Kıdem tazminatı alan işçi işsizlik maaşı da alabilir mi?

Kıdem tazminatı alan işçi işsizlik maaşı da alır mı?

Kıdem tazminatı işçiler için çok önemlidir. Çünkü işçinin hem yıllar boyunca verdiği emeğin bir karşılığıdır hem de miktar olarak yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi demek, işverene karşı bir kusur işlemeden işten ayrılmış olması demektir. Peki bu halde, kıdem tazminatı alan işçinin işsizlik maaşı da alabileceğini söyleyebilir miyiz?

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alma şartlarını daha önce açıklamıştım. Kısaca tekrarlamam gerekirse; kanunda öngörülen şartları taşıyan ve işyerindeki kıdemi en az 1 yıl olan işçi kıdem tazminatı alabilecektir. Kıdem tazminatı ödemesinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı, işten ayrılan işçiye bazı koşulları varlığı halinde yapılan bir ödemedir. Başka bir yazımda açıkladığım bu şartlardan birisi de işçinin kusuru olmaksızın işten çıkarılması ya da haklı bir nedene dayanarak işten ayrılmasıdır.

Bu şart kıdem tazminatı almak için gerekli olan temel şarta da benzemektedir. O halde kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı her defasında birlikte hak edilebilir mi?

Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşının birlikte hak edilmesi

işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı

Sizin için, yasalarımızda kıdem tazminatı alınabilecek halleri ve bu durumlarda işsizlik maaşı alınıp alınmayacağını liste halinde aşağıya çıkardım.

  • İş Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında işten ayrılan yani haklı nedenle fesih yapan işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALABİLİR.
  • İş Kanununun 25/I, III ve IV maddeleri nedeniyle işçinin işten çıkarılması halinde işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALABİLİR.
  • İş Kanununun 17 ve 18inci maddesi kapsamında işçinin işten çıkarılması halinde işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALABİLİR.
  • İşyerinin kapanması halinde işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALABİLİR.
  • Askere gitmek için işten ayrılan işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALABİLİR.
  • Emeklilik ya da 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALAMAZ.
  • Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatı ALABİLİR ve işsizlik maaşı ALAMAZ.

Aşağıdaki hallerde ise işçi hem kıdem tazminatı alamamakta hem de işçiye işsizlik maaşı bağlanmamaktadır.

  • İşçinin İş Kanununun 25/II maddesi kapsamında işçinin çıkarılması halinde işçi kıdem tazminatı ALAMAZ ve işsizlik maaşı ALAMAZ.
  • İstifa etmesi halinde işçi kıdem tazminatı ALAMAZ ve işsizlik maaşı ALAMAZ.

SONUÇ

Gördüğünüz gibi; kıdem tazminatı alan bir işçi, her zaman işsizlik maaşı alamamaktadır. Yukarıda belirttiğim listeyi dikkate alarak siz de işsizlik maaşı alıp alamayacağınızı belirleyebilirsiniz.

Ancak iki hususu mutlaka vurgulamak isterim. İlk olarak; işsizlik maaşı almanın özel bazı şartlarının olduğunun bilinmesi gerekir. Yani yukarıdaki durumlardan birisi size uysa bile, diğer şartları taşımıyorsanız işsizlik maaşı alamazsınız.

İkinci olarak; işveren sizin çıkışınızı hangi gerekçeyle verirse versin, bunun aksini mahkemede ispat edebileceğinizi ve davayı kazanmanız halinde geriye dönük işsizlik maaşlarınızı alabileceğinizi unutmamalısınız.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

3 Yorum

  1. 26. Madde disiplin kurulu kararı ile iş akdim fesih edildi. Tazminat ve ihbarımın ödenecegine dair bordro düzenlendi Ancak işsizlik maaşı alamayacağım belirtiliyor. Nasıl bir yol izlemeliyim ?

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.