Kıdem tazminatı alma şartları

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek. Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak. Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Bilgilendirme: Kıdem tazminatı ile ilgili her türlü sorunuzu çekinmeden yorum kısmından sorabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

kidem tazminati 2016 iscidunyasi

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür. Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız.

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen hallerin iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

542 Yorum

 1. merhabalar öncelikle kolay gelsin sayın Mustafa bey son zamanlarda bir konu sürekli gündemde dolaşıyor ve benim kafam bu konuda çok karışık işten kendi istifa eden kişi tazminat alabilecek diye bir konu var bu ne kadar doğru ve bu yasa çıktı mı resmi gazetede yayımlandı mı benim bazı sağlık sorunlarım var ve raporum olmadığı için iş yerinden raporda vermediklerinden dolayı çıkamıyorum ve ayriyeten işverenle işçi arasındaki sözleşmeyi imzalamasam benim tazminat alma hakkım var mı 03/12/2007 yılından beri aynı işyerinde çalışıyorum ama işe girdiğimden bu yana şirketin ismi yanlış hatırlamıyorsam 3 kere değişti yeni sözleşmede şirket isminin değişmesi benim için tazminat almam için gerekçe olabilir mi bunlar haricinde ne gibi bir yol izlemem gerekir bu konu da bilgilendirirseniz şimdiden vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim

  1. Merhaba. Henüz çıkan bir yasa yok. İşten istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Sözleşmeyi imzalamamak size tazminat hakkı vermez. Şisrketin isminin değişmesi de aynı şekildedir.

 2. 2 yıl çalıştığım tekstil şirketinden 3600 gün çıkış parasını işyeri vermek zorunda mı ?

 3. Merhaba Mustafa Bey size bir sorum olacak bir işyerinde 3,5 yıldır çalışıyorum fakat istifa ettim tekrar aynı işyerinde calismaya başladım yaklaşık 1ay 10 gün arayla bu durumda bu durumda tazminat haklarim yandimi

  1. Evet, istifa ederek ayrıldığınız için işveren size önceki döneme ait kıdem tazminatını ödemek zorunda değildir. Kıdem tazminatı bakımından kıdeminiz baştan başlar.

 4. Merhaba Mustafa Bey,
  Suanda calismakta oldugum sirket is teklifinde ilettigi sozlesmede cift maas ve mesai ucreti oldugu belirtiliyor. Fakat bu uygulama ben ise baslamadan cok once sona erdilirmis. Ise basladigimda hem isci hemde isveren tarafindan imzalanan sozlesmede isveren imzali sozlesmeyi tarafima iletmedi. Bu konuda hukuki haklarim nelerdir?
  Ilginize tesekkurler
  Saygilarimla

  1. Böyle bir hakkınız olduğunu ispat edebilmeniz için sözleşmeye sahip olmanız gerekir. Ortada sözleşme yoksa ve siz örneğin bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, başka şekilde bu iddianızı ispatlamanız gerekir.

 5. Merhabalar 15 ay bir şirkette tesisatçı olarak çalıştım inşaat bittikten sonra işten çıkarıldım tazminat alabilirmiyim Teşekkürler

 6. Merhaba Mustafa Bey ;ben özel bir şirkette 4 yıldır taşeron özel güvenlik olarak çalışıyorum, asıl firma 4 yıl sonra tekrar sözleşme yapmadı ve kendi taşeron firmamız da bizlere tekrar sözleşme imzaladmadı 4 yıl önce ki sözleşme devamlılığı nedir,firmamız bana yol mesafesi olarak 3 araç ile zor gideceğim uygun olmayan proje sunuyor ve resmi tatil mesailer ücreti kanunun uygun gördüğü miktarın yarısı kadar, ben bunları sebep göstererek istifa edersem tazminat alabilirmiyim…

  1. Kanun öngördüğü ücretlerin yarısı kadar deseniz de henüz size eksik ödenmiş bir ücret ortada yok. Ayrıca iş sözleşmenizde, işverenin gösterdiği her hangi bir yerde çalışacağınıza dair peşin onayınız alınmışsa, oraya da gitmeniz gerekir. Buna göre değerlendirmelisiniz.

