Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi nedir?

Kıdem tazminatı ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade edilmesi, son bir haftadır gündemde. Peki ama nedir bu vergi iadesi? Hangi kıdem tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesiliyordu ki, bunlar şimdi iade edilecek?

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; işyerinden ayrılan işçinin, bazı şartların varlığı halinde hak kazandığı bir tazminat türüdür. Bu tazminatın önemi, işçinin kıdemi arttıkça miktarının da artması ve uzun yıllar çalışan bir işçi için adeta bir tür emeklilik ikramiyesi gibi olmasıdır.

İşçiye çalışmış olduğu her bir yıl için, bir aylık brüt maaşı kadar kıdem tazminatı ödenir. Böylece işçi ne kadar uzun süredir işyerinde çalışıyorsa, o kadar yüksek miktarda kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatından vergi kesintisi

Kıdem tazminatı öyle bir ödemedir ki, bundan yapılacak tek kesinti damga vergisidir. Damga vergisi de binde 7,59’luk oranı ile çok küçük bir rakama tekabül edecektir.

Kıdem tazminatından gelir vergisi ya da SGK primi kesilmez: iscidunyasi.com/kidem-ve-ihbar-tazminati-odemesinden-hangi-kesintiler-yapilir

Eğer kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmiyorsa, bu gelir vergisi iadesi nereden çıktı?

Kıdem tazminatı ödemelerinde vergi iadesi kanunu

30/01/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4üncü maddesine şu düzenleme yer almıştır:

“193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.”

hesap makinesi

Kanun ne anlama geliyor?

Yukarıda da söylemiştim; kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmemesi gerekiyor. O halde, kanunla getirilen gelir vergisi iadesinin amacı nedir?

Daha önceki uygulamalarda, 27/03/2018 tarihinden önce, işçiye ödenen bir takım iş sonu tazminatları, Maliye Bakanlığı tarafından kıdem tazminatından farklı görülüyordu ve bunlardan gelir vergisi kesilmesi isteniyordu. Bu iş sonu tazminatlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İkale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemeler
 • İş sonu tazminatları
 • İş kaybı ve iş güvencesi tazminatları

Buna benzer ödemeler nedeniyle, gelir vergisi kesintisine uğrayanlar, vergi dairesine başvurarak ödedikleri vergiyi geri alabilecek.

Hangi ödemeler için ve nasıl vergi iadesi talep edilecek?

Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi olmasa da, her yıl belirlenen bir kıdem tazminatı tavanı olduğu için, bu tavanın üzerindeki ödemeler gelir vergisine tabi tutulmaktadır: iscidunyasi.com/kidem-tazminati-tavani-asarsa-ne-olur

O halde; gelir vergisi iadesinde, bu tavan tutarı dikkate alınacaktır. Gelin, sizin için süreci özetleyelim ve daha anlaşılır hale getirelim:

 • İkale ve benzeri karşılıklı sonlandırma sonucu işverenden aldığınız tazminat olmalı
 • Bu tazminatlardan gelir vergisi kesilmiş olmalı
 • İşçi bu gelir vergisinin geri ödenmesi için dava açmamış olmalı
 • Dava açmışsa bile, davadan feragat etmeli
 • Verginin kesildiği tarihten itibaren 5 yıl geçmemiş olmalı
 • Kişi vergi dairesine yazılı olarak başvurmalı

Ancak tüm bu süreçler sonunda, gelir vergisi iadesinin tüm tazminat tutarı üzerinden yapılmayabileceğini hatırlatmak isterim. İlgili dönemin kıdem tazminatı tavanı ne ise, bu rakama kadar gelir vergisi iadesi yapılacaktır.

Örneğin 2017 ağustos ayında işten ayrılan ve ikale sözleşmesi imzalayarak işverenden 25.000 lira ödeme alan işçiden %20 oranıyla toplam 5.000 lira gelir vergisi kesilmiş olsun. İşçiye iade edilecek miktar 5.000 liranın tamamı olmayacaktır.

Ancak, 2017 Ağustos itibariyle kıdem tazminatı tavanı tutarı olan 4.732,48 olduğu için, bu işçiye yapılacak olan iade, bu rakamın %20’si olan 946,50 TL olacaktır.

SONUÇ

Önce şunu özellikle belirteyim. Eğer ortalıkta dolaşan haberlerden, şimdiye kadar kıdem tazminatı alan işçilerin tamamına gelir vergisi iadesi yapılacağı kanaatine kapıldıysanız, boşa umutlanmışsınız demektir.

Çünkü kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmemektedir. Kesilmeyen verginin iadesi ise haliyle olmayacaktır.

Kanunun kapsadığı ve iade yapılacak olan işçiler; daha önce ikale sözleşmesi ve benzeri karşılıklı anlaşarak işten ayrılan ve bu şekilde ayrıldığında aldığı ödemelerden GELİR VERGİSİ KESİLEN işçiler olacaktır.

Yani;

 • Son 5 yıl içinde işverenle karşılık olarak anlaşarak (ikale vb.) işten ayrılmışsanız,
 • Size bu nedenle toplu bir tazminat ödemesi yapılmışsa,
 • Bir de bu ödemeden gelir vergisi kesilmişse,

İşte siz kapsamdasınız demektir.

Sizden kesilen bu haksız vergiyi, yazıda açıkladığımız sınırlarda olmak kaydıyla, vergi dairesine başvurarak geri alabilirsiniz.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

61 Yorum

 1. ben 2006 yılında bir şirkette işe başladım 2010 yılında askerlik gerekçesi ile işten ayrıldım
  bende bu iadeden nasıl faydalana bilirim ?

  1. Yazıda da belirttiğimiz gibi, sizi ilgilendiren bir durum değildir. Sizin kıdem tazminatınızdan zaten büyük ihtimalle vergi kesilmemiştir.

 2. ben 2014 yılında şirketim tarafından çıkarıldım ve tazminatımı da aldım benim alma şansım varmıdır?

 3. Merhaba, 2016 yılında kendi isteğimle işten ayrıldım, iyi niyet tazminatı adı altında tazminat aldım ve bu tezminattan kesinti yapıldı. Istifa edip ‘iyi niyet tazminatı’ olarak aldığım tazminattan yapılan kesintleri iade alabilirmiyim?

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz husus, tam da kanun maddesinin tarif ettiği duruma uyuyor. Vergi dairesine başvurmanızı tavsiye ederim.

  1. Mustafa bey, yasanın kapsamı bakımından emekli / çalışan ayrımı yoktur. Önemli olan, yazıda belirtilen şartların sağlanmasıdır.

 4. Merhaba. Gelir vergisini ger almak için vergi dairesine başvurulacak evraklar nelerdir. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesine mi yapacağız.
  Saygılarımla;

  1. Şu aşamada bu bilgiler net değil; çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı herhangi bir tebliğ vs. çıkarmadı. Ancak kanaatimce şirketin bağlı olduğu vergi dairesine başvurulması gerekir. Başvuruda özel bir evrak şu aşamada gerekmiyor. Doğrudan başvuru büyük ihtimalle yeterli olacaktır.

 5. merhaba , 28/02/2018 tarihin de kıdem tazminatı almıştımm. Tazminatımdan gelir vergisi keslip kesilmediğini nasıl öğrenirim.

 6. Merhaba, bu sene 28.02.19 tarihinde iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte kıdem ve ihbarda ödenecek. Kıdem tavanı aşmıyor yaklaşık 5000 tl. Fakat işsonu tazminatından %20 oranında kesinti yapılacağını görüyorum.Sormak istediğim; yasa 30.01.19 da yayınlandı. Biz ikaleyi 29.01.19 da imzaladık ücret 28.02.19 da yatacak. Bu kesintide işveren tarafından bir düzenleme yapılırmı yoksa biz iade için vergi dairesinemi başvuracağız.

  1. Merhaba. Önemli bir noktaya değinmişsiniz. Dikkat ettiyseniz yasada esas alınan tarih 27/03/2018 öncesi; çünkü bu tarihte Gelir Vergisi Kanununun 25inci maddesinde yapılan değişikle, İKALE vb. anlaşmalar sonucu ödenen tazminatların gelir vergisinden MÜSTESNA olduğu belirtilmiştir.
   Böyle olunca 27/03/2018 tarihinden sonra yapılan ikale vb. sonucu tazminatlarda ZATEN gelir vergisi kesilmemesi gerekir. Kesinti yapılacağını gördüğünüzü söylemişsiniz, ama ya bu konuda yanılıyorsunuz ya da başka bir kesinti söz konusu olabilir.

   1. Merhaba,

    bordro aşağıdaki gibidir yanılıyormuyum yoksa farklı bir kesintimi var yada normal olanı bumu? Cevabınız için teşekkürler.

    işe giriş tarihi 28.01.2015
    işten çıkış tarihi 28.02.2019
    BRÜT TUTAR Y. ve ö. Kesintiler Net ödenen
    Normal mesai 3780 1077.64 2702.36
    FAZLA MESAİ 50 201.6 57.47 144.13
    FAZLA MESAİ 100 604.8 172.42 432.38
    PERF.PRİMİ 1587.99 452.72 1135.27
    İZİN PARASI 2331 664.54 1666.46
    İHBAR T. 9520.71 1644.2 7876.51
    KIDEM T. 20848.67 158.24 20690.43
    İŞE SON V.T 15451.40 4489.47 10961.93
    SAĞLIK SİG 375.94 2.85 373.09
    SAĞLIK SİG BAĞ. 375.85 2.85 373
    B.EMEKLİLİK 114.27 0.87 113.4
    H.SİGORTASI 4.33 0.03 4.3

    55196 8723 45650

    1. Ahmet bey, gönderdiğiniz mesajdaki şu bölüm “KIDEM T. 20848.67 158.24 20690.43” Brüt kıdem / vergi / net kıdem şeklinde ise, sadece Binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmiş görünüyor. Yine de yanlış olmaması için, bordoyu bir mali müşavire göstermenizde yarar var.

     1. Evet orası kesinlikle doğru.Fakat asıl yasaya konu olan tarafı ikale için ödenen işe son verme tazminatından kesilen vergi.Yukarıda onuda yazmıştım.
      Brüt :15451.4 Kesinti :4489.47 Net ödenen: 10961.93

      Bu kalemi işe son verme tazminatı değilde kıdem tazminatı adı altındamı ödemeleri gerekiyor vergi kesilmemesi için ?

     2. Buradan görülen, sanki gelir vergisi kesilmiş gibi. Tavsiyem, işyerine özellikle tekrar hatırlatmanız olur. Çünkü Gelir Vergisi Kanununda buna benzer iş sonu tazminatları özellikle gelir vergisinden istisna tutulmuş durumda. Belki haberleri yoktur.

  1. Bu tarih itibariyle zaten gelir vergisi kesilmemesi gerekirdi. Öncelikle sizin tazminatınızdan gelir vergisi kesilip kesilmediğini öğrenmenizi tavsiye ederim.

 7. zeynel bey 24.11-2013 tarihinde işimden ayrıldım kıdem tazminatı ve ihbarımı aldım,ayrıldığım iş yerine dava açmadım acaba dururum nedir zaman aşımına takılıyormuyum? teşekkürler.

  1. Aydın bey zamanaşımın öte, sizden gelir vergisi kesilip kesilmediğine göre karar vermeniz gerekir. Öncelikle bunu öğrenmelisiniz.

    1. Aydın bey, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak olan tebliği bekleyelim. Orada zamanaşımı konusunda net bilgi alabiliriz. Şimdiden bilgi vererek sizi yanıltmak istemem.

 8. Merhaba,
  01.09.2015 de firmam ile karşılıklı anlaşarak ayrıldım ve bana İBRANAME imzalatıldı.
  İbranamedeki bilgilere göre Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmiş.

