Mesai saatleri içinde oyun oynayan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşyerinde oyun oynamak fesih sebebi midir?

Günümüz çalışma hayatında, özellikle masa başı çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun bilgisayarı da bulunmaktadır. İş hayatının vazgeçilmezi haline gelen bu bilgisayarlarla işler daha hızlı ve efektif yürümektedir. Ancak bilgisayar başına oturan çalışanların bazen oyun oynadıkları da olmaktadır. Gerek flash oyun sitelerinden ve gerekse bilgisayarlara yüklü oyunlar vasıtasıyla oyun oynanabilmektedir. Peki işçinin mesai saatleri içinde işyerinde oyun oynamasının sonuçları nelerdir? İşçi bu nedenle tazminatsız olarak işten çıkarılabilir mi?

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı

İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen İş Kanunu, bu ilişkinin kurulmasına dair kurallar koyduğu gibi hangi hallerde sona erdirilebileceğini de belirlemiştir. Neticede işçi ile işveren arasında kurulan ilişki karşılıklı rızaya dayanan ve bir tarafın iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi taahhüt ettiği bir iş ilişkisidir. Bu noktada işçinin hangi eylemlerinin, işten tazminatsız olarak çıkarılmasına neden olabileceği İş Kanununun 25inci maddesinin 2nci fıkrasında sayılmıştır.

Bu eylemlerden birisi de doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlardır. Oldukça geniş bir kapsamı olan bu hâl için kısaca; işçinin davranışının ondan beklenen ve olması gereken doğruluk ile bağlılık sınırları içinde olmaması şeklinde tanımlanabilir.

İşyerinde oyun oynamak

Normal şartlar altında, mesai saatleri içinde oyun oynamanın bir işçinin görevleri arasında olmadığını söyleyebiliriz. Hatta bu tip bir davranış, işçinin iş görme borcunu eksik yerine getirmesi olarak bile nitelendirilebilir. Halbuki işçinin mesai saatleri içinde boş vakti olamaz mı? İşçi günün her dakikasını fiilen çalışarak mı geçirmektedir?

Elbette ki işçinin de gün içinde boş vakitleri olmaktadır. Ancak önemli olan, işçinin bu gerekçeyle işten çıkarılması durumunda Yargıtay’ın olaya nasıl baktığıdır. Bir kararında Yargıtay şöyle demektedir: “ Davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde internet alış veriş ve oyun sitelerine birden fazla girmek suretiyle amacı dışında kullandığı ve bu süre zarfında zamanını iş görme edimine harcamadığı anlaşılmaktadır. Üstlenilen işi yetiştirilmesi veya işverenin zararının oluşmaması, bu olumsuz davranışı ortadan kaldırmaz. Davacı yan yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu davranışının diğer işçi gibi işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısından devam ettirilmesinin beklenmez bir hal aldığı anlaşılmaktadır, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi, davacının davranışlarından kaynaklanan nedene dayanmaktadır.” (9 Hukuk, 2008/36305 E.)

İşyerinde oyun oynamak fesih sebebidir

Yukarıdaki Yargıtay kararından da görüldüğü üzere, işyerinde oyun oynayan işçinin iş akdinin haklı nedenle derhal feshedilmesi doğru bulunmuştur. Tabi mahkeme bu süreçte, işçinin bilgisayarını teknik bilirkişiye inceletmiş ve bilirkişi de işçinin son bir yılda oyun sitelerinde ne kadar zaman geçirdiğini tespit etmiştir.

mesai saatinde oyun oynayan işçi

Burada bir ayrıntıyı özellikle vurgulamak istiyorum. İş Kanunu uygulamasında, bir fiil her zaman aynı sonucu doğurmayabilir. Bir başka deyişle, gerçekleşen fiilin ağırlığına da bakmak gerekir. İşçinin son bir yılda 3 kez oyun oynamış olması ile 100 kez oynamış olması arasında bir fark olmalıdır. Bu nedenle, işçinin oyun oynama fiilinin niteliği iyi araştırılmalı ve gerekirse fesih işlemi 25inci madde yerine 18inci madde kapsamında ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek yapılmalıdır.

SONUÇ

İşyerinde oyun oynamak, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir davranış olarak kabul edilir. Mesai saatleri içinde bilgisayar oyunu oynadığı için işçisini çıkarmak isteyen işveren, işçinin bu fiilini iyi incelemelidir.

İşçinin mesai saatleri içinde önemli sürelerle oyun oynadığının veya bunun genel bir alışkanlık haline geldiğinin tespiti halinde işçi, İş Kanununun 25inci maddesi kapsamında derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

Ancak işçinin mesai saatleri içinde oyun oynaması istisnai bir durum ise, tekrarlanan bir davranış halini almamışsa işçinin doğrudan 25inci madde kapsamında işten çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda işçi, davranışlarından kaynaklanan yetersizliği nedeniyle 18inci madde kapsamında ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılmalıdır.

Bir işçinin sadece bir veya iki kez, önemsenmeyecek sayıda ve sürede oyun oynamış olmasının ise bir fesih sebebi olmaması gerektiği, bu işçinin yazılı olarak uyarılması gerektiği ve fiilin tekrarı halinde işten çıkarılmasının doğru olacağı kanaatindeyim.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.