Maden işçisine iki asgari ücret ödenmesi

Madenciler için asgari ücret kaç lira?

Asgari ücret, işçilere ödenebilecek en az maaş tutarını ifade etmektedir. Her yıl yeniden belirlenen asgari ücret 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL ve net 2.020,90 TL olmuştur. Ancak bu durum bazı madenciler için geçerli değildir. Maden Kanununda bu işçilere yönelik özel bir düzenleme getirilmiştir.

Maden işçisinin hakları

İş Kanununa tabi olarak çalışan bir maden işçisinin, bu kanundan kaynaklı hakları olmakla birlikte; bunlara özel bazı düzenlemeler de getirilmiştir. Buna göre yer altında çalışan maden işçilerinin yıllık izinleri dörder gün artırılarak uygulanacaktır. Ayrıca yer altı maden işçisi bir günde en çok 7,5 saat çalıştırılabilecek ve bu işçinin çalışma süresi de haftalık 37,5 saati aşamayacaktır. Yer altı maden işçilerine fazla mesai yaptırılması da yasaklanmıştır.

Maden işçisinin asgari ücreti

3213 sayılı Maden Kanununa 2014 yılında konulan bir hükümle, linyit ve taşkömürü çıkarılan madenlerde yer altında çalışan işçilere verilecek ücretin, asgari ücretin iki katından az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. O halde, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde ve yer altında çalışan madencilerin asgari ücretinin iki asgari ücret olduğunu söyleyebiliriz.

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Yer altı ve yer üstü madencileri farklı

madenci iki asgari ücret

Madencilere getirilen bu ayrıcalıklı hakların tamamı, sadece yer altında çalışan madenciler için getirilmiştir. Dolayısıyla, yer üstünde ve açık maden ocaklarında çalışan madenciler bu haklara sahip değildir. Daha çok izne sahip olan, daha az sürelerle çalışan ve asgari ücretin iki katını alacak olan madenciler, fiilen yer altında çalışanlar olacaktır. Hatta asgari ücretin iki katı uygulaması sadece “linyit ve taşkömürü” çıkaran işyerlerindeki yer altı madencileri için geçerlidir.

SONUÇ

Kamuoyunda madencilerin asgari ücretlerinin iki katına çıkarıldığına dair doğru ancak eksik bir bilgi vardır. Bu bilgiyi eksik olarak nitelendirmemin sebebi, iki asgari ücret uygulamasının tüm madenciler için geçerli olmamasıdır.

Sadece linyit ve taşkömürü çıkaran madenlerde ve fiilen yer altında çalışan madencilere ödenen ücret, asgari ücretin iki katından az olamamaktadır.

Linyit ve taşkömürü çıkarmayan madenlerde çalışan işçiler için ise hâlen normal asgari ücret geçerlidir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.