  Vergi kesilen maddeler ;
  İhbar tazminatı ,
  Kullanılmayan izin ücreti ,
  Ek ödeme (4 maaş tutarında)

  Bununla ilgili 2 sorum olacak ;
  1-) Bu kesintilerden hangileri kapsama girer ?
  2-) Yasal kesinti belirtilerinin hiç birinde İKL ibaresi yok.Sorun olur mu ?

  Teşekkürler

  1. Merhaba. Ek ödeme olarak belirttiğiniz tutar büyük ihtimalle girebilir. Yine de bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılacak tebliği beklemek ve ona göre hareket etmek en doğrusu olacaktır. Tebliğ çıktığında, yazıyı güncelleyeceğim.

 9. Merhaba Zeynel Bey,

  Serbest bölgelerdeki iş yerlerinde kanun gereği gelir vergisinde tecil-terkin kapsamındadır. Ücretlerden gelir vergisini öncelikle kesiyor gerekli şartları sağlarsa da bu tutarı vergi dairesine ödemiyor. Bu durumdaki iş yerlerinden karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmış çalışanlar ikale bedellerinden kesilen vergi tutarını kimden talep edeceklerdir.
  Vergi dairesi burada çalışana senin adına bana tahakkuk ettirilmiş bir vergi yok ki sana vereyim mi diyecek yoksa git işverenden mi tahsil et diyecek?

  1. Umut bey çok güzel bir soru sormuşsunuz. Ama böyle teknik bir konuya tahmini cevap vermektense, ilgili kanun maddesi için çıkarılacak tebliği beklemek ve orada sorunun cevabını aramak daha doğru olacaktır.

 10. Merhaba. 31.12.2018 tarihinde işten ayrıldım. Bu durumda vergi dairesi mart ayından sonra iş çıkışı olduğu için dilekçemi kabul etmedi. Benden vergi kesildiğini fakat bunu veremeyeceklerini söylediler. Yine madur bir grup yaratılmış oldu. Bu nasıl düzeltilir. Yetkililer acil çözüm bulmalılar. !!!!

  1. Kemal bey, ilginç bir durum olmuş. Kanunda özellikle mart 2018 tarihi belirtilmiş. Bundan sonrasını kabul edilmemesi normal. Kısaca açıklayayım; 27/03/2018 tarihinde Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeyle, aslında buna benzer iş sonu tazminatları zaten GELİR VERGİSİ DIŞINDA bırakıldı. Dolayısıyla, sizden kesilen gelir vergisinin, eğer ikale vb. ise, aslında kesilmemesi gerekiyordu.
   Diyeceksiniz ki; tamam da neden 27/03/2018 öncesi? Çünkü o tarihten önce Gelir Vergisi Kanunu gereği gelir vergisinin kesilmesi gerekiyordu ve dava açan herkes bunları geri alıyordu.
   Şimdi bence vergi dairesi sizin bu geçici madde kapsamında başvurunuzu kabul etmemiş olabilir; ama geçici madde haricinde sizden tahsil edilen hatalı bir vergi varsa, GENEL MAKSATLI yani bu maddeden bağımsız olarak yapacağınız başvuruyu kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim.

 11. Evet benimde durumun ne olacak. Bende 17.12.2018 tarihinde firmadan çıkarıldım. Tazminat aldım. Yüklü miktarda vergi kesintisi yapılmış. Fakat kanunun çıkış tarihi olan 28.03.2018 tarihinden sonda çıkarılanların dilekçelerini vergi kurumların kabul etmiyor. Bu haksızlık. Eyt gibi vergi iadesindede MADUR lar yaratıldı. Bu durum be olacak ????

 12. 31.01.2019 yılında işten çıkarıldım. tazminatımı aldım. ancak toplam tutar üzerinden 6000 tl ye yakın bir kesinti oldu. bende başvuru yapıp bu sistemden yararlanabilir miyim? 27 Mart 2018 öncesi olmadığı için kafamda soru işareti oluştu. sonuçta benden de bir vergi kesintisi oldu.

 13. Zeynel Abidin Bey merhaba,

  Öncelikle sayfanızdaki değerli bilgiler için çok teşekkürler. Benim durumumda ise 31.03.18 tarihinde ikale sözleşmesi ile iş yerindem ayrıldım. 8 maaş kadar ayrılış pakedi altında ödeme aldım. Bordromda ise 27bin TL lik bir gelir vergisi kesintisi gözüküyor. Henüz kanun ve konu net değil fakat sizce bu kesintide düzeltme yapmak mümkünmüdür?

  Zaman ayırıp cevapladığınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. Maliye Bakanlığınca çıkarılacak tebliği beklemenizi öneririm. Böylece her şey somutlaşmış olacaktır. Tebliğ çıkınca yazıyı güncelleyeceğim.

 14. Merhaba, eski uçucu personelim.30.12.2016 tarihinde ekonomik kriz gerekçe gösterilerek yaklaşık 500 kişi toplu çıkarıma maruz kaldık.Şirket anlaşmalı olarak ayrılmak istediğimizi belirten bir protokol sundu.Fakat biz isteğimiz dışında çıkarıldığımız için söz konusu protokolü imzalamadık.Prosedürün uygulanmasını talep ettik ve şirket ortalama 30000 lira civarında tazminat ödedi.İhbar kıdem herşeyi kapsıyordu bu rakam.Son bordroma baktığımda yeküne ilave olarak 8000 lira gibi bir rakamın gelir vergisi adı altında kesintiye uğradını gördüm.Şimdi biz bu haktan faydalanabiliyormuyuz?Sanırım anlaşmalı ayrılığa dahil olmuyoruz.Fakat haklarımızın tamamını da aldık.Bir başka konu ise işe iade davası kazanılmış olmasına rağmen şirket geri almak yerine tekrar tazminat ödedi ve muhtemelen burda da bir gelir vergisi mevcut.Her ikisi için durum ne olur aydınlatırsanız çok sevinirim.İyi çalışmalar

  1. Merhaba. İkinci bahsettiğiniz durumun yani işe iade tazminatının konuyla hiçbir ilgisi yok. Bu durumda kesintileri daha önce yazmıştık: iscidunyasi.com/ise-iade-davasinda-sigorta-primi-ve-gelir-vergisi-ne-olur
   Diğer konuda ise net bir şey söylemek için bordroyu görmek gerekir. Lütfen Bakanlığın çıkaracağı tebliği bekleyin ve ondan sonra vergi dairesine başvurun. Onlar zaten size kapsamda olup olmadığınızı söyleyecektir.

 15. 31.12.2014 tarihi ile tazminatlarımız verilerek haksız sebepten dolayı işten çıkarıldık daha sonra işe iade davasi açtım ve bunuda kazandım ise iadem kabul edilmedi ve ücreti ödendi. Bu kanundan yararlanabilirmiyim birde nasıl bir yol izleyecez başvuruyu neye gore yapacaz eski işyeri bilgi belge vermezse nasıl bir yol izleyecez şimdiden çok teşekkür ederim..

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz konu işe başlatmama tazminatına benziyor ve bu konuyla bir ilgisi yok.

 16. Mrb ben 3600 iş kanununca kıdem tazminatı aldım 2014 10 ayında bu iş kanunun çıkardığı tazminattan vergi kesiliyormu bilmiyorum bu konuda sizden bilgi almak istiyorum saygılarımla

  1. Merhaba. Bunu biz bilemeyiz Cemalettin bey. İlgili maaş bordrosuna bakılması gerekir.

 17. Merhaba .
  Tarha yetkili vergi dairesi denmekle ne kastediliyor .Şirketin baglı oldugu vergi dairesimi yoksa herhangi bir tarha yetkili vergidairsimi ? teşekkürler.