 7. mustafa bey merhaba. ben bir kamu kuruluşunda müşavir ve danışmanlık hzmet alımı altında çalışmaktayım. ilk işe başlangıç tarihim 29.04.2013 yaklaşık 3 yıl belirli iş sözleşmesi imzaladık. normalde bitiş 28.02.2016 3 defa süre uzatıldı. 30.09.2016 tarihinde sözleşme bitti 5 gün boşluk verildi tekrar aynı firma ile 3 yıl daha sözleşme imzaladık(ihaleyi aynı firma kazandı) sorum şudur firma belirli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı ödenmez deyip emsal bi dava göstererek tazminat ödemyceğini söylüyor. derleme duyduklarım aynı sözleşme zincirleme imzalanırsa belirli iş sözleşmesinden çıkar bazı şartlar var, gibi. bu durumda kıdem tazminatı hak edebiliyormuyuz. 60 kişilik personel olarak aynı durumdayız

  1. Merhaba. Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı ödenmez; ancak kıdem tazminatı, şartları oluşmuşsa mutlaka ödenmelidir.

 8. oncelikle selamun aleykum benım kardesım bbir alısverıs merkezıne danısman olarak gırdı 3 ay oldu ve kardesımı cagırıp deneme suresındeydın ısten cıkarıldın deyıp daha bugun ısten cıkarttılar ve 2 gun daha calısması gerekdıgını ve yerıne ıscı gelince gidecegini soyleyıp gondermısler ohal suresınde işci isten cıkarılmaz dıye bısıler duydum dogrumu ve bunun ıcın nereye basvurmalıyız veyatta ne yapmalıyız bılgı verırmısınız lütfen sımdıden tesekkur ederım

  1. Aleyküm selam. OHAL sürecinde işçi çıkarılabilir, bunun önünde bir engel yoktur. Deneme süresi ise, işyerinde toplu iş sözleşmesi yoksa, en çok 2 aydır. Bu nedenle ilk olarak İŞKUR’a dilekçe vererek şikayette bulunabilirsiniz. Sonuç alamazsanız dava açmanız gerekir.

 9. merhaba mustafa bey ben 2008 bri bir şirkette calışmakdayım sebepli nedenler den üzerim de baskı var benım konumu deyiştirrildi ve aldıgım ücreten sskam yatmıyor buyüzden iş fes hime son vermek istiyorum kıdem ve ihbar tazminati alabilirmiyim

    1. O halde kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ama elden ücret aldığınızı mahkemede nasıl ispat edebileceğinizi iyi araştırmanızı öneririm.

 10. Merhaba, babam insaat iscisi yaklasik 6 yildir calisti.isveren sigorta oderken bir ay 30 odemisse diger ay 10 gun yatirmis ve 6 yil boyunca surekli ise girdi cikti yapmis .Kidem tazminati hakki varmidir.Isten 1 ay once cikarildi.

  1. Elbette vardır. Sigortasız dönemleri de talep edebilir. Yapması gereken iş mahkemesine dava açmaktır. Mahkeme durumu değerlendirecek ve aradaki boşluklarda çalışıldığı kanaatine varırsa o süreleri de kıdem tazminatı hesabına katacaktır. Eksik sigorta günleri için de ayrıca dava açabilirsiniz.

 11. Mustafa bey merhaba;
  2003 yılı temmuz ayı itibariyle hali hazırda çalışmış olduğum firmadan, 2016 aralık ayı sonunda ayrılacağım. Eşim ve çocuğum ile almanya ya yerleşeceğiz. prim günüm 4780 gün olup ayrılırken herhangi bir şekilde tazminat hakkı tarafıma doğar mı? konu ile ilgili araştırma yapmama rağmen resmi olan benim durumum ile ilgili bir açıklama bulamadım. konu ile ilgili sizden yardımcı olmanızı rica ederim.
  saygılar.

  1. Merhaba. İlk sigorta girişiniz (her hangi bir işyerinde) 08/09/1999 tarihinden önceyse kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz. Aksi takdirde ne yazık ki kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmamaktadır.

   1. Mustafa Bey tekrardan merhaba;
    ilk sigorta girişim 14.09.1998. sizden bilginiz var ise ilgili kanun ve maddesini paylaşırsanız elimde bulunmasını ve haklarımı tam olarak bilmek isterim. teşekkür ederim.

 12. Mustafa Bey, özel bir şirkette 2 yıldır çalışmaktayım. polisliğe başvurdum ve kazandım. kıdem tazminatımı alabilir miyim

 13. İyi akşamlar.Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışmaktayım.Mesai saatlerimiz çok uzun günde 12 saat haftada 70 saatten fazla yapıyor.Ben bu durumu ispat edersem tazminatımı alabilirimiyim.İşe başlarken fazla mesai yapacagımıza dair imza attırdılar ama bordro da fazla mesai alacağımız komik bi rakam.
  Yani normal de haftalık calısma saati 45 ise bize fazladan olan 25 saatin ücreti verilmiyor.Bu ispatlanıp bi şeyler yapılabir mi

  1. Elbette, bu gerekçeyle işten ayrılırsanız ve işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemezse mahkemede bu durumu ispat etmeniz gerekir. İspat edebilirseniz de hem tazminatınızı hem de geriye dönük ödenmemiş fazla çalışma ücretlerinizi alırsınız.

