Kıdem tazminatı elden mi yoksa banka hesabına mı ödenmelidir?

Kıdem tazminatı elden ödenir mi?

Yıllar boyunca işyerine emek veren işçi için kıdem tazminatı önem arz eder. Çünkü kıdem tazminatı hem işçinin emeğinin karşılığı hem de yüksek rakamlara ulaşabilen bir ödemedir. İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı elden ödenebilir mi yoksa mutlaka bankadan ödenmesi mi gerekir?

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alabilmesi için, işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olması ve kanunun öngördüğü şekilde işten ayrılmış olması gerekir. İşçiye çalışmış olduğu her yıl için, en son ay brüt ücreti kadar ödenecek olan kıdem tazminatından damga vergisi hariç hiçbir kesinti de yapılmayacaktır.

İşçiye elden para ödenmesi

Ülke çapında çalıştırdığı işçi sayısı 5 ve üstünde olan işverenlerin, işçilerine her türlü ödemeyi banka aracılığıyla yapmaları yasal bir zorunluluktur. Ancak buradaki ödemeden kasıt, iş ilişkisi devam ederken yapılan ödemedir. İşçiye elden para ödenmesi hem işçi için bir haklı fesih nedenidir hem de devlet tarafından tespiti halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

Kıdem tazminatı ödemesi

Bu ödemenin elden mi yoksa bankadan mı yapılacağının cevabını verebilmek için öncelikle ibraname kavramını bilmek gerekir. İbranameyle ilgili daha önce açıklayıcı bir yazı yazmıştım. Burada önemli bir hususu tekrarlamak istiyorum.

elden kıdem tazminatı ödenir mi

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Borçlar Kanunundan önce, ibranameyle ilgili esaslar Yargıtay tarafından içtihatlarla belirlenmişti. Ancak Türk Borçlar Kanunu ibranameyi düzenlemiştir ve bu tarihten itibaren de bu yeni kurallar geçerli olacaktır.

İbranamenin geçerli olması için gereken koşullardan birisi de, ibranamede yazılı rakamların mutlaka banka aracılığıyla ödenmiş olmasıdır. Öyle ki; ibranameyle ilgili diğer tüm şartlar sağlanmış olsa bile, işveren işçisine ödemeyi elden yaparsa, yine de ibraname geçersiz kabul edilecektir. Öyleyse kıdem tazminatının da mutlaka banka aracılığıyla yapılmasının, ibranamenin geçerli olması açısından şart olduğunu söyleyebiliriz.

SONUÇ

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi sona ermiş ve işveren tarafından bir ibraname hazırlanmışsa, bu ibranamede yer alan kalemlerden birisi de kıdem tazminatıysa, ödemenin mutlaka banka aracılığıyla yapılması gerekir. Aksi takdirde, ibraname geçersiz olacak ve bir makbuzdan öteye gidemeyecektir.

Yine de kıdem tazminatının hiçbir şekilde elden ödenemeyeceğini de söyleyemeyiz. Çünkü buna dair bir yasak ya da idari bir yaptırım yoktur. Dileyen işveren, işçisinin kıdem tazminatını elden ödeyebilir ve karşılığında işçiden imza da alabilir.

Ama aklı başında bir işveren, işçisinin kıdem tazminatını banka aracılığıyla ödeyecek ve böylece ileride doğabilecek olası bir anlaşmazlık durumunda, işçiye yaptığı ödemeyi rahatlıkla kanıtlayabilecektir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. 7 yıl kıdem tazminatım vardı.iş değişikliği yaparak başka bir işe girdim.kıdem tazminatımı vereceklerini söyleyerek istifa ve ibraname imzalattılar.fakat vermediler.hakkım mevcutmudur.

    1. Burak bey, iş değişikliği yaptıysanız yani istifa ettiyseniz, kıdem tazminatı hakkınızı yitirirsiniz. Buna göre, kıdem tazminatınızın ödenmemesi normal olabilir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir