Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı nasıl tespit edilir?

Meslek hastalığı nedir ve nasıl tespit edilir?

Bazı işler, nitelikleri itibariyle, işçileri etkileyebilir ve onların hastalanmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, meslek hastalıkları gündeme gelmektedir. Peki meslek hastalığı nedir ve tespiti nasıl yapılır?

Meslek hastalığı tanımı

Meslek hastalığı, işçinin yapmış olduğu işten dolayı tekrarlanan bir nedenle ya da işin şartları yüzünden uğramış olduğu geçici veya sürekli hastalık, ruhsal ya da bedensel engellilik halidir.

Meslek hastalığı nasıl tespit edilir?

Meslek hastalığının varlığının sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. Şöyle ki; SGK ile anlaşması olan bir sağlık kuruluşundan sağlık kurulu raporu alındıktan sonra bu rapor SGK’ya verilir ve son kararı yine SGK bünyesindeki kurum sağlık kurulu verir. SGK kararını verirken hem raporu inceler hem de gerek görürse işyerindeki çalışma şartlarını ve bunun tıbbi sonuçlarını içeren denetim raporunu ve diğer belgeleri de inceler.

Hangi hastalıklar meslek hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı olduğu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği ekinde yayımlanan meslek hastalıkları listesine göre belirlenmektedir. Bu listede sayılanlar dışında bir hastalığın meslek hastalığı olduğuna ise SGK bünyesindeki Yüksek Sağlık Kurulu tarafından karar verilmektedir.

İşten ayrıldıktan sonra da meslek hastalığı olabilir

meslek hastalığı nedir

İş kazasında ana kural, iş kazasının işçi çalışırken gerçekleşmiş olmasıdır. Meslek hastalığı ise bu bakımdan, iş kazasından ayrılmaktadır. İşçi işten ayrıldıktan sonra da, meslek hastalığı kendini gösterebilir. Bu nedenle, işçi işten ayrılmış olsa bile, meydana gelen hastalığın nedeni işyerindeki çalışma koşullarıysa, bu da meslek hastalığı olarak kabul edilebilmektedir.

SONUÇ

İşyerindeki çalışma koşulları, işçinin hastalanmasına sebebiyet verebilir. Ancak her hastalanmayı da meslek hastalığı olarak görmemek gerekir. Önemli olan, işyerinin çalışma koşullarından kaynaklanan ve meslek hastalıkları listesinde yer alan ya da yer almasa bile SGK yüksek sağlık kurulunca kabul edilen bir hastalığa tutulmuş olunmasıdır.

Meslek hastalığının tespitinde ilk aşamada bir sağlık kuruluşundan sağlık kurulu raporu alınmaktadır ve SGK sağlık kurulunun bu raporu onaylamasıyla da meslek hastalığı tespit edilmiş olmaktadır.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir