Mazeretli devamsızlık halleri nelerdir?

İşçi için geçerli devamsızlık mazeretleri

İşçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesinin önemli sonuçları vardır. Mazeretsiz işe gelinmeyen günlerin sayısına göre, işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılabilmektedir. Ancak burada önemli olan husus, devamsızlık yapan işçinin geçerli bir mazeretinin olmamasıdır. O halde hangi haller, devamsızlık için mazeret olarak kabul edilmelidir?

İşçinin mazeretsiz işe gelmemesinin sonuçları

Bu tür bir mazeretsiz devamsızlığın ardı ardına 2 iş günü ya da bir ay içinde toplam 3 iş günü olması veya yine bir ay içinde tatil gününü takip eden 2 iş günü olması halinde, işveren işçisini derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mazeretin olup olmadığıdır. İşçinin mutlaka savunması alınmalı ve neden işe gelmediği işçiye sorulmalıdır.

Devamsızlık yapan işçi için mazeret halleri neler?

Öncelikle şunu söylemek isterim ki; işçinin işverenden izin aldığı, gelemeyeceğini haber verdiği ve işverenin rıza gösterdiği haller zaten fesih gerekçesi olamaz. Bu yazının konusu, işçinin işyerine haber vermeden işe gelmediği hallerde kabul görebilecek mazeretleri ile ilgilidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/19373 E. sayılı kararından da açıkça görüleceği üzere, aşağıdaki haller işçi için geçerli mazeret olarak görülmelidir:

  • İşçinin hastalanmış olması
  • Aile fertlerinden birinin ya da bir yakınının ölümü veya hastalanmış olması
  • İşçinin mahkemede tanıklık ya da bilirkişilik yapması

Ayrıca mazereti ispat için işverene sunulan ve özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarına da, sahteliği ispat edilmedikçe itibar edilmesi gerekmektedir.

İşçinin mazeretini ispatlaması

işçi devamsızlık mazeretleri

Yukarıda yazdığım gibi, mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiden, işe geldiğinde savunma alınması gerekir. Bu savunmada, işçinin neden işe gelmediği ya da gelemediği soruşturulmalıdır. İşçinin hastalandığını raporla ispat etmesi durumunda, aksini kanıtlamadıkça bu raporlara itibar edilmesi gerekir. İşçi hastalandığını söylüyor; ancak bunu ispatlayamıyorsa da gerekli araştırmalar yapılarak sonuca gidilmelidir. Benzer şekilde bir yakınının hastalandığını ya da öldüğü söyleyen işçiye itibar edilmiyorsa, bunlara ilişkin kanıtlayıcı evraklar da her zaman istenebilir.

SONUÇ

İşçinin işverenden izin almadan ya da haber vermeden işe gelmemesi, her zaman mazeretsiz işe gelmeme olarak görülmelidir. Yargıtay’ın mazeret olarak kabul ettiği ve yukarıda belirtilen hallerin varlığı araştırılmalı ve ona göre karar verilmelidir.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.