Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir mi?

Kıdem tazminatı haczedilebilir mi?

İşyerine yıllarca emek veren işçi için kıdem tazminatı çok önemlidir. Çünkü kıdem tazminatı hem işçinin emeğinin bir karşılığıdır hem de yüksek meblağlar tutabilmektedir. Ancak bazen işçi hakkında devam eden haciz kararları olabilmektedir. Bu kapsamda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı işçiye ödenmek yerine haczedilerek icra müdürlüğüne ödenebilir mi?

Kıdem tazminatı

İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi olan işçi, diğer şartları da taşıyorsa kıdem tazminatı alabilmektedir. Bu tazminat işçinin kıdemine göre arttığından ve ödeme esnasında sadece damga vergisi kesintisi yapıldığından, yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Birçok işçi için âdeta bir emeklilik ikramiyesi niteliğinde olan kıdem tazminatı bu nedenle çok önemli bir tazminat kalemidir.

İşçinin icra borcunun olması

Bu durumda icra müdürlükleri işyerine resmi yazı göndererek işçinin ücretlerinin bir kısmının kesilerek kendisine gönderilmesini istemektedir. İşçi ücretlerinin ¼ ünün haczedilebileceğini daha önce yazmıştım. İşverenler için bu talebe uymak yasal bir zorunluluktur. Maaşın ¼ ü icra müdürlüğünün hesabına gönderilmekte ve kalan kısmı işçiye ödenmektedir. Peki ama işçi işten ayrılmış ve kıdem tazminatını hak etmişse ne olur?

Kıdem tazminatının haczedilmesi

Öyle ya, işverene ulaşmış bir icra yazısı olduğunu varsayalım. İşveren gerekli kesintiyi yaparak her ay icra müdürlüğüne gönderiyor olsun. Bu işçi işten ayrılmak zorunda kalmış ya da çıkarılmışsa ve kıdem tazminatını  da hak etmişse, işveren kıdem tazminatını kime ödeyecektir?

İlk bakışta bunun işçi için hayati bir ödeme olduğu ve icra müdürlüğüne gönderilmemesi veya gönderilse bile ¼ ünün gönderilmesi gerektiği düşünülebilir. Ama Yargıtay kararları bu yönde değildir.

kıdem tazminatı icra haciz

Bir kararında Yargıtay 12. Hukuk dairesi şöyle demektedir: “Somut olayda alacaklının ücret ve kıdem tazminatı alacağının toplamı için yaptığı başvurunun icra müdürlüğünce reddi üzerine, mahkemenin 23.7.2009 tarih ve 2009/599-586 sayılı kararıyla icra müdürlüğünün red kararının iptaline karar verilmiştir. Oysa yukarıda anılan yasa maddelerinin kapsamında ücret ve maaşlar olup, kıdem tazminatı bu kanun KAPSAMINDA DEĞİLDİR. Bu durumda mahkemece istemin sadece ücret ve maaş alacakları yönünden kabul edilmesi gerekirken ücretten sayılmayan kıdem tazminatını da kapsar şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”

Görüleceği üzere kıdem tazminatı, ücret olarak görülmediğinden; ¼ ünün haczedilebileceği kuralına tabi değildir. Tamamının haczedilerek icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

SONUÇ

İşçinin ücretinin en çok ¼ üne haciz koyulabilmesi kuralı, ücret niteliğindeki ödemeler için geçerlidir. Kıdem tazminatı ise niteliği itibariyle bir ücret türü değildir. Bu nedenle tamamının haczedilmesi mümkündür.

Eğer işçinin icra dairesine borcu varsa, gerekirse kıdem tazminatının tamamının haczedilerek icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Ancak borç ödendikten sonra kalan kısım işçinin hesabına yatırılabilir. İcra müdürlüğüne ödeme yapılmadan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi halinde, işyerinin hukuki sorumluluğu gündeme gelecektir.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. işverenden 30000 tl avans aldım bankaya 30000 tl borcum var işveren kıdem tazminatımı avansamı sayar bankayamı verir

    1. Yasa gereği tüm yasal ödemelerin banka kanalı ile yapılması gerekmektedir. Konuyu işverenle görüşmelisiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.