Kısmi süreli çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

Kısmi süreli çalışan işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden işçi için önemli bir sosyal yardım niteliği taşımaktadır. Gelirden yoksun kalan işsizler, böylece en azından iş buluncaya kadar bir miktar para almakta ve bu sayede kendilerine daha uygun bir iş bulma imkanına kavuşmaktadır. Ancak işsizlik maaşı, her halde ve şartta alınabilen bir ödeme değildir ve bazı şartlara bağlıdır. Peki kısmi süreli ya da part time çalışan bir işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

Kısmi süreli çalışma

Kısmi süreli çalışmayı anlattığımız bir başka yazımızda da belirttiğimiz üzere; işyerindeki normal haftalık çalışma süresinin 2/3’üne kadar yapılan çalışmalar, kısmi süreli kabul edilmektedir. Örneğin haftalık 45 saat çalışılan bir işyerinde, 30 saat ve altında çalışma yapan işçiler bu kapsama girmektedir.

Kısmi süreli çalışanların haklarını

Sanılanın aksine, kısmi süreli çalışan işçiler de tam süreli çalışanlar gibi kıdem tazminatı, yıllık izin ya da hafta tatili kullanma hakkına sahiptir. Bu işçilere, sırf kısmi süreli oldukları için ayrımcılık yapılamaz ve İş Kanununun öngördüğü tüm haklardan bunlar da faydalanır.

İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik ödeneğinin hangi hallerde alınacağını daha önce açıklamıştık. Şimdi kısaca, bu şartları sıralayalım:

  • İşçi haklı bir nedene dayanarak işten ayrılmış olmalı ya da işveren, haklı bir sebebi yokken onu çıkarmış olmalıdır. (İstifa eden işçi, işsizlik maaşı alamaz.)
  • İşçinin işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son 3 yılda en az 600 gün sigorta prim gününün olması gerekir.
  • İşçi, işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son 120 günün tamamında sigortalı olmalıdır.

Part time çalışan 120 gün şartını sağlayamaz

kısmi süreli işsizlik maaşı

İşte asıl sıkıntı da burada doğmaktadır. İşsizlik maaşında son 120 günün hesabının nasıl yapılması gerektiğini daha önce açıklamıştım. İşçinin raporlu olması ya da ücretsiz izin alması gibi haller nedeniyle boşluğu olsa bile, bunlar çalışılmış gibi kabul ediliyordu.

Ancak işçinin son 120 günde tek bir gün bile boşluğu varsa ve bunun nedeni, işçinin çalışmamış olması ise, açıkçası işsizlik maaşı bağlanamamaktadır. Kısmi süreli çalışan bir işçi ise haliyle, ayın her günü için SGK’ya sigortalı gösterilmemektedir.

Bunun sonucu ise, diğer şartları sağlıyor olsa bile, son 120 günde mutlaka sigorta boşluğu olan kısmi süreli çalışanın, hiçbir şekilde işsizlik maaşı alamamasıdır.

Kısmi süreli çalışan, isteğe bağlı sigortalı olursa iş değişir!

2011 yılında İşsizlik Sigortası Kanununun 46ncı maddesinde yapılan bir değişiklikle, part time çalışanlara da işsizlik maaşı alabilme imkanı getirilmiştir. Ama bunun için, kısmi süreli çalışan işçinin, ay içerisindeki eksik günlerini, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında kendisinin tamamlaması gerekmektedir.

Dolayısıyla; ay içinde örneğin 20 gün kısmi süreli çalışan bir işçi, kalan 10 günü de kendisi, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim öderse son 120 gün şartını sağlayabilir. Burada bir hususu hatırlatmak isterim. Eksik günleri için isteğe bağlı sigorta yatırmak isteyen işçiden normalde işsizlik sigortası primi kesilmemektedir. Bu nedenle; SGK’ya başvuru esnasında hem normal prim kesilmesini hem de ayrıca %3 oranında işsizlik sigortası primi kesilmesini istediğinizi özellikle belirtmeniz gerekmektedir.

SONUÇ

Kısmi süreli çalışan bir işçinin, normal şartlar altında, ay içinde mutlaka sigortaya bildirilmeyen günü olacaktır. Çünkü işçinin bir aylık çalışması tam değil, adından da anlaşılacağı üzere kısmidir. Dolayısıyla bu şekilde çalışan bir part time işçinin, son 120 gün boyunca kesintisiz sigortalı olmak şartını sağlaması mümkün değildir. Hal böyle olunca da, bu işçinin işsizlik maaşı alma şansı yoktur.

Ancak ay içindeki eksik günleri için isteğe bağlı sigortalılık başvurusu yapan ve eksik günlerinin primlerini ve işsizlik sigortası primini ödeyen bir kısmi süreli çalışan, son 120 gün şartını sağlayabilecek ve diğer şartları da taşıyorsa, işsizlik maaşı alabilecektir.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.