Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşülür mü?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) kriz veya zorlayıcı sebep nedeniyle uygulanan ve hem işverene hem de işçiye geçici destek sağlayan bir uygulamadır. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında ödenen kısa çalışma ödenekleri, sonradan hak edilecek olan işsizlik maaşından düşülür mü?

Kısa çalışma nedir?

Kısa çalışmanın ne olduğunu ve kısa çalışmaya nasıl başvurulacağını şu yazımızda anlatmıştık: https://iscidunyasi.com/kisa-calisma-odenegi-nedir-ve-nasil-basvurulur/

Kısaca tekrarlamak gerekirse kısa çalışma; ülkede yaşanan bir genel ekonomik kriz, sektörel kriz ya da bölgesel kriz veya zorlayıcı bir sebep nedeniyle işyerinin çalışma sisteminin farklılaşmasıdır.

Bu farklılaşma; çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması ya da faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması şeklinde kendini gösterebilir.

Fakat her iki durumun da geçici olması gerekir. Bir başka deyişle, yukarıda tek tek sayılan dış etmenlerden biri mevcut olmalı ve bunun da işyerine geçici bir etkisi olmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği

İşte kısa çalışma yapan işyerlerine devletin verdiği destek kısa çalışma ödeneğidir. Kısa çalışma ödeneği işverene değil işçiye ödenir. Ancak KÇÖ işyerinde çalışan her işçiye ödenmez. Bunun için;

İş Garantisi Vaat Eden Kurslar Ne Kadar Güvenilir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

  • İşçinin adının, İşkur tarafından gönderilen “kısa çalışma yapacak işçiler listesi”nde olması
  • İşyerinde kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle, işçinin son 120 gün işyerinde çalışıyor olması
  • İşyerinde kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle, işçinin son 3 yılda en az 600 gün sigortalı çalışmış olması
  • İşçinin emekli aylığı almıyor olması

Gerekmektedir. Göreceğiniz üzere kısa çalışma ödeneği işyerinde çalışan herkese değil, ancak yukarıdaki şartları sağlayanlara ödenecektir.

Kısa çalışma işsizlik maaşına mahsup edilir mi?

İşsizlik maaşı ile KÇÖ ilişkisi

Yazının konusu, bazı okuyuculara mantıksız gelebilir. Öyle ya kısa çalışma ödeneğiyle işsizlik maaşının ne ilgisi var?

Bu ilgi her şeyden önce kısa çalışmanın 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmesinden ileri gelir. Ayrıca yine 4447 sayılı Kanunun Ek-2’nci maddesinde yer alan hükme göre, çalışana yapılan kısa çalışma ödeneği ödemesinin işsizlik maaşından mahsup edilmesi gerekir.

Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki Covid-19 sürecinde çalışan tam 4 ay KÇÖ aldı. Bunun da tutarı örneğin alt limitten aylık 1.752 lira ve dört aylık da 7.008 TL oldu. İşler normale döndü, işçi çalışmaya devam etti ve 1 yıl sonra işten ayrıldı.

İşsizlik maaşına başvuran bu çalışana örneğin 8 aylık işsizlik maaşı yine asgari ücret üzerinden aylık 1.168 TL oldu. Bu kimsenin 8 ayda alacağı toplam işsizlik maaşı 9.344 TL olur.

İşte bu kişiye İşkur 8 ay boyunca toplam 9.344 TL ödemeyecek; bunun yerine KÇÖ olarak ödediği 7.008 TL’yi düşecek ve 2.336 TL ödeyecektir.

Bunun nedeni, kısa çalışma ödeneğinin adeta işsizlik maaşının PEŞİN ödenmesi gibi tasavvur edilmiş olmasıdır. Peki, ama KÇÖ işsizlik maaşından mahsup edilmeyebilir mi?

Cumhurbaşkanı isterse KÇÖ mahsup edilmez

Yukarıda bahsedilen kanun maddesine koyulan bir hükümle, Cumhurbaşkanının takdir etmesi halinde KÇÖ’nün işsizlik maaşından mahsup edilmeyebileceği hüküm altına alınmıştır.

O halde denilebilir ki; kısa çalışma ödeneği kural olarak işsizlik maaşından mahsup edilir; ama Cumhurbaşkanı isterse bir kararıyla bunun önüne geçebilir.

kçö işsizlik maaşından düşülür mü?

Koronavirüs KÇÖ ödemeleri işsizlik maaşından mahsup edilmeyecek

İşte 30/06/2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2706 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile bu husus düzenlenmiştir.

Kararda yer alan “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez” hükmü açıkça göstermektedir ki; pandemi sürecinde alınan KÇÖ’ler işsizlik maaşından düşülmeyecektir.

SONUÇ

Çalışanın aldığı kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşülür mü? Bu soruya cevabımız hem evet hem hayır olacaktır.

Cevabımız evettir; çünkü İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işçiye ödenen kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşülür.

Cevabımız hayırdır; çünkü Cumhurbaşkanına bu konuda yetki verilmiştir ve Cumhurbaşkanı isterse bu mahsuplaşmayı iptal edebilir.

Nitekim koronavirüs döneminde alınan KÇÖ’ler için Cumhurbaşkanı gerekli kararı almış ve pandemi döneminde alınan kısa çalışma ödeneklerinin işsizlik maaşından mahsup edilmeyeceğine hükmetmiştir.

Fakat unutulmamalıdır ki; Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir karar olmadıkça, alınan kısa çalışma ödenekleri mutlaka işsizlik maaşından mahsup edilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.