olacaktır. gitmek istediğiniz kurum amiri olabilir derse şu an çalıştığınız kurumla da durumu konuşup iki kurum amiri de onay verirse işiniz olabilir. ozellikle iki kurum da aynı bakanlığa bağlı ise işiniz daha kolay olabilir. Örnek çalıştığınız kurum belediye ise İçişlerine bağlı gitmek istediğiniz kurum da İçişlerine bağlı bir kurum olursa işiniz daha kolay olabilir. Zor bir süreç ama doğru kişilerle doğru şekilde gidilirse imkansız değil. Saygilarimla

    1. Tuğrul bey, işçiler arasında kurumlar arası geçiş diye bir kavram yoktur. Araya adam koyarak bir yerden bir yere geçiş, kurumlar arası geçiş olarak kabul edilmez. Öyle olsa bile, işçinin öncelikle ilk işyerinden istifa etmesi, sonra diğerine başlaması gerekir ki; bu bile, geçişin kurumlar arası geçiş olmadığını tek başına gösterir.

  2. merhaba.. ben bi devlet kurumunda şehit yakını olduğum için (daimi işçi) olarak atandım.. çalıştığım kurumdan çok memnunum fakat günde 4 saat yol uzaklığı nedeni ile ikamet ettiğim ilçeteki kuruma yine kurum arası geçiş yapabilirmiyim.. şehir memur kamuda çalışanlara bu hak verildi acaba benim içinde bu geçerlimidir, fakat ben dami işçiyim. ama devlet dairsindeyim, eğer hizmetli memura bu hak verilmiş ise, bu banada verilir mi? ben yalnız yaşayan 1 anneyim, çocuğuma birşey olsa iş uzaklığı nedeniyle yetişemem ve sabah 2 akşam 2 saat sürekli ayakta yolculuk yaparak işime geliyorum.. eğer benimde hizmetli memur gibi kurum arası şart gerekmeden bir şehit yakını olarak böyle hakkım varsa veya yoksa beni bilgilendirirmisiniz lütfen?

    1. Merhaba. Mihriban hanım, ne yazık ki işçiler için böyle bir hak yoktur. Bir başka deyişle, kurumlar arası geçiş yapamazsınız.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.