  1. Salim bey, tahminimce şirketin bağlı olduğu vergi dairesidir. Ama tebliğ çıkınca bu husus da netleşecektir.

 18. Merhaba zeynel abidin bey öncelikli olarak yapmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben 26.12.2012 de evlilik dolayısıyla işten çıktım. Şu an bodruma baktigim da gelir vergisi de toplam gelir vergisi diye 2 kesinti söz konusu. Ben zaman aşımına uğruyor müyüm evlilik buna dahil mi şimdiden teşekkür ederim saygilarimla

  1. Fatma hanım büyük ihtimalle zamanaşımı süresi geçmiş. Büyük ihtimalle dedim, çünkü Maliye Bakanlığını çıkaracağı tebliği görmek gerekir. Sayfamızı takip ederseniz, ileride güncelleme yapacağız.

  1. Merhaba. Kanun maddesi ikale ve benzeri nedenlerle işten ayrılmaları kapsıyor. Sizin durumunuza uygun olmadığını düşünüyorum.

 19. Merhaba ben bu konuyla ilgili vergi dairesine gitdim fakat onlarda ne yapacağını bilmiyorlar bana gülünç bir şekilde daha televizyonda yayınlanmadı diye saçma birşeyler söylediler müdüre gittiğimde ise daha ellerine bununla ilgili resmi bir yazı gitmediğini söylüyorlar yani sizin anlayacağınız devletten parayı geri almak oldukça güç olacak

 20. 2013 yili mayis ayinda haksiz yere isten cikarildim.ise iade davasi actim ve kazandim.Ise iade olmadi.Tazminat aldim.Gelir vergisi iadesinden yararlanabilirmiyim.Tsk.

  1. Merhaba. Kapsamda bu ödemenin olduğunu sanmıyorum. İkale ve benzeri şekilde ayrılanları ilgilendiren bir düzenleme söz konusu.

 21. Merhabalar 14.02.2014 tarihinde isyerimden anlasmali rum haklarımı alarak ayrıldım. Ancak 31.01.2019 tarihide resmi gazete de yayınlanan kidem tazminati gelir vergisi.iadesi halkımdan 15 20 gün için, 5 yillik zaman aşımına girmemis olduğumu ümit ediyorum .. sayg.

 22. merhabalar 08,08,2016 tarihinde işyerinden tazminatımı aldım işe girdi çıktı yaptllar hala aynı iş yerinde çalisiyorum 9 yıla 26,600 aldım vergi iadesinden yararlanabilirmiyim

 23. 18.06.2018 tarihinde işten ikale sözleşmesi ile işten ayrıldım. Tazminat aldım. İşsizlik sigortası maaşına başvurdum. Kabul etmediler. Vergi dairesi mart 2018 tarihinden sonra ;60 bin lira üzerinde tazminat alanlardan vergi kesildiğini fakat mart ayından sonra çıkış yapıldığı için dilekçe veremeyeceğimi söyledi..vergi iadesi ve işsizlik maaşı konularında bende madur oldum. Hergeçen gün mağdurların sayısı artıyor. Vergi iadesi için kesinti olsada marr ayından sonra çıkarılanların artık dilekçelerini kabul etmiyorlar. Anayasa eşitlik ilkesine aykırı bir durum.yetkililerin bunu düzeltmesi gerek !!!

 24. Acaba 27.03.2018 tarihinden sonra işten çıkarılan ve tazminatından gelir vergisi kesilen ve bu vergiyi almak için dilekçe verebilen varmı. Çünkü dilekçeleri kabul etmiyorlar..(belirli bir tazminat tutarından sonrası için vergi kesilmeye devam ediliyormuş. Ama sonuç yok) ..

  1. Merhaba. Dilekçeleri kabul etmeyeceklerdir; çünkü kanun maddesinde açıkça bu tarihten öncesi için uygulamanın olacağı belirtiliyor Serkan bey.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Sitemizin en üstünde yer alan KİRACILARA MÜJDE başlıklı REKLAMI tıklayan ve ziyaret ettikleri sitede FORM dolduran okuyucularımızın yorumları ÖNCELİKLE cevaplanmaktadır.