Maden işçilerinin izin süreleri

Maden işçilerinin yıllık izinleri

Yıllık izin, İş Kanununun işçilere getirdiği haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan ise vazgeçilmez olmasıdır. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün değilken, işveren de yıllık izin hakkını işçiye kullandırmama yoluna gidemez. Bu konuda ne işçinin ne de işverenin seçimlik bir hakkı bulunmamaktadır. İşte bu derece önemli bir konuda maden ve yer altı işçilerinin lehine bir düzenleme de ayrıca yapılmıştır.

Yıllık izin süreleri

Bir işyerinde en az bir yıl çalışan işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Hak kazanılan iznin, takip edilen yıl içerisinde kullanılması ise mecburidir. Aksi takdirde idari para cezasıyla karşılaşılması muhtemeldir. Yıllık izin süreleri ise işçinin kıdemine göre belirlenmektedir.

  • İşyerinde 1-5(dahil) yıl arasında çalışan işçinin izin hakkı 14 iş günüdür.
  • 5-15 yıl arasında çalışan işçinin izin hakkı 20 iş günüdür.
  • 15(dahil) yıldan çok çalışan işçinin izin hakkı 26 iş günüdür.

Madencilere özel yıllık izin düzenlemesi

Yıllık izin sürelerinin belirlendiği İş Kanununun 53üncü maddesinde 2014 yılında düzenlenen bir düzenleme ile yer altında çalışan işçilerin yıllık izin süreleri artırılmıştır. Madencilerin yıllık izin süreleri 4’er gün artırılarak uygulanmalıdır. Buna göre;

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

  • İşyerinde 1-5(dahil) yıl arasında çalışan madencinin izin hakkı 18 iş günüdür.
  • 5-15 yıl arasında çalışan işçinin izin hakkı 24 iş günüdür.
  • 15(dahil) yıldan çok çalışan işçinin izin hakkı 30 iş günüdür.

Sadece madenciler mi faydalanacak?

maden isci yillik izin suresi

Bu düzenlemenin çıkarılmasında temel neden madencilerin çalışma koşullarıyla ilgili de olsa, 4’er günlük bu fazladan izin süreleri tüm yer altı işlerinde çalışanları kapsamaktadır.  Buna göre ister maden olsun ister başka bir sektör; eğer işçinin işi devamlı surette yer altında çalışmasını gerektiriyorsa, bu işçinin yıllık izin süreleri de dörder gün artırılacaktır.

SONUÇ

Yer altında çalışan bütün işçiler ve doğal olarak madencilerin yıllık izinleri, İş Kanununda yazılı süreler dörder gün artırılarak uygulanmalıdır. Böylece maden işçileri bakımından yıllık ücretli izin süreleri, en az 18, 24 ve 30 iş günü olarak belirlenmelidir.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.