 14. 1996 _ 2002 yillari arasinda universite hastanesi bunyesinde ozel sirket calisani olarak gorev yaptim. 2002 yilinda kadroya atandigim icin istifa ederek kamu personeli olarak yine ayni universitede calismaya devam ettim. Engelli kadrosunda oldugum icin emekliligi hak ettim ve eylul 2016 itibari ile emekli oldum ve sirkette calistigim doneme ait tazminat alamadim. Ne yapabilirim

  1. Siz kendiniz istifa ettiğiniz için şirket döneminin tazminatını hak edemezsiniz. O nedenle, bahsettiğiniz dönemle ilgili tazminat hakkınız bulunmamaktadır. Olsaydı bile, zaman aşımına uğramış olacaktı.

 15. Merhabalar, askerlik nedeniyle Devlet emekli sandığı başlangıcım Aralık 2000 ve 1,5 yıllık primim ödendi. Daha sonra 2002 yılında özel bir Bankanın Özel Emekli sandığına tabi oldum. Devlet Emekli sandığı ile beraber yaklaşık 5600 gün primim ödenmiş durumda. 1999 girişli olmasam bile 15 yılı doldurup emekliliğe hak kazanabilir miyim ve kıdem tazminatı almaya hakkım olabilir mi?

  1. Merhaba. İlk sigorta girişiniz 08/09/1999 tarihinden sonra olduğu için 15 yıl ve 3600 günden faydalanamazsınız.

 16. efendim öncelikle sizleri tebrik ederim her kezin sorusunu yatıtlıyorsunuz benim sorum 4 yıldır özel sektörde agır sanayi işinde çalışmaktayım işim çok agır ve ilker koşullarda çalışıyorum mesela tonlarca malzeme makine yerine el lerimle temizliyorum evim ile işim arası git gel 60 km 4 kişinin yapması gereken iş 2 kişi ile oluyor agır kaldırmaktan bacak ve bel ağrısı çeker oldum artık ağır sanayi işlerinde çalışmak istemeyip patrondan haklarımı talep edicem 4 yıllık emeğimin karşılığını alabilirmiyim yani artık bu iş beni çooook yıprattı bir an önce bırakmam gerek lütfen net bir cevap verin bana saygılarımı hürmetlerimi sunarım çok var olun beyefendi

  1. Söylediğiniz şartları anlasam da, iş akdinizi muhakkak haklı bir nedenle feshetmeniz gerekir. Şu yazımda belirttiğim koşulları okumanızı öneririm. Kendinize haklı ve somut bir gerekçe bularak ayrılmanız gerekir.

 17. Mrblar mustafa bey ben 25.08.2016 işe başladım fakat işveren 08.09.2016 işe giriş yapmış fazla çalışstırıyor ve bayramda da fazla çalıştırdı maaş 1.500 TL olarak anlaştık 1.300 bankaya yatırıyor 200 TL elden veriyor şimdi tekrar vardiya sistemini kaldırıp sabah 09.00 akşam 22.00 olarak çalıştırmak istiyor çalışan çalışsın çalışmayan kapı orada diyor nasıl bir yol izleyebiliriz.

  1. İş sözleşmenizde yazan rakam da 1.300 TL ise işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Çünkü elden para alındığının ispatı kolay değildir. Ancak 09:00-22:00 arası çalışacaksanız, bu çalışmaya başladıktan sonra bu gerekçeyle işten ayrılabilirsiniz. Çünkü işçinin günlük çalıştırılabileceği azami süre 11 saattir.

 18. Mrb mustafa bey ben özel güvenlik görevlisi olarak bir tasörön bir sirkete 15 gün calistim ve kendi istegimle ciktim 15 günlük para mi istedigimde proje müdürü 15 gün calisip habersiz ciktigimi beyan edip para mi vermiceklerini söyledi bòyle bir haklari varmı napmam gerek

 19. Ben 18 yıl belediye de çalıştım. Prim orada doldurdum. Tazminatını o işyerinden aldım. Fakat yaş olarak emeklilik yaşı tutmadı için maaş almak için yaşım dolmasını bekliyordum. 1966 doğumluyum 1989 sigorta başlangıcı. Ekim 1 2016da maaş için dilekçe vermem gerekiyordu. 2006dan bu yana farklı iş yerlerinde sigortalı olarak çalıştım. Sigortadan toplu para alma imkanım var mı.

  1. Sigortadan toplu para almaktan kastınızın ne olduğunu anlayamadım ama emeklilik ikramiyesi benzeri bir ödeme işçiler için bulunmamaktadır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.